Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen. Om sneller en beter tegemoet te komen aan de mentale noden van aanstaande en jonge ouders, versterkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het zorgaanbod dat hierin gespecialiseerd is. Zo wordt er geïnvesteerd in bijkomende specifieke capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), wordt intensieve thuisbehandeling versterkt en komt er een nieuw aanbod voor daghospitalisatie in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven).

“Niet alle aanstaande en jonge mama’s zitten tijdens hun perinatale periode op een roze wolk. Soms zijn de wolken eerder donkerroze of zelfs zwart. Dat is niet onbegrijpelijk. In de periode van kinderwens tot 2 jaar na de bevalling, gebeurt er zowel fysiek als mentaal heel veel in het leven van een vrouw. Het tijdig ontdekken van mogelijke mentale problemen en de juiste zorg en ondersteuning geven, heeft een rechtstreeks effect op de ouders en op de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom investeren we 2 miljoen euro om het aanbod perinatale mentale gezondheidszorg sterker uit te bouwen en maken we het vooral laagdrempelig.”Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De periode voor en na de bevalling is een levensfase waarin de vrouw een sterk verhoogde kans heeft om psychische problemen te ontwikkelen. Twee op tien vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Ook de baby is daarbij heel kwetsbaar gezien in het eerste levensjaar de bouwenstenen worden gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Gepaste en tijdige behandeling en ondersteuning van het gezin kan een negatieve spiraal voorkomen. Vlaams minister Hilde Crevits heeft daarom beslist daarin extra te investeren.

 

Bijkomende capaciteit in de CGG

In lijn met de beleidsaanbevelingen van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid investeert minister Hilde Crevits ruim 1,1 miljoen euro in bijkomende capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) om behandeling aan te bieden voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders. Om de toegankelijkheid te vergroten kan een CGG-medewerker bij de gezinnen thuis langsgaan voor behandeling. Dankzij de extra investering kan dit drempelverlagende aanbod in heel Vlaanderen worden aangeboden. Dit maakt de specifieke zorg een stap toegankelijker voor jonge ouders.

 

 

Versterking intensieve thuisbehandeling

Soms is er nood aan intensieve behandeling bij gezinnen thuis door gespecialiseerde medewerkers van ziekenhuizen. Vanaf dit jaar wordt daarom ook dat aanbod versterkt met vier bijkomende medewerkers in Vlaanderen op de moeder-baby eenheid van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel en het psychiatrisch ziekenhuis Karus in Sint-Denijs-Westrem. Door deze versterking zullen de ziekenhuizen meer en sneller moeders en hun gezin via thuisbehandeling kunnen begeleiden, waardoor minder of kortere opnames in het ziekenhuis nodig zijn.

 

Nieuw aanbod voor daghospitalisatie in UPC KU Leuven

Tot slot investeert de Vlaamse overheid ook in de oprichting van een nieuwe dagbehandelingsmodule in het UPC KU Leuven. Tijdens dagbehandeling krijgt de moeder behandeling, wordt ze begeleid bij de verzorging van haar baby en wordt het gezin begeleid. Er wordt ook een zorgnetwerk opgezet dat het gezin na de behandeling kan ondersteunen. Dagbehandeling zorgt ervoor dat gezinnen sneller terug in hun eigen thuisomgeving kunnen functioneren en vermijdt opnieuw residentiële opnames. Dankzij deze module in het UPC KU Leuven is er ook een betere spreiding van dit aanbod in Vlaanderen. Voor de investeringen in de intensieve thuisbehandeling en het nieuwe aanbod in het UPC KU Leuven is een budget voorzien van ruim 800.000 euro.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.