Van uurwerkhersteller tot laboratoriumtechnoloog: 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. De Vlaamse Regering heeft vandaag op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd. Dat gaat dan van uurwerkhersteller, verzorgende, laboratoriumtechnoloog, over marokijnbewerker tot grimeur.

Een beroepskwalificatie is een geheel van vaardigheden waarmee een beroep kan uitgeoefend worden. Het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) werkt samen met vertegenwoordigers uit het werkveld om de beroepskwalificaties vast te leggen. Op die manier worden onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd. Zo ontstaat er een vlottere doorstroom de arbeidsmarkt en wordt levenslang leren gestimuleerd.

De Vlaamse Regering heeft nu op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd. Dat brengt het totaal op 488 beroepskwalificaties die goedgekeurd zijn sinds de start van de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) in 2012. Concreet gaat het om beroepskwalificaties gaande van medewerker bosbouw, voorbereider in de printmedia, destilleerder, fietstechnicus, verzorgende, laboratoriumtechnoloog tot sport- en spelleider en uurwerkhersteller.

De inhoud van de beroepskwalificaties kan je verwerven via het volgen van een opleiding op school, bij VDAB, een centrum voor volwassenenonderwijs, Syntra of tal van private organisaties die opleidingen aanbieden. Maar je kan die kwalificatie voor bepaalde beroepen ook krijgen door de erkenning van eerder verworven competenties.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Onderwijs en arbeidsmarkt stemmen de violen gelijk met deze beroepskwalificaties. Voor deze 27 beroepen staan alle neuzen nu meer dan ooit in dezelfde richting. Er kan nu nog meer werk gemaakt worden van opleidingen die de lat hoog leggen en aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het erkennen van beroepskwalificaties gebeurt niet zomaar. Het is een doordacht proces waarbij het werkveld zorgvuldig nagaat wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Niet enkel pure kennis is van tel, ook probleemoplossende vaardigheden, de context waarin je zal werken en de verantwoordelijkheid spelen een rol. Op basis van deze beroepskwalificaties kunnen sterke opleidingen ingericht worden of kunnen verworven competenties erkend worden. Zo maken we een vlotte doorstroom op de arbeidsmarkt mogelijk.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.