verlenging hogere subsidies dienstenchequebdedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De dienstenchequebedrijven krijgen voor een langere periode hogere subsidies van de Vlaamse overheid. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. De dienstenchequebedrijven hebben de voorbije weken door de coronacrisis minder poetsdiensten kunnen leveren en verwacht wordt dat dit nog een poosje zal aanhouden.

Om de impact van de coronacrisis op de dienstenchequesector te ondervangen heeft de Vlaamse regering op 3 en 24 april 2020 beslist om de subsidie voor de dienstencheque-prestaties die geleverd worden tussen 16 maart 2020 en 10 mei 2020 met 8,64 euro per dienstencheque te verhogen tot 23 euro. Een kwart van die extra subsidie is bedoeld voor de bescherming van de medewerkers. Dat gaat bijvoorbeeld over het voorzien van handschoenen en ontsmettingsgels en ook over de opleiding van medewerkers.

De problemen waarmee de sector door de coronacrisis mee te kampen heeft zullen, ondanks de versoepeling van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, nog enige tijd aanhouden. Enerzijds zullen de dienstenchequebedrijven nog geruime tijd te kampen hebben met het wegvallen van prestaties waardoor de inkomsten verminderen en de kosten oplopen. Anderzijds zullen zij de komende maanden moeten blijven investeren om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Vandaag werd beslist om voor de volgende periode in volgende tegemoetkoming te voorzien:

  • 5,4 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 11 mei tot 31 mei 2020
  • 3,78 euro extra per dienstencheque voor prestaties die geleverd worden van 1 juni tot 30 juni 2020

 Hiervan moet 2,16 euro besteed worden aan de nodige maatregelen om te garanderen dat de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken. 

 Voor de periode van 11 mei tot 30 juni 2020 wordt de toekenning van bijkomende subsidies begrensd op het niveau van de kosten die de onderneming in 2019 gemiddeld had over eenzelfde periode. Zo vermijden we een over-subsidiëring.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Stilaan gaan steeds meer poetshulpen aan de slag. We hebben de dienstenchequebedrijven al bijna 6,5 miljoen euro extra subsidies toegekend, onder meer voor extra beschermingsmaatregelen van de medewerkers. Omdat de impact van de coronacrisis in de sector nog wel een tijdje zal duren geven we nog extra subsidies tot einde juni. Een deel van de extra toeslag moet altijd gebruikt worden voor de bescherming van de werknemers.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.