Minister Crevits wil nieuw vaccin tegen RSV in Vlaams vaccinatieprogramma voor zwangere vrouwen beschikbaar maken

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wil alles in het werk stellen om een nieuw vaccin tegen RSV, het Respiratoir Syncytieel Virus, tegen het volgende winterseizoen in Vlaanderen beschikbaar te maken voor zwangere vrouwen. Dat heeft de minister in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Freya Saeys (Open VLD). RSV is de belangrijkste oorzaak van ernstige lagere luchtweginfecties bij baby’s, jonger dan één jaar.

“Volgens een schatting bedraagt in België het aantal RSV-infecties bij kinderen jonger dan vijf jaar zo’n 14.500 per jaar, waarvan 3.200 à 3.600 met ziekenhuisopname. Van die cijfers doen ongeveer de helft van de infecties en drie kwart van de ziekenhuisopnames zich voor bij kinderen jonger dan 2 jaar. Elke winter zet RSV een grote druk op het zorgsysteem. De wetenschap staat ook niet stil, er zijn nieuwe middelen waaronder een vaccin voor zwangere vrouwen ontwikkeld om ernstige vormen van RSV tegen te gaan. Ik heb het Departement Zorg gevraagd om als eerste fase een project uit te werken voor de winter 2024-2025 bij zwangere vrouwen.” - Hilde Crevits

Recent zijn er twee nieuwe preventiemiddelen ontwikkeld die het RSV-virus beter bestrijden: er is enerzijds een vaccin dat tijdens de zwangerschap wordt toegediend zodat de antistoffen die de moeder aanmaakt aan de baby wordt doorgegeven en er is anderzijds een antilichaam dat bij de baby of het zeer jonge kind wordt toegediend. Dat laatste geneesmiddel is nog niet op de markt.

De Hoge Gezondheidsraad oordeelt dat beide preventiemiddelen effectief zijn in het verminderen van ernstige gevolgen van de RSV-infectie, waaronder ziekenhuisopname. De Gezondheidsraad ondersteunt de preventie van RSV voor elke zuigeling minder dan 1 jaar en voor kinderen tussen 1 en 2 jaar die risicofactoren vertonen.

Meer specifiek adviseert de Hoge Gezondheidsraad het volgende gebruik van preventieve RSV-hulpmiddelen:

  • Ofwel het vaccin voor vrouwen die naar verwachting zullen bevallen tussen begin september en eind maart zodat hun baby’s tijdens de winterpiek van RSV beschermd zijn. Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn en de periode die in acht moet worden genomen bij toediening van het vaccin, is 28 tot 36 weken zwangerschap het voorkeursinterval voor vaccinatie van de moeder. Voor het winterseizoen 2024-2025 wil dit concreet zeggen dat de zwangere vrouwen die zullen bevallen vanaf september 2024 het vaccin in juni of juli van dit jaar zouden moeten krijgen.
  • Ofwel de nieuwe antilichamen voor alle baby's die worden geboren uit niet gevaccineerde moeders of die te vroeg of binnen twee weken na toediening van het vaccin tijdens de zwangerschap worden geboren.

 

Minister Hilde Crevits heeft aan het Departement Zorg de vraag gesteld om op korte termijn een project uit te werken voor de winterperiode 2024-2025 ten bate van zwangere vrouwen. Zo zal de Vlaamse werkgroep vaccinaties bijeen moeten komen om een onderbouwd advies te geven over de opname van het vaccin in het vaccinatieschema van Vlaanderen en op welke manier dat best kan gebeuren. Tegelijk zal het Departement Zorg een openbare aanbesteding moeten uitschrijven en zal na onderhandeling met de producent/leverancier van het vaccin ook de kostprijs van het vaccin en de totale budgettaire impact berekend moeten worden.

 

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.