Tijdelijke vergoeding voor Individuele Beroepsopleiding

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kent een tijdelijke vergoeding toe aan mensen in een Individuele Beroepsopleiding (IBO) die noodgedwongen werd stopgezet. Voor meer dan 1500  cursisten werd de IBO-overeenkomst stopgezet ten gevolge van de coronamaatregelen. Voor hen komt er een tijdelijke vergoeding van 70% van hun IBO-premie waar ze recht op hadden op het moment van de stopzetting.

Een Individuele Beroepsopleiding (IBO) is een vorm van werkplekleren waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt op de werkvloer. Na de opleiding wordt de cursist aangeworven als werknemer in het bedrijf. Tijdens de opleiding krijgt de cursist een IBO-premie van VDAB, waarvan de hoogte afhankelijk is van de werkloosheidsuitkering. Het bedrijf betaalt tijdens de IBO geen loon en geen RSZ, alleen een maandelijkse premie aan VDAB. 8 op de 10 cursisten in IBO hebben na de opleiding een duurzame job, het is dus een heel sterke maatregel om werkzoekenden toe te leiden naar een job.

Door de coronacrisis zijn er veel werkgevers die noodgedwongen hun bedrijf hebben moeten sluiten. In heel wat van deze bedrijven worden IBO-cursisten opgeleid, die opleidingen zijn dus ook noodgedwongen stopgezet. Er zijn ruim 3.300 IBO-cursisten, voor 1500 van hen werd sinds 12 maart 2020 de opleiding al stopgezet. 40% van hen kunnen niet terugvallen op een uitkering en hebben dus geen enkel inkomen op dit moment.

Voor iedere IBO-overeenkomst die liep op 12 maart 2020 of na 12 maart werd opgestart en ondertussen is stopgezet door de coronacrisis wordt nu voorzien in een tijdelijke vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 70% van het bedrag waar een cursist recht op had op het moment van de stopzetting van de IBO-overeenkomst.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Veel bedrijven hebben noodgedwongen hun werkzaamheden moeten stilleggen door de coronacrisis. In veel van die bedrijven volgen ook cursisten een individuele beroepsopleiding. Door de crisis worden ook hun IBO-overeenkomsten stopgezet. Voor heel wat van hen is dat hun enige inkomen dat nu dus wegvalt. Voor iedereen van wie de overeenkomst werd stopgezet door de coronacrisis voorzien we nu in een tijdelijke vergoeding.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.