VDAB krijgt nieuwe missie en takenpakket wordt uitgebreid

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, krijgt een nieuwe missie en een uitgebreider takenpakket. De bedoeling is dat VDAB de nodige veer- en slagkracht krijgt om elke Vlaming op beroepsactieve leeftijd aan het werk te krijgen.  VDAB wordt de regisseur bij uitstek en zal met partners samenwerken om dit doel te bereiken. Het Vlaams parlement heeft hiervoor het ontwerp van decreet over de nieuwe missie en rollen van VDAB goedgekeurd.

In 1989, na de derde staatshervorming, werd VDAB opgericht. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding gebeuren vanaf dan door de gewesten en gemeenschappen. De voorbije jaren kwam er, gezien de toenemende arbeidskrapte, een duidelijke roep om de taken van VDAB te herschrijven. Om meer mensen aan de slag te krijgen en de werkzaamheidsgraad te verhogen, moet je ook andere groepen kunnen bereiken die vandaag te weinig aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Denk maar aan NEET-jongeren die niet aan het werk zijn of in opleiding of leefloners en mensen met een gezondheidsprobleem. Vandaag heeft het Vlaams parlement groen licht gegeven voor die hervorming.

VDAB wordt meer dan ooit de arbeidsregisseur en krijgt 3 regisseursrollen toegevoegd aan haar takenpakket: activerings-, loopbaan- & dataregisseur. De doelgroep wordt uitgebreid naar alle personen op beroepsactieve leeftijd. Dat vertrekt vanaf jongeren vanaf 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht tot zij die met pensioen gaan. Er zal een gerichter beleid kunnen worden gevoerd.

Er is ook aandacht voor het verzekeren van duurzame loopbanen, voor de uitbreiding van de dienstverlening ten aanzien van de werkgevers en voor leerwerkplekken of diverse vormen van stages. Om een volwaardige rol als loopbaan- of activeringsregisseur te kunnen opnemen is het vereist dat VDAB beschikt over een sterk arsenaal aan gegevens en data met respect voor privacy. Door het verzamelen van data kan VDAB burgers bijvoorbeeld beter sensibiliseren rond opleiding en hen in contact brengen met het aanbod dat er bestaat op de markt. De kerntaak van VDAB om werkzoekenden te matchen aan de beschikbare vacatures blijft uiteraard behouden.

Bij het verder uitbouwen van deze rollen wil VDAB maximaal inzetten op een proactieve digitale dienstverlening die door het slim delen van data de burger op weg helpt doorheen de loopbaan. Werkzoekenden worden ondersteund bij het gebruik hiervan en indien er nood is aan extra hulp wordt in de nodige bijscholing voorzien.  Dit laat iedereen toe om ten volle gebruik te maken van het beschikbare aanbod van VDAB.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het zijn woelige tijden op de arbeidsmarkt. We zullen alle zeilen bijzetten om werkzoekenden aan een job te helpen. VDAB zal hier een cruciale rol spelen, in samenwerking met verschillende partners. Als we als samenleving verwachten dat we elk talent moeten ontginnen en de kans bieden om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt, dan moeten we VDAB ook de nodige slagkracht geven. We geven VDAB een heldere opdracht en vragen de dienst om slimme samenwerkingen aan te gaan.”

De volgende stap is de opmaak van verdiepingsdecreten om verder uitvoering te geven aan de nieuwe missie en rollen van VDAB.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.