toenemende vraag naar werkkrachten in de landbouwsector

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In de voedings- en landbouwsector is er een toenemende vraag naar werkkrachten. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd een oproep gelanceerd naar werkgevers in essentiële sectoren om hun vacatures te melden bij VDAB met de code #COVID19. De oproep kent een vliegende start met meer dan 1200 nieuw gemelde #COVID19 – vacatures. Er is ook grote interesse voor die vacatures. Zo’n 4700 kandidaten hebben al aangeduid geïnteresseerd te zijn. Ook de uitzendsector krijgt veel vragen uit bijvoorbeeld de logistieke sector.

In de landbouw staan ze voor het oogstseizoen, denk maar aan de asperges die geoogst moeten worden. Doordat seizoenarbeiders niet naar België kunnen komen en er veel mensen uitvallen door ziekte, is de nood aan extra handen groot.  Dat is ook duidelijk te merken in de vacaturecijfers. VDAB ontving de voorbije week 612 vacatures uit de landbouwsector. Dat is veel meer dan in de weken daarvoor en ook veel meer dan in diezelfde weken in maart vorig jaar. Ook de vraag naar verpleegkundigen neemt toe. Het aantal nieuw ontvangen vacatures steeg de afgelopen week van 85 naar 142.

Stijgend aantal #COVID19 vacatures

Om aan de dringende vraag uit de essentiële sectoren tegemoet te komen, werd op vraag van Vlaams minister Hilde Crevits een oproep gelanceerd naar werkgevers om hun vacatures aan te melden met de functietitel #COVID19. Zo weten kandidaten en bemiddelaars van VDAB onmiddellijk dat het om dringende jobs gaat in essentiële sectoren. VDAB geeft deze vacatures extra aandacht en gaat er meteen mee aan de slag.

De oproep werd gelanceerd op 19 maart. Op 26 maart werden reeds meer dan 1200 nieuwe vacatures gemeld met #COVID19. VDAB laat weten dat ze deze vacatures goed en nauw opvolgen en de hashtag verwijderen als de vacature niet uit één van de kritische sectoren komt. Werkgevers met vacatures uit andere sectoren kunnen blijven rekenen op de reguliere dienstverlening van VDAB. De oproep naar werkzoekenden werd gelanceerd op 25 maart. Maar ook daar hadden op 26 maart al zo’n 4700 kandidaten aangeduid dat ze geïnteresseerd zijn in de #COVID19 – vacatures.

Ook in de uitzendsector is er een stijging van het aantal vacatures, vooral in de transport – en logistieke sector. Ook zij zijn hard aan het werk om zoveel mogelijk van die vacatures in te vullen.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “VDAB blijft op volle kracht presteren. Op enkele dagen tijd maakten we de volledige switch naar 100% online dienstverlening. Daardoor kunnen we snel en flexibel inspelen op acute noden op de arbeidsmarkt en het verschil maken waar de nood het hoogst is. De arbeidsmarkt is volop in beweging, en VDAB beweegt mee.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk: “De coronacrisis besmet ook onze arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren is er een hoge vraag naar tijdelijke werkkrachten zoals de land- en tuinbouwsector. Door samen met VDAB de #COVID19 vacatures te lanceren, kan heel gericht gematcht worden daar waar de noden nu het hoogst zijn. De oproep neemt een vliegende start. Dat toont aan dat werkgevers inhaken op de oproep en dat er bij de werkzoekenden heel wat wil is om de handen uit de mouwen te steken. Ook de uitzendsector is aan het werk om het tekort aan personeel in de essentiële sectoren aan te vullen. Het is goed dat VDAB en de uitzendsector samenwerken om die dringende vacatures bekend te maken. Zo worden alle krachten ingezet om de vacatures snel in te kunnen vullen.”

Meer informatie

Voor werkzoekenden: vdab.be/coronacrisis/vacatures-ontdekken

Voor werkgevers: vdab.be/coronacrisis/vacatures

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.