verlenging hogere subsidies dienstenchequebdedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De dienstenchequebedrijven krijgen voor een langere periode hogere subsidies van de Vlaamse overheid. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. De dienstenchequebedrijven hebben de voorbije weken door de coronacrisis minder poetsdiensten kunnen leveren en verwacht wordt dat dit nog een poosje zal aanhouden.

Om de impact van de coronacrisis op de dienstenchequesector te ondervangen heeft de Vlaamse regering op 3 en 24 april 2020 beslist om de subsidie voor de dienstencheque-prestaties die geleverd worden tussen 16 maart 2020 en 10 mei 2020 met 8,64 euro per dienstencheque te verhogen tot 23 euro. Een kwart van die extra subsidie is bedoeld voor de bescherming van de medewerkers. Dat gaat bijvoorbeeld over het voorzien van handschoenen en ontsmettingsgels en ook over de opleiding van medewerkers.

De problemen waarmee de sector door de coronacrisis mee te kampen heeft zullen, ondanks de versoepeling van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, nog enige tijd aanhouden. Enerzijds zullen de dienstenchequebedrijven nog geruime tijd te kampen hebben met het wegvallen van prestaties waardoor de inkomsten verminderen en de kosten oplopen. Anderzijds zullen zij de komende maanden moeten blijven investeren om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Vandaag werd beslist om voor de volgende periode in volgende tegemoetkoming te voorzien:

  • 5,4 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 11 mei tot 31 mei 2020
  • 3,78 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 1 juni tot 30 juni 2020

 Hiervan moet 2,16 euro besteed worden aan de nodige maatregelen om te garanderen dat de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken. 

 Voor de periode van 11 mei tot 30 juni 2020 wordt de toekenning van bijkomende subsidies begrensd op het niveau van de kosten die de onderneming in 2019 gemiddeld had over eenzelfde periode. Zo vermijden we een over-subsidiëring.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Stilaan gaan steeds meer poetshulpen aan de slag. We hebben de dienstenchequebedrijven al bijna 6,5 miljoen euro extra subsidies toegekend, onder meer voor extra beschermingsmaatregelen van de medewerkers. Omdat de impact van de coronacrisis in de sector nog wel een tijdje zal duren geven we nog extra subsidies tot einde juni. Een deel van de extra toeslag moet altijd gebruikt worden voor de bescherming van de werknemers.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.