Minister van Welzijn Hilde Crevits versterkt vroegdetectie- en interventie van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Een vroege detectie van en interventie bij geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren is essentieel om eventuele latere psychische problemen te vermijden.  Dit blijkt opnieuw uit onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt daarom 1,6 miljoen euro extra uit voor het Connect programma. De netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren kunnen hierdoor hun aanbod op vlak van vroegdetectie en vroeginterventie uitbreiden en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg krijgen extra ondersteuning om snel en vlot in vervolgzorg te voorzien.

“Wanneer kinderen en jongeren gezond kunnen ontwikkelen, draagt dit bij tot een goede geestelijke gezondheid en kunnen ook in het latere, volwassen leven problemen voorkomen worden. Het is dan ook essentieel dat we blijven inzetten op een vroege detectie en interventie van geestelijke gezondheidsproblemen, denk aan een beginnend psychiatrisch probleem of een plotse verandering het gedrag van een jongere. Met het programma Connect willen we voorkomen dat lichte klachten of ernstige risico’s evolueren naar ernstig psychisch lijden. Beter te vroeg dan te laat, is hier het motto. We investeren daarom opnieuw  in het programma Connect zodat meer kinderen en jongeren vroeg en snel geholpen kunnen worden en betere kansen krijgen op een zorgeloze jeugd.” -Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

 

Op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kampen wereldwijd 20% van de kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen, in die mate dat hun scholing en ontwikkeling ernstig gevaar loopt. 5 tot 6% hiervan hebben nood aan gespecialiseerde hulp. Ook in Vlaanderen en Brussel krijgen kinderen en jongeren daarmee te maken. Volgens een nieuw onderzoek van de KU Leuven zoekt 7 op de 10 jongeren geen hulp bij mentale problemen. Ze stellen het uit om zelf hulp te zoeken. Daarom is het belangrijk om bij eerste signalen snel de juiste hulpverlener te kunnen aanspreken. Vroeg detecteren en interveniëren kan een grote impact hebben op de prognose op langere termijn en de ernst van de problematiek.

 

De 6 netwerken voor geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (GGKJ) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) werken met het programma Connect in Vlaanderen samen aan het vroeg detecteren en interveniëren bij kwetsbare kinderen en jongeren. Zo’n GGKJ-netwerk heeft een hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen. De bedoeling is om zo snel en zo continu mogelijk in te spelen op de noden van deze kinderen, jongeren en hun context of leefomgeving.

 

Ruim 1,6 miljoen euro voor versterking en uitbreiding van Connect en vervolgzorg bij de CGG

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft onderzocht welke kinderen/jongeren een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor de ontwikkeling van een ernstige psychische aandoening, welke factoren bepalend zijn voor hun kwetsbaarheid en welke methodieken nodig zijn om vroeg detectie en vroeginterventie voor deze doelgroepen te realiseren. Dit onderzoek toont de noodzaak en de prioriteiten voor het Connect programma.

 

Op basis van dit onderzoek heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist om Connect te versterken en uit te breiden. Daarin zitten er ook extra middelen voor de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en extra personeel kunnen aanwerven. De Centra zullen in een aanbod kunnen voorzien voor een meer naadloze overgang naar gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, als dat na een Connect-toeleiding nodig zou blijken.

 

In totaal zal Connect met de nieuwe middelen erbij nu kunnen rekenen op een budget van ruim 4,1 miljoen euro per jaar.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.