Minister Crevits kent investeringssteun toe voor de verbouwing en de uitbreiding spoedgevallendienst Sint-Trudo Ziekenhuis

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een jaarlijks strategisch forfait van 298.000 euro toe op lange termijn voor de verbouwing en de uitbreiding voor het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. In het project wordt de huisartsenwachtpost geïntegreerd in een volledig vernieuwde spoed. Dit is een belangrijke realisatie voor patiënten en medewerkers.

“Als patiënt hoop je dat je nooit op de spoed terecht komt. Als het toch zo is, dan staat er een team van artsen en zorgverleners klaar om iedereen de beste zorgen toe te dienen. Een moderne infrastructuur en hoogtechnologische apparaten zijn daarvoor noodzakelijk. De spoedgevallendienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is op dit moment te klein en moet zich beter kunnen organiseren op de toegenomen stroom aan patiënten. Vandaar de plannen voor de verbouwing en de uitbreiding met ook de integratie van huisartsenwachtpost. Vanuit Vlaanderen dragen we daar ons steentje toe bij.” Hilde Crevits

 

Het Sint-Trudo Ziekenhuis maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk Andreaz, samen met Jessa Ziekenhuis, Algemeen Ziekenhuis Vesalius en het Sint-Franciscusziekenhuis.  Het ziekenhuis met 310 bedden beschikt over een goedgekeurd zorgstrategisch plan.

 

De huidige dienst spoedgevallen werd in 1998 ontworpen. Renovatie van de bestaande oppervlakte en uitbreiding van de capaciteit dringen zich op om deskundige en veilige zorg te blijven bieden en de patiënten- en personeelstevredenheid te verbeteren. Er zijn nu concrete plannen om de bestaande spoed om te bouwen en uit te breiden met de integratie van de huisartsenwachtpost. In de nieuwe spoed zal er een scheiding van de patiëntenstromen zijn. Er komen verschillende straten: ambulante straat, pediatriestraat, opnamestraat, gedeelte nachtverblijf en de kritieke straat. Verder zijn er gespreks- en personeelsruimtes en ook een buitenruimte voor de patiënten op het binnenplein van het ziekenhuis.

 

Na de ingebruikname zal de bestaande huisartsenwachtpost in het Huis van de Zusters worden afgebroken en zal een deel van de site ingericht worden als groenzone. De bestaande spoed zal tijdens de werkzaamheden tijdelijk op een andere locatie binnen het ziekenhuis ingericht worden. Daarnaast is er een kleine uitbreiding van de bestaande radiologie en de bouw van een neuro-locomotorisch centrum.

 

De nieuwe spoed zal worden gebouwd aan de achterzijde van het ziekenhuis, op de locatie van de huidige spoed en een groot stuk van de huidige bezoekersparking. De start van de werken is voorzien voor eind 2024. Als alles volgens plan verloopt zal Sint-Trudo eind 2026 de nieuwe spoedafdeling in gebruik kunnen nemen. Het ziekenhuis ging op zoek naar nieuwe parkeermogelijkheid, om de huidige parking achteraan te kunnen vervangen. Deze zal voorzien worden, direct links van het ziekenhuis, in combinatie met een groene oase, een park waar patiënten en bezoekers tot rust kunnen komen.

 

De totale prijs van de werkzaamheden wordt geraamd op bijna 11,3 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent minister Crevits een jaarlijks strategisch forfait op lange termijn toe van 298.000 euro. Dat forfait wordt toegekend vanaf de ingebruikname.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.