Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media.

Eenzaamheid wordt meestal geassocieerd met ouderen, maar onderzoek toont aan dat het voorkomt in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen. In Vlaanderen zegt 45-59% van de mensen zich soms eenzaam te voelen. Dit was zeker het geval tijdens de coronapandemie. Tijdens de pandemie zijn verschillende bevragingen gebeurd en daaruit bleek nog dat er duidelijk meer jongeren zich eenzaam voelden. Eenzaamheid is na relaties en gezondheid ook het derde gespreksthema bij Tele-Onthaal. Ook een zwakke financiële situatie en gezondheidsproblemen gaan samen met een opvallend hoger risico op sterke gevoelens van eenzaamheid. 

 “Met deze campagne willen we iedereen informeren en sensibiliseren, zeker de jongeren die vaker op sociale media zitten. Via die sociale media en de website www.mindereenzaam.be willen we iedereen bijvoorbeeld alert maken voor signalen van eenzaamheid. Want je ziet het meestal niet aan iemand die eenzaam is. De juiste signalen herkennen bij jezelf of bij anderen, kan cruciaal zijn. De campagne geeft verder ook tips om eenzaamheid aan te pakken. Iedereen kan meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid en dat willen we met “Samen tegen eenzaamheid” bereiken. - Hilde Crevits

Eenzaamheid kent verschillende vormen zoals sociale eenzaamheid (gemis aan betekenisvolle relaties), emotionele eenzaamheid (afwezigheid van intieme relaties of een hechte band met iemand) en existentiële eenzaamheid (gevoel van zinloosheid, een verlangen naar een zinvol leven). Ook de eenzaamheid bij een burn-out valt hieronder. Preventie en betekenisvol werk zijn cruciaal om eenzaamheid te voorkomen. 

 

Gevolgen van eenzaamheid 

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s op lichamelijke en psychisch vlak. Zo is er een risico op depressie, problemen met slapen, hart- en vaatziekten, nog meer gevoelens van eenzaamheid en isolement. Het kan leiden tot een lager zelfbeeld en een gevoel van leegte of algemene ontevredenheid over het leven.

 

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen treffen maar iedereen kan ook meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid.

 

Dat kan al door kleine gebaren. Zeg goeiendag, bel een vriend op, help een buur. Kleine acties kunnen een groot verschil maken. Ook een verbindend gesprek kan helpen. Wees open en eerlijk, pols naar gevoelens zonder direct over eenzaamheid te spreken. Doe samen een activiteit, ontdek de buurt samen of ga op zoek naar lokale initiatieven zoals wandel- of sportgroepen. Verwijs bij behoefte aan meer informatie wel naar professionele hulpverlening.  

 

Alle informatie over de campagne “Samen tegen eenzaamheid” staat op www.mindereenzaam.be. De campagne loopt 3 weken via Facebook en Instagram en start op 22 januari 2024. Campagnemateriaal kan je downloaden op de website.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.