Samen zullen we doorgaan

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De coronacrisis veroorzaakt een ongeziene schokgolf in onze samenleving. De dagelijkse berichten over mensen die ziek worden, opgenomen worden in het ziekenhuis of veel te vroeg het leven laten, raken ons heel diep. Daarom blijft de campagne ‘Check, Check, Check’ van levensbelang. Blijf in uw kot, was uw handen, vermijd fysiek contact met ouderen en hou minstens 1,5 meter afstand. Lastige, maar hoogstnoodzakelijke inspanningen die we met z’n allen moeten blijven volhouden om deze gezondheidscrisis samen door te komen.

Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis ook voor de grootste economische klap sinds de wereldoorlogen. Hoewel Vlaanderen een welvarende regio is met sterke bedrijven en hardwerkende, productieve werknemers, treft de crisis onze economie hard. De Vlaamse regering heeft daarom heel wat maatregelen genomen om ons economisch en sociaal weefsel overeind te houden.

Er is vooreerst de hinderpremie van 4000 euro netto voor horecazaken en winkels die op beslissing van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moeten sluiten. Intussen dienden al meer dan 70.000 ondernemingen een aanvraag in via de website van ons Agentschap Innoveren en Ondernemen. Zij stellen momenteel alles in het werk om de premie zo snel mogelijk uit te betalen aan al wie er recht op heeft. Grote dank en waardering ook voor hun harde werk.

Sinds deze week is er ook de compensatiepremie van 3000 euro netto voor zaken die verder werken maar hun omzet met minstens 60 procent zagen dalen. Het gaat hier daarbij niet alleen om winkels, maar ook om heel wat zelfstandige beroepen gaande van de kinesitherapeut tot loodgieter of lichttechnicus. Zij zagen hun cliënteel sterk terugvallen ten gevolge van de crisis en krijgen zo een extra duwtje om de crisismaanden door te komen.

Veel bedrijven krijgen ook met ernstige financiële problemen te kampen. Lopende rekeningen of leningen kunnen niet meer betaald worden. Zij hebben tijd nodig om deze crisis te overbruggen. Die bedrijven helpen we door in een waarborgcapaciteit van 3 miljard euro te voorzien. Voor startende bedrijven maken we achtergestelde leningen mogelijk om hen ook een financiële buffer op middellange termijn te geven.

Als onze samenleving vandaag toch blijft draaien is dat te danken aan duizenden mensen die vandaag het beste van zichzelf geven in de zorg, de voedingsnijverheid, de landbouw ... We willen er dan ook alles aandoen om deze sectoren draaiend te houden. Zo hebben we de VDAB gevraagd om werkzoekenden prioritair naar deze sectoren toe te leiden door vacatures uit deze cruciale sectoren een COVID19 code te geven.

Als er één voordeel aan de crisis is, dan is het de stijgende appreciatie niet alleen voor het zorg- en ander personeel, maar ook voor zij die dagelijks gezond en lekker voedsel van bij ons op ons bord brengen, voor zij die dat voedsel verwerken en het in de winkels verkopen. De land- en tuinbouw kan dan ook gebruikmaken van alle bestaande premies en van een tijdelijke waarborgregeling. Voor de siertelers wordt zelfs een specifieke regeling uitgewerkt om hen te vergoeden voor bloemen en planten die niet verkocht konden raken.

Tot slot vergeten we de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt niet en hebben we beschermende en ondersteunende maatregelen genomen voor de sociale economie, voor cursisten in een individuele beroepsopleiding, voor wijk-werkers en werknemers in de dienstensector.

Elk van die maatregelen blijven we monitoren en zullen we bijsturen waar nodig. De coronacrisis treft ons als samenleving bijzonder hard. Maar met de inspanningen van elk van u, met de inzet van duizenden Vlamingen en met deze krachtige maatregelen van de Vlaamse Regering zullen we deze crisis samen het hoofd bieden!

 

Hilde Crevits

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.