Minister Crevits tevreden met Europese consensus om geen ban op boomkorvisserij in te voeren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits beklemtoonde op de Europese Visserijraad in Luxemburg nogmaals het belang van een duurzame en leefbare visserij in alle lidstaten. Een paar maanden geleden toonde ze zich zeer bezorgd over de plannen op een algemene ban op bodemkorvaartuigen, in het kader van het ‘visserij en oceanenpakket’ dat eerder door Europees Commissaris Sinkevicius was voorgesteld. Zo’n algemene ban komt er na protest van Vlaanderen en andere landen dus niet

“Dit is een belangrijk signaal en een stap vooruit, want zowat alle van de 64 vaartuigen van de Vlaamse vissers werken met die boomkortechniek. Een algemene ban zou de toekomst van onze vissersvloot ernstig in gevaar brengen en zou ervoor zorgen dat vis van derde landen moet komen, landen die vaak veel minder duurzaam werken. Dit gaat trouwens ook voorbij aan de vele inspanningen die de Vlaamse visserijsector onderneemt om te verduurzamen. Elke vloot, ook de kleine, is belangrijk om tot lokale voedselvoorziening te komen. Lokaal duurzame voedsel is en blijft voor Vlaanderen cruciaal.” Hilde Crevits

Minister Crevits heeft ook opnieuw aangedrongen om de energietransitie te versnellen door het investeringssteun voor nieuwe vaartuigen toe te laten. Momenteel is dat niet mogelijk. In de Raad van Visserij is aan de Europese Commissie gevraagd om dat opnieuw te bekijken.

Uit het jaarlijkse vooruitgangsrapport van de Europese Commissie over de uitvoering van het visserijbeleid, blijkt tenslotte dat steeds meer visbestanden in de EU zich op duurzame niveaus bevinden. De ministers hebben vandaag richting gegeven aan de Europese Commissie over de visserij-onderhandelingen met onder meer het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tijdens dit najaar. Minister Crevits heeft er ook op aangedrongen dat het belang van alle vloten, en in het bijzonder vloten die sterk afhankelijk zijn van de toegang tot de Britse wateren, zoals de Belgische vloot, sterk verdedigd worden.

Het was de laatste zitting onder voorzitterschap van Zweden. Op 1 juli wordt Spanje voorzitter van de Raad van ministers, en vanaf 1 januari 2024 zal Vlaams minister Hilde Crevits het voorzitterschap overnemen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.