Minister Crevits maakt extra middelen vrij voor veilige werkomstandigheden in dienstenchequesector

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Dienstencheque-ondernemingen die aan de slag zijn of opnieuw aan de slag gaan, krijgen extra budget voor extra bescherming van de werknemers. De richtlijnen op vlak van veiligheid en bescherming in de dienstenchequesector worden ook in lijn gebracht met de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook de geldigheid van de dienstencheques die dreigen te vervallen, wordt verlengd.

Door de coronacrisis en de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad staat ook de dienstenchequesector onder druk. Gebruikers van dienstencheques annuleren de hulp, werknemers stoppen met werken om gebruikers niet te besmetten of omdat de omstandigheden niet veilig zijn om in te werken. Ten gevolge van deze crisis is het aantal aangekochte dienstencheques bij Sodexo in de tweede helft van maart afgenomen met 80% ten opzichte van 2019.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft beslist om de middelen die begroot zijn voor de dienstencheque-activiteiten in 2020 voor een deel terug in de sector in te zetten. Zo kunnen een aantal concrete ondersteuningsmaatregelen gefinancierd worden.

Verhoogde subsidies voor dienstencheque-prestaties

Actieve ondernemingen krijgen tijdelijk een hogere subsidie. De subsidie stijgt van 14,36 euro tot 23 euro. Dit moet de ondernemingen de kans bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken. Het gaat bijvoorbeeld over het beschermingsmateriaal voor de medewerkers, vaste kosten of grotere verplaatsingen.  Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen om hun dienstverlening opnieuw op te starten. Zo investeert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits middelen die in de corona-periode niet uitgegeven worden, terug in de sector. Volgens eerste ramingen gaat het met deze maatregelen over een bedrag tussen 30 en 50 miljoen euro.

Richtlijnen: bescherming en veiligheid van de werknemers

De dienstencheque-ondernemingen moeten voor prestaties vanaf maandag 6 april minstens 25% van de verhoogde tegemoetkoming besteden aan veiligheidsmateriaal voor werknemers. Dat kan gaan over handschoenen, ontsmettingsgels, papieren zakdoeken of opleiding en vorming rond de juiste reflexen en handelingen in tijden van corona. Ook kosten voor de verdeling van het materiaal kan met die verhoogde tegemoetkoming betaald worden.

Het uitgangspunt is en blijft dat een werknemer die ziekteverschijnselen vertoont niet mag werken en dat er geen dienstverlening aangeboden wordt bij een gebruiker die symptomen heeft.

Dienstencheque-ondernemingen hebben onder andere de plicht om werknemers en gebruikers grondig te informeren over bijvoorbeeld de risicofactoren voor besmetting. Ze nemen regelmatig contact met de werknemers om het werk te bespreken, zieke werknemers of werknemers met symptomen van ziekte gaan niet werken en ze zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal.

Werknemers hebben de plicht bezorgdheden over gebruikers te melden, twijfel over veiligheid en toegankelijkheid van de werkplek te melden en afstandsmaatregelen op de werkplek en tijdens het vervoer van en naar de werkplek in acht te nemen. Werknemers hebben eveneens de plicht zo veel als mogelijk met handschoenen te werken en voldoende papieren zakdoeken bij te hebben.

Ook voor de gebruikers zijn er een aantal richtlijnen. Een werknemer mag in geen enkel geval werken bij een gebruiker die besmet is. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk in dergelijk geval. De gebruiker zorgt voor een veilige werkplek door voldoende mogelijkheden om handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel, … Steeds goede verluchting van de werkplek en vermijden van alle contact. Wie met papieren dienstencheques werkt, legt die op voorhand klaar om alle contact te vermijden.

Geldigheidsduur dienstencheques verlengd

De geldigheidsduur van de dienstencheques die dreigen te vervallen tijdens de crisisperiode (maart, april) worden met 3 maanden verlengd, van 12 naar 15 maanden. Ook de cheques die vervallen in mei of juni worden verlengd tot eind juli. De cheques blijven dus gedurende een langere periode geldig voor de gebruikers. Ook de termijnen voor bedrijven om de gebruikte cheques in te dienen bij Sodexo worden voor diezelfde periode verlengd.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De dienstenchequesector staat onder druk door de coronacrisis. Daarom is het nodig tijdelijk een aantal maatregelen te nemen. We hebben enkele richtlijnen opgesteld voor de onderneming, de werknemers en de gebruikers om veilig te kunnen werken en besmetting te voorkomen. Voor de gebruiker verlengen we ook de duurtijd van de dienstencheques. Ondernemingen die open blijven krijgen meer steun. Daar is wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun personeel in veilige omstandigheden kunnen werken door vorming, materiaal en de nodige steun te bieden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.