Minister Crevits kent bijna 1,5 miljoen euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging in Vladslo

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van bijna 1,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum De Klaproos en het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof in Vladslo bij Diksmuide. Het gebouw komt in de Beerststraat aan de overzijde van zorgcentrum Cassiers.

“Vladslo is een heel landelijke gemeente. De stad Diksmuide ziet de vraag naar hulp voor thuiswonende bejaarden daar in de buurt, maar ook in de omliggende gemeenten, groeien en wil die zorg bieden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De huidige infrastructuur voldoet niet meer om voor die gepaste zorg en ondersteuning te zorgen. De plannen voor een nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging liggen klaar. Mee dankzij de Vlaamse steun, kan het project nu gerealiseerd worden.” Hilde Crevits

 

Momenteel bevindt de werking van het lokaal dienstencentrum en het centrum voor dagverzorging in Vladslo zich in de lokalen van een oud klooster. Maar de huidige lokalen worden te klein en zijn verouderd. Daarom is er gekozen voor een nieuwbouw aan de andere kant van de straat.

 

Diksmuide ziet de nood aan ondersteuning van thuiswonende bejaarden toenemen en vindt het belangrijk om een gepast ondersteuningsaanbod dicht bij huis aan te bieden. Zorg in de buurt maakt de stap naar professionele hulp laagdrempelig en bevordert de wisselwerking met buurtbewoners, plaatselijke vrijwilligers en het lokale verenigingsleven. Deze wisselwerking is goed in functie van vroegdetectie van beginnende zorgbehoevendheid en de nood aan psychosociale ondersteuning van de gebruiker en zijn of haar naasten.

 

Het lokaal dienstencentrum is bedoeld voor ouderen en meer valide personen die nood hebben aan ontmoeting, ontplooiing of sociale ondersteuning. Het centrum voor dagverzorging richt zich tot (beginnende) zorgbehoevende volwassenen die geen intensieve medische controle nodig hebben maar wel behoefte hebben aan verzorging en begeleiding.

 

Het nieuwe duurzame gebouw zal uit 2 zadeldaken bestaan, die samen architecturaal een twee-eenheid vormen. Beide centra zullen architectonisch één geheel vormen.  Op die manier kan er heel vlot en flexibel gewerkt worden en zullen beide diensten elkaar versterken.  Er komen een polyvalente ruimte, een centrale keuken, leef, gespreks- en personeelsruimtes, sanitair en 2 kamers voor het centrum voor dagverzorging. 

 

De kostprijs van het geheel wordt op ongeveer 3 miljoen euro geraamd. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van bijna 1,5 miljoen euro.

 

De werken zullen worden aangevat in het voorjaar van 2024. De ingebruikname van het nieuwe centrum voor dagverzorging en lokaal dienstencentrum is voorzien medio 2025.

 

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.