Recordaantal leerlingen genieten van gezond tussendoortje op scho

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Oog voor Lekkers, het project dat gezonde eetgewoontes promoot bij kinderen in de basisschool en het buitengewoon secundair onderwijs, loopt op kruissnelheidDit schooljaar is voor het eerst de kaap van 300.000 deelnemers overschreden. De jongelui genieten wekelijks van een gezond tussendoortje. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits en Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke voorzien voor dit jaar in 2,3 miljoen euro voor dit project. In de toekomst gaat er nog meer aandacht naar de herkomst van de producten.

Tien of twintig weken lang kunnen schoolkinderen uit het basisonderwijs – vaak op een vast moment in de week – gezamenlijk genieten van een stuk fruit, hapklare groente en/of een glaasje melk. Daarbij kan de school zelf kiezen tussen 3 formules: fruit en groenten, melk of fruit en groenten gecombineerd met melk. Los van de keuze, belonen de Vlaamse overheid en de Europese Unie die gezonde inspanningen met een subsidie. Het project draagt de naam ‘Oog voor Lekkers’. 

Dankzij Oog voor Lekkers krijgen dit schooljaar 305.000 kinderen één keer per week bij voorkeur een inlands stuk fruit en groente of melk. Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van de schoolfruit- en schoolmelkregeling in 2009. De maatregel wordt gefinancierd met 2,29 miljoen euro aan Europese en Vlaamse middelen en kan ook rekenen op steun vanuit de groente-, fruit- en zuivelsector. De Vlaamse middelen komen van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Volgend schooljaar (2020-2021) zullen de leerlingen nog meer informatie krijgen over gezondheid en gezonde voeding. Ook zal er nog meer aandacht gaan naar de herkomst van de producten. Oog voor Lekkers maakt tot slot middelen vrij om educatieve tools te voorzien op zijn website waar alle scholen van gebruik kunnen maken. Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen scholen zich inschrijven in september 2020.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Met Oog voor Lekkers zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk jonge kinderen kunnen genieten van één of meerdere gezonde tussendoortje(s) per week, in de hoop dat ze ook later blijven kiezen voor gezonde, inlandse producten. Dit schooljaar bereiken we een recordaantal leerlingen. In de toekomst zal er nog meer aandacht gaan naar de herkomst van de producten. Het is belangrijk dat leerlingen ook weten van waar het stuk fruit, de groente of de melk die ze drinken vandaan komt.”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke: “Gezond leven begint bij gezond eten. En dat leer je best van jongs af aan. Daarom willen we kinderen op school stimuleren om op school voldoende groenten en fruit te eten. Met “Oog voor lekkers” willen we dat voor kinderen én hun ouders de gezonde keuze ook de logische keuze wordt.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Onze scholen kunnen de geesten maar echt voeden als ook de lichamen gezond gevoed zijn. Als minister van Onderwijs, maar ook als minister van Sport, ben ik blij met meer gezonde vitamientjes in de klas." 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.