Record aan innovatiesteun voor kmo’s

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 verleende het Agentschap Innoveren & Ondernemen steun aan ruim 500 bedrijven voor een totaal van meer dan 200 miljoen euro. Dat is een record. Voor het tweede jaar op rij gaat meer dan de helft van dit subsidiebedrag naar projecten bij Vlaamse kmo’s. Een aantal hervormingen zorgen ervoor dat steeds meer kmo’s hun weg vinden naar VLAIO en haar netwerk van partners. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits wil die ingeslagen weg de volgende jaren verder bewandelen.

Meer steun voor onderzoek en ontwikkeling

In 2019 werden door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ruim 500 Vlaamse bedrijven gesteund voor een recordbedrag van meer dan 200 miljoen euro subsidie. Ruim driekwart van de gesteunde projecten zijn ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren. Met de steun kunnen de nodige risicovolle stappen gezet worden om van het innovatieve idee een succesvol product en een succesvolle onderneming te maken. In 2019 ging het bij driekwart, of 387 van de 513 door VLAIO gesteunde bedrijven om kmo’s.

Steun voor kmo’s zit in de lift

Net als in 2018 is ook in 2019 het aandeel kmo’s aanzienlijk groter dan het aandeel grote ondernemingen (go) in de projecten. Deze trend blijkt ook uit de verdeling van het totale toegekende steunbedrag. Het grootste aantal goedgekeurde projecten betreft al altijd kmo’s, maar het is nu voor het eerst dat ze ook het meeste gewicht in de verdeling van het totale steunbedrag hebben. Tot en met 2016 kregen grote ondernemingen het grootste deel van het subsidiebedrag. In 2017 was de budgetverdeling voor het eerst ongeveer gelijk. In 2018 werd een kentering ingezet en namen de subsidies voor kleine en middelgrote ondernemingen fors toe.

Deze ommekeer zet zich in 2019 door, met een record van 114,8 miljoen euro voor kmo’s ten opzichte van 85,7 miljoen euro voor grote ondernemingen.  Van dit bedrag is ruim 99 miljoen euro ter ondersteuning van innovatieprojecten bij kleine bedrijven (< 50 werknemers). 

1 op 2 is nieuwe klant bij VLAIO

Meer dan 50% van de gesteunde bedrijven zijn nieuwe klanten die de voorbije 5 jaar niet bij VLAIO aanklopten voor steun. Deze trend is te verklaren door enkele belangrijke hervormingen binnen de VLAIO-werking:

  • VLAIO maakt je wegwijs

Sinds 2018 zet VLAIO sterk in op zijn gidsfunctie om bedrijven met ambitieuze plannen wegwijs te maken. Dit werd mogelijk door intern het VLAIO Contact Center te vernieuwen en door de persoonlijke adviesverlening aan bedrijven door Team Bedrijfstrajecten toe te voegen aan het agentschap. Een kmo die bij VLAIO aanklopt krijgt nu niet alleen advies op maat, maar wordt ook wegwijs gemaakt in het VLAIO Netwerk. Zo kan het bedrijf een beroep doen op overheidssteun en zich tegelijk aanmelden bij een VLAIO partner voor een interessant coaching- of begeleidingstraject.

  • Vereenvoudigde steunaanvraag

Het aanvraagdocument voor steun werd grondig herzien en vereenvoudigd. Ook is sinds 2019 de ‘overeenkomst innovatiesteun’ sterk vereenvoudigd en kan deze meteen tot stand komen bij de beslissing. Een onderneming hoeft dus niet langer een maand te wachten om te bevestigen dat een project is opgestart. Voor vele projecten betekent dit een snellere uitbetaling van de steun.

Beide hervormingen zorgen ervoor dat de drempel voor kmo’s om hun weg vinden naar de dienstverlening van VLAIO en het VLAIO Netwerk lager is. VLAIO zet ook continu in op de verbetering van het digitaal indieningsproces. Want ook in 2020 wil VLAIO een nieuw record aan Vlaamse kmo’s ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze plannen. 

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Het economisch weefsel in Vlaanderen wordt vooral gevormd door onze kleine- en middelgrote ondernemingen. We slagen er beter dan vroeger in om die bedrijven te laten innoveren. VLAIO zorgt voor een betere begeleiding en de procedures zijn eenvoudiger. Voor het tweede jaar op rij gaat meer dan de helft van dit subsidiebedrag naar projecten bij Vlaamse kmo’s. We willen via VLAIO nog meer kleine bedrijven begeleiden en aan het innoveren krijgen. Vlaanderen kan enkel een innovatieve topregio worden als we het brede kmo-weefsel mee krijgen. Hiervoor zal VLAIO de instrumenten voor innovatiesteun en de beoordelingsprocessen en het delen van kennis uitbreiden nog meer op maat van kleine bedrijven richten”

Meer cijfers:

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.