Van uurwerkhersteller tot laboratoriumtechnoloog: 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. De Vlaamse Regering heeft vandaag op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd. Dat gaat dan van uurwerkhersteller, verzorgende, laboratoriumtechnoloog, over marokijnbewerker tot grimeur.

Een beroepskwalificatie is een geheel van vaardigheden waarmee een beroep kan uitgeoefend worden. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) werkt samen met vertegenwoordigers uit het werkveld om de beroepskwalificaties vast te leggen. Op die manier worden onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd. Zo ontstaat er een vlottere doorstroom de arbeidsmarkt en wordt levenslang leren gestimuleerd.

De Vlaamse Regering heeft nu op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd. Dat brengt het totaal op 488 beroepskwalificaties die goedgekeurd zijn sinds de start van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) in 2012. Concreet gaat het om beroepskwalificaties gaande van medewerker bosbouw, voorbereider in de printmedia, destilleerder, fietstechnicus, verzorgende, laboratoriumtechnoloog tot sport- en spelleider en uurwerkhersteller.

De inhoud van de beroepskwalificaties kan je verwerven via het volgen van een opleiding op school, bij VDAB, een centrum voor volwassenenonderwijs, Syntra of tal van private organisaties die opleidingen aanbieden. Maar je kan die kwalificatie voor bepaalde beroepen ook krijgen door de erkenning van eerder verworven competenties.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Onderwijs en arbeidsmarkt stemmen de violen gelijk met deze beroepskwalificaties. Voor deze 27 beroepen staan alle neuzen nu meer dan ooit in dezelfde richting. Er kan nu nog meer werk gemaakt worden van opleidingen die de lat hoog leggen en aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het erkennen van beroepskwalificaties gebeurt niet zomaar. Het is een doordacht proces waarbij het werkveld zorgvuldig nagaat wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Niet enkel pure kennis is van tel, ook probleemoplossende vaardigheden, de context waarin je zal werken en de verantwoordelijkheid spelen een rol. Op basis van deze beroepskwalificaties kunnen sterke opleidingen ingericht worden of kunnen verworven competenties erkend worden. Zo maken we een vlotte doorstroom op de arbeidsmarkt mogelijk.”

Nieuws

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.