Minister Crevits wil vrouwelijk ondernemerschap een ‘boost’ geven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits lanceert ‘Dag van de vrouwelijke ondernemer”. De afgelopen 10 jaar zijn er een pak vrouwelijke ondernemers bijgekomen. Toch is slechts een derde van alle ondernemers vrouwelijk. Uit studies blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen minder ondernemen. Het tekort aan vrouwelijke rolmodellen is daar één van. Vrouwelijk ondernemerschap is nochtans goed voor de economie. Vrouwelijke ondernemers zorgen voor jobcreatie met focus op een goede work-life balans en die ondernemingen gaan minder snel failliet.

In Vlaanderen zijn er 416.484 zelfstandigen, 141.532 of 34% daarvan zijn vrouwen. 10 jaar geleden waren er 355.614 zelfstandigen, waarvan er 115.327 vrouw waren. Er zijn dus op 10 jaar tijd ruim 26.000 vrouwelijke ondernemers bijgekomen, een stijging van 22,7%. Bij de starters zien we dat er meer vrouwen een eigen zaak opstarten dan 10 jaar geleden, maar dat het aantal mannelijke starters nog sterker is toegenomen.

Tabel aantal zelfstandigen in Vlaanderen

 

Man

Vrouw

Totaal

Toestand op 31 december 2018

 

 

 
 

274.952

141.532

416.484

Aandeel in totaal aantal

66%

34%

 
       

Toestand op 31 december 2008

     
 

240.287

115.327

355.614

Aandeel in totaal aantal

68%

32%

 

 

Tabel aantal starters in Vlaanderen

 

Man

Vrouw

Totaal

Toestand op 31 december 2018

 

 

 
 

21.676

12.250

33.926

Aandeel in totaal aantal

64%

36%

 
       

Toestand op 31 december 2008

     
 

15.661

10.273

25.934

Aandeel in totaal aantal

60%

40%

 

 

Uit de werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers blijkt dat meer dan 9 op de 10 vrouwelijke ondernemers met plezier en gemotiveerd aan het werk is. Ze kunnen ook beter dan mannen werk en privé combineren.

Om vrouwelijk ondernemerschap een boost te geven, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een oproep gedaan om een ‘Dag van de vrouwelijke ondernemer’ in het leven te roepen. Dat deed ze op de uitreiking van de WOMED-award, de prijs voor onderneemster van het jaar. Uit een studie van de Universiteit Antwerpen vorig jaar blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom vrouwen minder ondernemen. Nochtans is vrouwelijk ondernemerschap goed voor onze economie. Vrouwen zorgen voor jobcreatie met focus op een goede balans tussen job en privé en ondernemingen met vrouwen aan het hoofd gaan minder snel failliet.

Ook uit een enquête van Unizo bij 540 vrouwelijke ondernemers blijkt dat er nog meer initiatieven nodig zijn om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

VLAIO werkt op dit moment aan een nieuwe aanbesteding ondernemerschap die van start gaat tegen de zomer. Dat gaat over het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap door verschillende partners de komende 4 jaar. Bij het selecteren van de diensten zal aandacht voor vrouwelijk ondernemerschap één van de focuselementen zijn. De Vlaamse regering zal over de toewijzing een beslissing nemen na het paasreces. 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vrouwelijke ondernemers hebben meer aandacht voor de balans tussen werk en privé, ze gaan minder snel failliet en ze groeien sneller. Niets houdt ons tegen om nog meer vrouwen te laten ondernemen. Toch zijn er nog drempels, te weinig rolmodellen, tekort aan vrouwennetwerken en bijvoorbeeld faalangst. Ik wil het vrouwelijk ondernemerschap een ‘boost’ geven. Met een dag die volledig in het teken staat van het vrouwelijk ondernemerschap, willen we alvast de focus meer op vrouwelijke ondernemers plaatsen.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.