VDAB wordt meer dan ooit de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits de taken voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) vastgelegd. VDAB zal in de toekomst niet enkel de rol als werkbemiddelaar op zich nemen, ze krijgt ook de rol als activerings-, loopbaan- en dataregisseur toebedeeld. VDAB krijgt zo een cruciale rol in het activeren van mensen die niet werken, in de ondersteuning van burgers in hun loopbaan en in de verzameling van data. Ook de missie van VDAB wordt aangepast. Opvallend daarbij is dat de dienstverlening voor werkgevers sterk wordt uitgebreid en benadrukt.

De Vlaamse Regering stelt in haar regeerakkoord de ambitieuze doelstelling om 120.000 mensen extra aan de slag te krijgen. Het streefdoel is om elke werkgever een perspectief op talent te geven en elke burger een duurzaam loopbaanperspectief. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dienen beter op elkaar afgestemd te worden.

Om dit te realiseren worden de taken en de rol van VDAB nu in een nieuw decreet duidelijk vastgelegd. VDAB wordt meer dan ooit de centrale regisseur van de arbeidsmarkt. VDAB kan daarvoor rekenen op sterke partners met expertise.

Het takenpakket van VDAB wordt met 3 taken uitgebreid: activeringsregisseur, loopbaanregisseur en dataregisseur.

VDAB als activeringsregisseur

VDAB zal als activeringsregisseur in eerste instantie het arbeidsmarktpotentieel in kaart brengen, samen met verschillende partners. Dat gaat over het vastleggen van doelgroepen zoals bijvoorbeeld huismannen en -vrouwen. De volgende stap is zo veel mogelijk mensen op beroepsactieve leeftijd te activeren en op de arbeidsmarkt te laten instromen en te bepalen welke drempels hen vandaag weerhouden om te werken.

VDAB als loopbaanregisseur

Elke burger zit aan het stuur van zijn of haar loopbaan. Als loopbaanregisseur onderneemt VDAB het nodige om de burger te ondersteunen om van die loopbaan een duurzame loopbaan te maken. VDAB doet dit door het verzamelen van allerlei loopbaandata en door deze toegankelijk te maken voor de burger. Die krijgt voorstellen over wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt met aandacht voor competentieversterking of begeleiding. Op die manier worden ook de drempels in kaart gebracht.

VDAB als dataregisseur

VDAB bouwt haar rol als dataregisseur verder uit. Ook in de toekomst wil VDAB pionier blijven op het vlak van ontwikkeling en terbeschikkingstelling van innovatieve en nieuwe vormen van dienstverlening gebaseerd op data en ondersteund door artificiële intelligentie. VDAB wil haar rol opnemen als beheerder van relevante, betrouwbare data gelinkt aan de arbeidsmarkt. Daarnaast streeft VDAB naar de realisatie van een “open services” strategie. VDAB wil over een zo breed mogelijk gamma aan arbeidsmarktgegevens beschikken. Zo kunnen ze de ambitie waarmaken om succesvol als arbeidsmarktregisseur actief te zijn.

Voor elke werkgever perspectief op Talent

Ook de missie van VDAB krijgt een nieuwe update. Nieuw daarbij is dat de dienstverlening voor werkgevers verder wordt uitgebreid en sterker benadrukt.  Zo zal VDAB voor elke werkgever perspectief op talent verschaffen door instrumenten, arbeidsmarktinformatie, advies en ondersteuning aan te bieden om vacatures en leerwerkplekken in te vullen. Zo evolueert VDAB van een dienstverlener voor 180.000 werkzoekenden naar een dienstverlener voor meer dan 4 miljoen Vlamingen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De Vlaamse Regering wil zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Dat is nodig gezien de grote arbeidskrapte. Werken zorgt voor welvaart, voor je vertrouwen, voor emancipatie, voor betrokkenheid bij de samenleving. Naast de begeleiding van mensen die ingeschreven zijn bij de VDAB en geen werk hebben, moeten we ook op zoek naar andere doelgroepen en hen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Dankzij technologie en datagegevens moet de VDAB er ook in slagen gerichter te werken. Tenslotte wordt de dienstverlening voor werkgevers uitgebreid. Samen en in dialoog met de sociale partners willen we hier belangrijke stappen vooruitzetten.”

Gedelegeerd Bestuurder van VDAB Wim Adriaens: “Ik ben blij dat VDAB het vertrouwen krijgt van de Vlaamse Regering om deze nieuwe rollen op te nemen. Deze goedkeuring geeft ons het mandaat om volop in te zetten op onze ambitie om van 180.000 werkzoekenden naar 4 miljoen burgers te evolueren in ons klantenbestand. Concreet betekent dit dat iedereen met een vraag over werk terecht kan bij VDAB, niet alleen werkzoekenden, maar ook werkgevers, werknemers en ook niet-beroepsactieven zoals huismannen en -vrouwen.”

In een tweede fase zullen de nieuwe rollen nog specifieker worden met onder meer de vermelding van specifieke doelgroepen, data die de VDAB wil benutten en de digitale platformen die daarbij gebruikt kunnen worden.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.