Minister Crevits wil vrouwelijk ondernemerschap een ‘boost’ geven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits lanceert ‘Dag van de vrouwelijke ondernemer”. De afgelopen 10 jaar zijn er een pak vrouwelijke ondernemers bijgekomen. Toch is slechts een derde van alle ondernemers vrouwelijk. Uit studies blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen minder ondernemen. Het tekort aan vrouwelijke rolmodellen is daar één van. Vrouwelijk ondernemerschap is nochtans goed voor de economie. Vrouwelijke ondernemers zorgen voor jobcreatie met focus op een goede work-life balans en die ondernemingen gaan minder snel failliet.

In Vlaanderen zijn er 416.484 zelfstandigen, 141.532 of 34% daarvan zijn vrouwen. 10 jaar geleden waren er 355.614 zelfstandigen, waarvan er 115.327 vrouw waren. Er zijn dus op 10 jaar tijd ruim 26.000 vrouwelijke ondernemers bijgekomen, een stijging van 22,7%. Bij de starters zien we dat er meer vrouwen een eigen zaak opstarten dan 10 jaar geleden, maar dat het aantal mannelijke starters nog sterker is toegenomen.

Tabel aantal zelfstandigen in Vlaanderen

 

Man

Vrouw

Totaal

Toestand op 31 december 2018

 

 

 
 

274.952

141.532

416.484

Aandeel in totaal aantal

66%

34%

 
       

Toestand op 31 december 2008

     
 

240.287

115.327

355.614

Aandeel in totaal aantal

68%

32%

 

 

Tabel aantal starters in Vlaanderen

 

Man

Vrouw

Totaal

Toestand op 31 december 2018

 

 

 
 

21.676

12.250

33.926

Aandeel in totaal aantal

64%

36%

 
       

Toestand op 31 december 2008

     
 

15.661

10.273

25.934

Aandeel in totaal aantal

60%

40%

 

 

Uit de werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers blijkt dat meer dan 9 op de 10 vrouwelijke ondernemers met plezier en gemotiveerd aan het werk is. Ze kunnen ook beter dan mannen werk en privé combineren.

Om vrouwelijk ondernemerschap een boost te geven, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een oproep gedaan om een ‘Dag van de vrouwelijke ondernemer’ in het leven te roepen. Dat deed ze op de uitreiking van de WOMED-award, de prijs voor onderneemster van het jaar. Uit een studie van de Universiteit Antwerpen vorig jaar blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen minder ondernemen. Nochtans is vrouwelijk ondernemerschap goed voor onze economie. Vrouwen zorgen voor jobcreatie met focus op een goede balans tussen job en privé en ondernemingen met vrouwen aan het hoofd gaan minder snel failliet.

Ook uit een enquête van Unizo bij 540 vrouwelijke ondernemers blijkt dat er nog meer initiatieven nodig zijn om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

VLAIO werkt op dit moment aan een nieuwe aanbesteding ondernemerschap die van start gaat tegen de zomer. Dat gaat over het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap door verschillende partners de komende 4 jaar. Bij het selecteren van de diensten zal aandacht voor vrouwelijk ondernemerschap één van de focuselementen zijn. De Vlaamse regering zal over de toewijzing een beslissing nemen na het paasreces. 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vrouwelijke ondernemers hebben meer aandacht voor de balans tussen werk en privé, ze gaan minder snel failliet en ze groeien sneller. Niets houdt ons tegen om nog meer vrouwen te laten ondernemen. Toch zijn er nog drempels, te weinig rolmodellen, tekort aan vrouwennetwerken en bijvoorbeeld faalangst. Ik wil het vrouwelijk ondernemerschap een ‘boost’ geven. Met een dag die volledig in het teken staat van het vrouwelijk ondernemerschap, willen we alvast de focus meer op vrouwelijke ondernemers plaatsen.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.