Record aantal winwinleningen: vrienden en familie leenden in 2019 bijna 63 miljoen euro aan kmo’s

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Nooit eerder werden zoveel kmo’s door familie, vrienden en bekenden geholpen aan kapitaal als het afgelopen jaar. In totaal werd maar liefst 62,5 miljoen euro geleend aan kmo’s via 2.630 projecten. Het gemiddelde bedrag per lening ligt iets hoger dan de drie jaar voordien. In 2019 werd gemiddeld 23.771 euro geleend. In totaal zijn er vandaag ruim 19.000 winwinleningen geregistreerd voor een totaalbedrag van bijna een half miljard euro.

De Vlaamse overheid moedigt met de winwinlening particulieren aan om kleine en middelgrote ondernemingen een lening te verstrekken. Een particulier kan op die manier tot 50.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een maximale duurtijd van 8 jaar. Degene die de lening geeft, krijgt hierbij een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Een kmo kan tot 200.000 euro winwinleningen aangaan, met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. In geval van een faillissement is er een overheidswaarborg van 30%.

In 2019 werd een recordbedrag aan winwinleningen aangegaan. Vrienden en familie leenden aan kmo’s het afgelopen jaar voor 62,5 miljoen euro aan leningen via 2.630 nieuwe projecten. In totaal zijn er vandaag 19.077 winwinleningen geregistreerd voor een totaalbedrag van bijna 479 miljoen euro. Het gemiddelde bedrag per lening in 2019 ligt iets hoger dan de drie jaar voordien. Er werd gemiddeld 23.771 euro geleend. Iets meer dan de helft van de kmo’s die een winwinlening hebben, zijn starters.

Concreet heeft bijvoorbeeld Elegnano, een schoenenlabel, via winwinlening financiering verzameld. Elegnano is een samentrekking van elegantie en nanotechnologie. Door het leer van de schoenen te bewerken, ontstaat er een soort van ‘paaltjesstructuur’ zodat het water of vuil niet kan doordingen in de schoen. Een techniek die ook in de autosector gebruikt wordt. Dankzij de winwinlening kunnen ze met voldoende middelen hun eigen koers bepalen.

 

 

Vlaams minister Hilde Crevits: “Dat het ondernemerschap in Vlaanderen boomt, is een open deur intrappen. Dat zien we ook aan het aantal en het totaalbedrag van de winwinleningen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Nog nooit werden zoveel kmo’s financieel geholpen door vrienden en familie. In totaal zijn er vandaag ruim 19.000 winwinleningen, in 2019 alleen al zijn er 2.630 projecten bijgekomen. Zo wordt voor bijna een half miljard ter beschikking gesteld van de kmo’s, waarvan 62,5 miljoen euro in 2019. We moeten dit verder blijven stimuleren want dat geeft onze Vlaamse economie een enorme boost.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.