Minister Crevits maakt extra middelen vrij voor veilige werkomstandigheden in dienstenchequesector

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Dienstencheque-ondernemingen die aan de slag zijn of opnieuw aan de slag gaan, krijgen extra budget voor extra bescherming van de werknemers. De richtlijnen op vlak van veiligheid en bescherming in de dienstenchequesector worden ook in lijn gebracht met de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook de geldigheid van de dienstencheques die dreigen te vervallen, wordt verlengd.

Door de coronacrisis en de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad staat ook de dienstenchequesector onder druk. Gebruikers van dienstencheques annuleren de hulp, werknemers stoppen met werken om gebruikers niet te besmetten of omdat de omstandigheden niet veilig zijn om in te werken. Ten gevolge van deze crisis is het aantal aangekochte dienstencheques bij Sodexo in de tweede helft van maart afgenomen met 80% ten opzichte van 2019.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft beslist om de middelen die begroot zijn voor de dienstencheque-activiteiten in 2020 voor een deel terug in de sector in te zetten. Zo kunnen een aantal concrete ondersteuningsmaatregelen gefinancierd worden.

Verhoogde subsidies voor dienstencheque-prestaties

Actieve ondernemingen krijgen tijdelijk een hogere subsidie. De subsidie stijgt van 14,36 euro tot 23 euro. Dit moet de ondernemingen de kans bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken. Het gaat bijvoorbeeld over het beschermingsmateriaal voor de medewerkers, vaste kosten of grotere verplaatsingen.  Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen om hun dienstverlening opnieuw op te starten. Zo investeert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits middelen die in de corona-periode niet uitgegeven worden, terug in de sector. Volgens eerste ramingen gaat het met deze maatregelen over een bedrag tussen 30 en 50 miljoen euro.

Richtlijnen: bescherming en veiligheid van de werknemers

De dienstencheque-ondernemingen moeten voor prestaties vanaf maandag 6 april minstens 25% van de verhoogde tegemoetkoming besteden aan veiligheidsmateriaal voor werknemers. Dat kan gaan over handschoenen, ontsmettingsgels, papieren zakdoeken of opleiding en vorming rond de juiste reflexen en handelingen in tijden van corona. Ook kosten voor de verdeling van het materiaal kan met die verhoogde tegemoetkoming betaald worden.

Het uitgangspunt is en blijft dat een werknemer die ziekteverschijnselen vertoont niet mag werken en dat er geen dienstverlening aangeboden wordt bij een gebruiker die symptomen heeft.

Dienstencheque-ondernemingen hebben onder andere de plicht om werknemers en gebruikers grondig te informeren over bijvoorbeeld de risicofactoren voor besmetting. Ze nemen regelmatig contact met de werknemers om het werk te bespreken, zieke werknemers of werknemers met symptomen van ziekte gaan niet werken en ze zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal.

Werknemers hebben de plicht bezorgdheden over gebruikers te melden, twijfel over veiligheid en toegankelijkheid van de werkplek te melden en afstandsmaatregelen op de werkplek en tijdens het vervoer van en naar de werkplek in acht te nemen. Werknemers hebben eveneens de plicht zo veel als mogelijk met handschoenen te werken en voldoende papieren zakdoeken bij te hebben.

Ook voor de gebruikers zijn er een aantal richtlijnen. Een werknemer mag in geen enkel geval werken bij een gebruiker die besmet is. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk in dergelijk geval. De gebruiker zorgt voor een veilige werkplek door voldoende mogelijkheden om handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel, … Steeds goede verluchting van de werkplek en vermijden van alle contact. Wie met papieren dienstencheques werkt, legt die op voorhand klaar om alle contact te vermijden.

Geldigheidsduur dienstencheques verlengd

De geldigheidsduur van de dienstencheques die dreigen te vervallen tijdens de crisisperiode (maart, april) worden met 3 maanden verlengd, van 12 naar 15 maanden. Ook de cheques die vervallen in mei of juni worden verlengd tot eind juli. De cheques blijven dus gedurende een langere periode geldig voor de gebruikers. Ook de termijnen voor bedrijven om de gebruikte cheques in te dienen bij Sodexo worden voor diezelfde periode verlengd.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De dienstenchequesector staat onder druk door de coronacrisis. Daarom is het nodig tijdelijk een aantal maatregelen te nemen. We hebben enkele richtlijnen opgesteld voor de onderneming, de werknemers en de gebruikers om veilig te kunnen werken en besmetting te voorkomen. Voor de gebruiker verlengen we ook de duurtijd van de dienstencheques. Ondernemingen die open blijven krijgen meer steun. Daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun personeel in veilige omstandigheden kunnen werken door vorming, materiaal en de nodige steun te bieden.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.