Minister Crevits trekt 450.000 euro per maand uit voor extra ondersteuning wijk-werkers

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits neemt een aantal maatregelen om wijk-werkers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Zo wordt er bijna 450.000 euro per maand extra geïnvesteerd om deze langdurig werkzoekenden een extra stimulans te geven om de crisis door te komen. Daarnaast worden wijk-werkers maximaal toegeleid naar cruciale sectoren zoals de land- en tuinbouw. Tot slot wordt ook de geldigheidsduur van wijk-werkcheques verlengd met 3 maanden tot 15 maanden.

Via wijk-werken, het vroegere PWA-stelsel, kunnen werkzoekenden die door een gebrek aan werkervaring nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk meer werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Door enkele uren per week klusjes uit te voeren bij iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW … leren zij extra arbeidsmarktattitudes en technische competenties en zetten zo een nieuwe stap richting een reguliere job.

Een werkzoekende mag in dit traject wettelijk maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maand. Binnen het stelsel van wijk-werken waren de laatste zes maanden bijna 6.000 werkzoekenden actief die gemiddeld 26,5 uur per maand presteerden. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus zijn heel wat van de activiteiten die onder wijk-werken vallen, tijdelijk stopgezet. Zo vallen bijna 40% van die activiteiten onder ‘ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen’ zoals kinderopvang. Hierdoor verliezen veel wijk-werkers de beperkte tegemoetkoming per uur werkervaring bovenop hun uitkering. 

Daarom voorziet Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu in een vergoeding voor elke wijk-werker die de laatste 6 maanden actief was. De vergoeding bedraagt 70% van een gemiddelde vergoeding gebaseerd op het aantal prestaties in de maanden augustus 2019 tot en met januari 2020. Dit wordt geschat op zo’n 75 euro gemiddeld per maand per wijkwerker, goed voor een totale investering van bijna 450.000 euro per maand.

Daarnaast vragen we aan wijkwerkorganisaties, bemiddelaars en lokale besturen om wijk-werkers maximaal toe te leiden naar sectoren die nog actief zijn en zeer dringend op zoek zijn naar werknemers zoals de land- en tuinbouwsector.

Tot slot worden de duurtijd van de wijk-werkcheques verlengd met 3 maanden, van 12 naar 15 maanden, zodat ze niet komen te vervallen tijdens de coronacrisis.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Via het wijk-werken krijgen bijna 6.000 langdurig werkzoekenden een sterk traject op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn veel van de activiteiten echter stopgezet met alle gevolgen van dien. Met deze steunmaatregelen geven we wijk-werkers een compensatie voor het inkomstenverlies, leiden we hen vlotter toe naar sectoren die werknemers hard nodig hebben zoals de land- en tuinbouw en verlengen we de geldigheidsduur van de wijk-werkcheques met drie maanden. Op die manier steken we ook de kwetsbare werkzoekenden op onze arbeidsmarkt een hart onder de riem.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.