Proefproject duaal lesgeven start op 1 september 2020

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op 1 september 2020 start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven: een nieuw concept waarbij werknemers van een bedrijf deeltijds een lesopdracht opnemen in een middelbare school. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van minister van Werk Hilde Crevits en minister van Onderwijs Ben Weyts. Bij duaal lesgeven krijgen leerlingen les van vakmensen die met twee benen in het werkveld staan.  Scholen kunnen ervaringsdeskundigen inschakelen voor knelpuntvakken. Bedrijven kunnen hun medewerkers de kans bieden om hun loopbaan te verrijken. Er ontstaat meer interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Directeurs en leerkrachten hebben de handen vol met de heropening van de scholen, maar ondertussen wordt er ook al vooruitgekeken naar de volgende schooljaren. Heel wat Vlaamse middelbare scholen hebben grote moeite om vakleerkrachten te vinden, zeker voor technische en wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, fysica of chemie. Net die vakken zijn cruciaal voor de opleiding van jong talent dat later doorstroomt naar de chemie- en farmasector. In die sectoren neemt het aantal jobs al jaren toe en worden ook in de komende jaren veel nieuwe jobs verwacht.

De Vlaamse Regering zet nu het licht op groen voor een twee jaar durend proefproject waarbij werknemers van bedrijven tijdelijk kunnen gaan lesgeven in middelbare scholen. Als een school een vacature heeft die ze niet kan invullen via een reguliere aanstelling, dan kan ze beroep doen op een ervaringsdeskundige die aan de slag is in een bedrijf. Scholen en bedrijven zullen daarvoor tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2022 overeenkomsten kunnen afsluiten binnen een regelluw kader. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een raamovereenkomst die de Vlaamse Overheid aanbiedt. Voor werknemers zonder lerarenopleiding komt er in samenwerking met het hoger onderwijs een verkorte educatieve opleiding op maat.

Het proefproject wordt opgevolgd door een expertenpanel met onder meer vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de sectoren die deelnemen aan het project, de vakorganisaties, de overheid en de academische wereld. Knelpunten en drempels worden in kaart gebracht en weggewerkt. Het proefproject kan zo een schat aan waardevolle informatie opleveren en de basis leggen voor een grotere uitrol van duaal lesgeven. Duaal lesgeven creëert bovendien waardevolle netwerken waar op langere termijn verdere vruchtbare samenwerkingen uit kunnen voortkomen.

Het proefproject staat open voor bedrijven uit de chemie en life sciences sector, maar ook andere sectororganisaties kunnen een voorstel indienen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft ook via ESF een oproep gelanceerd, goed voor 1 miljoen euro. Meer info: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/proeftuinen-duale-leerkrachten

Essenscia Vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, was betrokken bij de totstandkoming van dit proefproject en is enthousiast. Gedelegeerd bestuurder Frank Beckx: “De chemie en farma draait op vele en goed opgeleide medewerkers, investeren in de vorming van eigen en nieuw talent is daarom essentieel. Onze sector was al een pionier in duaal leren en wil met duaal lesgeven een stap verder gaan. Door ervaren experten uit de industrie deeltijds en tijdelijk les te laten geven, zorgen we voor meer praktijkgericht onderwijs en dragen we bij tot een oplossing voor het lerarentekort. Tegelijkertijd versterkt duaal lesgeven de competenties en didactische skills van medewerkers uit het bedrijfsleven en ondersteunt het de leercultuur binnen de onderneming. In het proefproject staat bovendien het contact tussen de scholen en de bedrijven centraal. De tijdelijke samenwerking zal zo ongetwijfeld in vele gevallen zorgen voor een duurzame waardevolle connectie.”

“Met dit proefproject bieden we een win-win-win voor scholen, leerlingen en bedrijven”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgerichte lessen en meer interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ervaren werknemers zullen hun praktijkkennis kunnen delen met de volgende generatie”.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “Het aantrekken van gepassioneerde talenten uit andere sectoren in ons onderwijs, is een van de belangrijke opdrachten de komende jaren. Het delen van heel praktische en technologische vernieuwende kennis uit de bedrijfswereld in het onderwijs, heeft alleen maar voordelen en kan voor leerlingen bijzonder motiverend werken. Met dit proefproject duaal lesgeven zetten we nu een belangrijke stap in die samenwerking tussen bedrijven en onderwijs.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.