Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen. Om sneller en beter tegemoet te komen aan de mentale noden van aanstaande en jonge ouders, versterkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het zorgaanbod dat hierin gespecialiseerd is. Zo wordt er geïnvesteerd in bijkomende specifieke capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), wordt intensieve thuisbehandeling versterkt en komt er een nieuw aanbod voor daghospitalisatie in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven).

“Niet alle aanstaande en jonge mama’s zitten tijdens hun perinatale periode op een roze wolk. Soms zijn de wolken eerder donkerroze of zelfs zwart. Dat is niet onbegrijpelijk. In de periode van kinderwens tot 2 jaar na de bevalling, gebeurt er zowel fysiek als mentaal heel veel in het leven van een vrouw. Het tijdig ontdekken van mogelijke mentale problemen en de juiste zorg en ondersteuning geven, heeft een rechtstreeks effect op de ouders en op de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom investeren we 2 miljoen euro om het aanbod perinatale mentale gezondheidszorg sterker uit te bouwen en maken we het vooral laagdrempelig.”Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De periode voor en na de bevalling is een levensfase waarin de vrouw een sterk verhoogde kans heeft om psychische problemen te ontwikkelen. Twee op tien vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Ook de baby is daarbij heel kwetsbaar gezien in het eerste levensjaar de bouwenstenen worden gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Gepaste en tijdige behandeling en ondersteuning van het gezin kan een negatieve spiraal voorkomen. Vlaams minister Hilde Crevits heeft daarom beslist daarin extra te investeren.

 

Bijkomende capaciteit in de CGG

In lijn met de beleidsaanbevelingen van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid investeert minister Hilde Crevits ruim 1,1 miljoen euro in bijkomende capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) om behandeling aan te bieden voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders. Om de toegankelijkheid te vergroten kan een CGG-medewerker bij de gezinnen thuis langsgaan voor behandeling. Dankzij de extra investering kan dit drempelverlagende aanbod in heel Vlaanderen worden aangeboden. Dit maakt de specifieke zorg een stap toegankelijker voor jonge ouders.

 

 

Versterking intensieve thuisbehandeling

Soms is er nood aan intensieve behandeling bij gezinnen thuis door gespecialiseerde medewerkers van ziekenhuizen. Vanaf dit jaar wordt daarom ook dat aanbod versterkt met vier bijkomende medewerkers in Vlaanderen op de moeder-baby eenheid van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel en het psychiatrisch ziekenhuis Karus in Sint-Denijs-Westrem. Door deze versterking zullen de ziekenhuizen meer en sneller moeders en hun gezin via thuisbehandeling kunnen begeleiden, waardoor minder of kortere opnames in het ziekenhuis nodig zijn.

 

Nieuw aanbod voor daghospitalisatie in UPC KU Leuven

Tot slot investeert de Vlaamse overheid ook in de oprichting van een nieuwe dagbehandelingsmodule in het UPC KU Leuven. Tijdens dagbehandeling krijgt de moeder behandeling, wordt ze begeleid bij de verzorging van haar baby en wordt het gezin begeleid. Er wordt ook een zorgnetwerk opgezet dat het gezin na de behandeling kan ondersteunen. Dagbehandeling zorgt ervoor dat gezinnen sneller terug in hun eigen thuisomgeving kunnen functioneren en vermijdt opnieuw residentiële opnames. Dankzij deze module in het UPC KU Leuven is er ook een betere spreiding van dit aanbod in Vlaanderen. Voor de investeringen in de intensieve thuisbehandeling en het nieuwe aanbod in het UPC KU Leuven is een budget voorzien van ruim 800.000 euro.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.