Minister Crevits tevreden met Europese consensus om geen ban op boomkorvisserij in te voeren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits beklemtoonde op de Europese Visserijraad in Luxemburg nogmaals het belang van een duurzame en leefbare visserij in alle lidstaten. Een paar maanden geleden toonde ze zich zeer bezorgd over de plannen op een algemene ban op bodemkorvaartuigen, in het kader van het ‘visserij en oceanenpakket’ dat eerder door Europees Commissaris Sinkevicius was voorgesteld. Zo’n algemene ban komt er na protest van Vlaanderen en andere landen dus niet

“Dit is een belangrijk signaal en een stap vooruit, want zowat alle van de 64 vaartuigen van de Vlaamse vissers werken met die boomkortechniek. Een algemene ban zou de toekomst van onze vissersvloot ernstig in gevaar brengen en zou ervoor zorgen dat vis van derde landen moet komen, landen die vaak veel minder duurzaam werken. Dit gaat trouwens ook voorbij aan de vele inspanningen die de Vlaamse visserijsector onderneemt om te verduurzamen. Elke vloot, ook de kleine, is belangrijk om tot lokale voedselvoorziening te komen. Lokaal duurzame voedsel is en blijft voor Vlaanderen cruciaal.” Hilde Crevits

Minister Crevits heeft ook opnieuw aangedrongen om de energietransitie te versnellen door het investeringssteun voor nieuwe vaartuigen toe te laten. Momenteel is dat niet mogelijk. In de Raad van Visserij is aan de Europese Commissie gevraagd om dat opnieuw te bekijken.

Uit het jaarlijkse vooruitgangsrapport van de Europese Commissie over de uitvoering van het visserijbeleid, blijkt tenslotte dat steeds meer visbestanden in de EU zich op duurzame niveaus bevinden. De ministers hebben vandaag richting gegeven aan de Europese Commissie over de visserij-onderhandelingen met onder meer het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tijdens dit najaar. Minister Crevits heeft er ook op aangedrongen dat het belang van alle vloten, en in het bijzonder vloten die sterk afhankelijk zijn van de toegang tot de Britse wateren, zoals de Belgische vloot, sterk verdedigd worden.

Het was de laatste zitting onder voorzitterschap van Zweden. Op 1 juli wordt Spanje voorzitter van de Raad van ministers, en vanaf 1 januari 2024 zal Vlaams minister Hilde Crevits het voorzitterschap overnemen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.