richtlijnen voor een veilige heropening van de markten op 18 mei

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd, zo worden maximum 50 kramen toegelaten. De eindbeslissing om te openen ligt wel bij de lokale besturen. Om de opening veilig te laten verlopen, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in overleg met de lokale besturen en VLAIO nog een aantal richtlijnen opgesteld zodat de lokale besturen en marktkramers de nodige maatregelen kunnen nemen. Deze zijn vanaf vandaag terug te vinden via de website van VLAIO. Wie nog niet kan opstarten, kan nog steeds een beroep doen op de hinderpremie.

Vanaf maandag 18 mei worden openbare markten opnieuw toegelaten. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal voorwaarden opgelegd. Zo is er een beperking van het aantal marktkramen tot 50 en wordt er maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toegelaten. Er wordt ook gevraagd om een circulatieplan te maken, waarbij er met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen wordt gewerkt. De marktkramers en hun personeel dragen verplicht een mondmasker. Elke marktkramer moet ook middelen voorzien om handhygiëne te voorzien en voeding en drank mag niet geconsumeerd worden op de markt.

De voorbije dagen en weken heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits veelvuldig overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de Nationale Groepering Ambulante Handel (NGAH), met VVSG, de centrumsteden en een aantal andere steden en gemeenten. Er is dan ook een ruim draagvlak om onder voorwaarden de openbare markten opnieuw toe te laten. Om lokale besturen en marktkramers goed te informeren zijn er specifieke richtlijnen voor hen opgesteld. Die zijn terug te vinden op vlaio.be/heropstart

Dat gaat dan bijvoorbeeld over de plaatsing van de marktkramen op het plein of in de straat waar de markt doorgaat, de goede organisatie van wachtrijen en doorlooppaden, die voldoende breed moeten zijn. Om de lokale besturen daarin te ondersteunen stelt VLAIO een handige tool ter beschikking waarmee gratis een digitaal marktplan gemaakt kan worden, rekening houdend met de juiste afstanden tussen de verschillende kramen en de looplijnen.

Door de beperking van het aantal marktkramen per markt zal niet iedereen kunnen opstarten. De lokale besturen werken daarvoor in overleg met de marktkramers een regeling uit, die bijvoorbeeld kan bestaan uit een beurtrolsysteem. Zij die niet kunnen opstarten kunnen nog steeds een beroep doen op de hinderpremie en kunnen dus per extra sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro ontvangen.

Ook voor onze landbouwers is de opening van de openbare markten een welgekomen versoepeling van de maatregelen. Op die manier kunnen ze opnieuw hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Vanaf maandag 18 mei is het terug toegestaan voor de markten om zich op te stellen. Ook hier primeert de veiligheid en gezondheid van de bezoekers van de markt en de marktkramers. Daarom is het belangrijk ons goed voor te bereiden op die opening. In overleg met VVSG,Unizo en de marktkramers hebben we samen met VLAIO een aantal specifieke richtlijnen opgesteld. De plaatsing van de kramen zal bijvoorbeeld heel belangrijk zijn voor een veilig marktbezoek. Om de lokale besturen daarin te ondersteunen stelt VLAIO een gratis tool ter beschikking waarmee een marktplan opgesteld kan worden. Voor wie niet kan starten is er nog steeds de hinderpremie van 160 euro per dag.”

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.