tijdelijke waarborgleningen voor pluimveebedrijven getroffen door het vogelgriepvirus

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Pluimveebedrijven in Vlaanderen die het financieel moeilijk hebben naar aanleiding van de besmetting met het vogelgriepvirus kunnen op een tijdelijke waarborg vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds rekenen. Dat maakt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bekend. De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven.

Vorig jaar zijn in totaal een 80-tal bedrijven in Vlaanderen getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus aviaire influenza van het type H3.  Dat is een virus dat pluimvee treft, maar volledig onschadelijk is voor de mens en de voedselketen. Het merendeel van deze pluimveebedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Door die vrijwillige ruiming hebben deze pluimveehouders besmetting van andere bedrijven tegengehouden en de economische schade beperkt.

Door de vrijwillige ruiming hebben een aantal bedrijven het financieel moeilijk gekregen. Indien ze dat willen, kunnen ze gebruik maken van een waarborgregeling vanuit de Vlaamse overheid. Het gewaarborgde krediet kan gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen.

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven die voor 11 juli 2019 al een pluimveehouderij in uitbating hadden. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de aviaire influenza. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits: “In Vlaanderen zijn vorig jaar tientallen pluimveebedrijven getroffen door aviaire influenza. Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kunnen we getroffen bedrijven die dat wensen een waarborglening toekennen. Dankzij zo’n lening kan je gemakkelijker een krediet krijgen bij de bank en kunnen de pluimveehouders de nodige investeringen doen. De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.