Minister Crevits kent bijna 1,5 miljoen euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging in Vladslo

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van bijna 1,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum De Klaproos en het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof in Vladslo bij Diksmuide. Het gebouw komt in de Beerststraat aan de overzijde van zorgcentrum Cassiers.

“Vladslo is een heel landelijke gemeente. De stad Diksmuide ziet de vraag naar hulp voor thuiswonende bejaarden daar in de buurt, maar ook in de omliggende gemeenten, groeien en wil die zorg bieden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De huidige infrastructuur voldoet niet meer om voor die gepaste zorg en ondersteuning te zorgen. De plannen voor een nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging liggen klaar. Mee dankzij de Vlaamse steun, kan het project nu gerealiseerd worden.” Hilde Crevits

 

Momenteel bevindt de werking van het lokaal dienstencentrum en het centrum voor dagverzorging in Vladslo zich in de lokalen van een oud klooster. Maar de huidige lokalen worden te klein en zijn verouderd. Daarom is er gekozen voor een nieuwbouw aan de andere kant van de straat.

 

Diksmuide ziet de nood aan ondersteuning van thuiswonende bejaarden toenemen en vindt het belangrijk om een gepast ondersteuningsaanbod dicht bij huis aan te bieden. Zorg in de buurt maakt de stap naar professionele hulp laagdrempelig en bevordert de wisselwerking met buurtbewoners, plaatselijke vrijwilligers en het lokale verenigingsleven. Deze wisselwerking is goed in functie van vroegdetectie van beginnende zorgbehoevendheid en de nood aan psychosociale ondersteuning van de gebruiker en zijn of haar naasten.

 

Het lokaal dienstencentrum is bedoeld voor ouderen en meer valide personen die nood hebben aan ontmoeting, ontplooiing of sociale ondersteuning. Het centrum voor dagverzorging richt zich tot (beginnende) zorgbehoevende volwassenen die geen intensieve medische controle nodig hebben maar wel behoefte hebben aan verzorging en begeleiding.

 

Het nieuwe duurzame gebouw zal uit 2 zadeldaken bestaan, die samen architecturaal een twee-eenheid vormen. Beide centra zullen architectonisch één geheel vormen.  Op die manier kan er heel vlot en flexibel gewerkt worden en zullen beide diensten elkaar versterken.  Er komen een polyvalente ruimte, een centrale keuken, leef, gespreks- en personeelsruimtes, sanitair en 2 kamers voor het centrum voor dagverzorging. 

 

De kostprijs van het geheel wordt op ongeveer 3 miljoen euro geraamd. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van bijna 1,5 miljoen euro.

 

De werken zullen worden aangevat in het voorjaar van 2024. De ingebruikname van het nieuwe centrum voor dagverzorging en lokaal dienstencentrum is voorzien medio 2025.

 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.