Nieuwe projecten om mensen in armoede op weg naar werk te helpen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits maakt samen met het Europees Sociaal Fonds 2,5 miljoen euro vrij om mensen in armoede op weg te helpen naar een job. Om dit te realiseren zal VDAB samen met partners trajecten in elke provincie organiseren. Het is een stap om meer mensen uit armoede te halen. Dit project komt boven op 74 andere projecten om de komende 2 jaar 10.000 mensen die vandaag niet participeren aan de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden.

10% van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens.  Werklozen en mensen die niet participeren aan de arbeidsmarkt lopen een veel groter risico om in armoede verzeild te geraken dan zij die een job hebben. Wie in armoede leeft, ervaart bovendien meer moeilijkheden om werk te vinden en te behouden. Dit komt omdat ze bijkomende drempels moeten overwinnen. Denk aan problemen rond openbaar vervoer, digitale geletterdheid en minder sociale contacten.

Via VDAB zetten we nu al extra mensen in om mensen in armoede naar werk te begeleiden. Samen met het onderzoeksinstituut HIVA van de KU Leuven en armoede-organisaties is een methodiek ontwikkeld. Het gaat om trajecten op maat via individuele- en groepsbegeleiding door bemiddelaars. Die bemiddelaars kunnen hiervoor een beroep doen op verschillende partners zoals OCMW, CAW, sociale verhuurkantoren of huisvestingsmaatschappijen. Naast de individuele begeleiding door VDAB is ook groepsbegeleiding door partners aangewezen.

Vandaag hebben VDAB en het Europees Sociaal Fonds een oproep voor zo’n nieuw groepsaanbod goedgekeurd. Samen gaan zij op zoek naar organisaties die zulke trajecten in de verschillende provincies zullen aanbieden. Er is in een budget van 2,5 miljoen euro voorzien: 1,5 miljoen euro wordt via VDAB gefinancierd, 1 miljoen euro vanuit Europa voor 29 maanden. De oproep wordt begin volgende maand gelanceerd en de start van de projecten is gepland op 1 juli van dit jaar. Er wordt gemikt op minstens 300 deelnemers per jaar

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Wie in armoede leeft heeft het vaak moeilijker om een job te vinden en te behouden. Werk hebben is voor die groep mensen net belangrijk om uit de armoede te raken, meer zelfvertrouwen te krijgen en in contact te komen met andere mensen.  Om die groep meer kansen te bieden maken we samen met Europa 2,5 miljoen euro vrij. Op die manier kan VDAB samen met partners heel gerichte trajecten organiseren die ervoor zorgen dat het netwerk en zelfvertrouwen van de mensen in armoede en hun kansen op werk stijgen.”

74 projecten om 10.000 mensen naar arbeidsmarkt te loodsen

Het armoedeproject komt boven op 74 projecten om de komende 2 jaar 10.000 mensen die vandaag niet participeren aan de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden. Het gaat onder meer over jongeren, mensen met een leefloon, kortgeschoolden, alleenstaande ouders en vrouwen met een migratie-achtergrond. Die projecten van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid kregen eind vorig jaar groen licht.

De projectuitvoerders zijn partnerschappen van lokale besturen, werkgevers en ngo’s met expertise in het begeleiden van de doelgroep.  De partnerschappen gaan op zoek naar personen die niet gekend zijn of uit beeld zijn bij arbeidsmarktinstanties. Een belangrijke eerste stap ligt dan ook in het outreachend werken, het bereiken van mensen in hun leefomgeving. Een volgende stap is het opstarten van geïntegreerde trajecten op maat. 68 projecten bouwen met deze mensen een intensieve begeleiding uit om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 6 projecten hebben een specifieke focus. Zij zetten tewerkstellingstrajecten op om de niet-beroepsactieven te matchen met concrete vacatures.

Deze projecten lopen tot eind december 2021. Hun ervaringen worden via een lerend netwerk gebundeld en we zorgen – ook tussentijds al – voor een terugkoppeling naar de oefeningen van VDAB en het departement Werk en Sociale Economie.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.