Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media.

Eenzaamheid wordt meestal geassocieerd met ouderen, maar onderzoek toont aan dat het voorkomt in alle leeftijdsgroepen en maatschappelijke lagen. In Vlaanderen zegt 45-59% van de mensen zich soms eenzaam te voelen. Dit was zeker het geval tijdens de coronapandemie. Tijdens de pandemie zijn verschillende bevragingen gebeurd en daaruit bleek nog dat er duidelijk meer jongeren zich eenzaam voelden. Eenzaamheid is na relaties en gezondheid ook het derde gespreksthema bij Tele-Onthaal. Ook een zwakke financiële situatie en gezondheidsproblemen gaan samen met een opvallend hoger risico op sterke gevoelens van eenzaamheid. 

 “Met deze campagne willen we iedereen informeren en sensibiliseren, zeker de jongeren die vaker op sociale media zitten. Via die sociale media en de website www.mindereenzaam.be willen we iedereen bijvoorbeeld alert maken voor signalen van eenzaamheid. Want je ziet het meestal niet aan iemand die eenzaam is. De juiste signalen herkennen bij jezelf of bij anderen, kan cruciaal zijn. De campagne geeft verder ook tips om eenzaamheid aan te pakken. Iedereen kan meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid en dat willen we met “Samen tegen eenzaamheid” bereiken. - Hilde Crevits

Eenzaamheid kent verschillende vormen zoals sociale eenzaamheid (gemis aan betekenisvolle relaties), emotionele eenzaamheid (afwezigheid van intieme relaties of een hechte band met iemand) en existentiële eenzaamheid (gevoel van zinloosheid, een verlangen naar een zinvol leven). Ook de eenzaamheid bij een burn-out valt hieronder. Preventie en betekenisvol werk zijn cruciaal om eenzaamheid te voorkomen. 

 

Gevolgen van eenzaamheid 

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s op lichamelijke en psychisch vlak. Zo is er een risico op depressie, problemen met slapen, hart- en vaatziekten, nog meer gevoelens van eenzaamheid en isolement. Het kan leiden tot een lager zelfbeeld en een gevoel van leegte of algemene ontevredenheid over het leven.

 

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen treffen maar iedereen kan ook meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid.

 

Dat kan al door kleine gebaren. Zeg goeiendag, bel een vriend op, help een buur. Kleine acties kunnen een groot verschil maken. Ook een verbindend gesprek kan helpen. Wees open en eerlijk, pols naar gevoelens zonder direct over eenzaamheid te spreken. Doe samen een activiteit, ontdek de buurt samen of ga op zoek naar lokale initiatieven zoals wandel- of sportgroepen. Verwijs bij behoefte aan meer informatie wel naar professionele hulpverlening.  

 

Alle informatie over de campagne “Samen tegen eenzaamheid” staat op www.mindereenzaam.be. De campagne loopt 3 weken via Facebook en Instagram en start op 22 januari 2024. Campagnemateriaal kan je downloaden op de website.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.