Minister Crevits wil nieuw vaccin tegen RSV in Vlaams vaccinatieprogramma voor zwangere vrouwen beschikbaar maken

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wil alles in het werk stellen om een nieuw vaccin tegen RSV, het Respiratoir Syncytieel Virus, tegen het volgende winterseizoen in Vlaanderen beschikbaar te maken voor zwangere vrouwen. Dat heeft de minister in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Freya Saeys (Open VLD). RSV is de belangrijkste oorzaak van ernstige lagere luchtweginfecties bij baby’s, jonger dan één jaar.

“Volgens een schatting bedraagt in België het aantal RSV-infecties bij kinderen jonger dan vijf jaar zo’n 14.500 per jaar, waarvan 3.200 à 3.600 met ziekenhuisopname. Van die cijfers doen ongeveer de helft van de infecties en drie kwart van de ziekenhuisopnames zich voor bij kinderen jonger dan 2 jaar. Elke winter zet RSV een grote druk op het zorgsysteem. De wetenschap staat ook niet stil, er zijn nieuwe middelen waaronder een vaccin voor zwangere vrouwen ontwikkeld om ernstige vormen van RSV tegen te gaan. Ik heb het Departement Zorg gevraagd om als eerste fase een project uit te werken voor de winter 2024-2025 bij zwangere vrouwen.” - Hilde Crevits

Recent zijn er twee nieuwe preventiemiddelen ontwikkeld die het RSV-virus beter bestrijden: er is enerzijds een vaccin dat tijdens de zwangerschap wordt toegediend zodat de antistoffen die de moeder aanmaakt aan de baby wordt doorgegeven en er is anderzijds een antilichaam dat bij de baby of het zeer jonge kind wordt toegediend. Dat laatste geneesmiddel is nog niet op de markt.

De Hoge Gezondheidsraad oordeelt dat beide preventiemiddelen effectief zijn in het verminderen van ernstige gevolgen van de RSV-infectie, waaronder ziekenhuisopname. De Gezondheidsraad ondersteunt de preventie van RSV voor elke zuigeling minder dan 1 jaar en voor kinderen tussen 1 en 2 jaar die risicofactoren vertonen.

Meer specifiek adviseert de Hoge Gezondheidsraad het volgende gebruik van preventieve RSV-hulpmiddelen:

  • Ofwel het vaccin voor vrouwen die naar verwachting zullen bevallen tussen begin september en eind maart zodat hun baby’s tijdens de winterpiek van RSV beschermd zijn. Op basis van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn en de periode die in acht moet worden genomen bij toediening van het vaccin, is 28 tot 36 weken zwangerschap het voorkeursinterval voor vaccinatie van de moeder. Voor het winterseizoen 2024-2025 wil dit concreet zeggen dat de zwangere vrouwen die zullen bevallen vanaf september 2024 het vaccin in juni of juli van dit jaar zouden moeten krijgen.
  • Ofwel de nieuwe antilichamen voor alle baby's die worden geboren uit niet gevaccineerde moeders of die te vroeg of binnen twee weken na toediening van het vaccin tijdens de zwangerschap worden geboren.

 

Minister Hilde Crevits heeft aan het Departement Zorg de vraag gesteld om op korte termijn een project uit te werken voor de winterperiode 2024-2025 ten bate van zwangere vrouwen. Zo zal de Vlaamse werkgroep vaccinaties bijeen moeten komen om een onderbouwd advies te geven over de opname van het vaccin in het vaccinatieschema van Vlaanderen en op welke manier dat best kan gebeuren. Tegelijk zal het Departement Zorg een openbare aanbesteding moeten uitschrijven en zal na onderhandeling met de producent/leverancier van het vaccin ook de kostprijs van het vaccin en de totale budgettaire impact berekend moeten worden.

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.