Vlaams minister Hilde Crevits laat spoedprocedure voor personen met snel evoluerende ziektes zoals MS of Parkinson herzien

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits herziet de spoedprocedure voor mensen met snel degeneratieve aandoeningen, zodat meer mensen direct een persoonsvolgend budget kunnen toegekend krijgen wanneer de nood hoog is. De minister laat daarvoor de lijst aanpassen met ziektes die in aanmerking komen. Vanaf januari zullen ook mensen met een vergevorderd stadium van evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve aandoeningen of een bindweefselaandoening zoals MS of Parkinson versneld een budget toegekend kunnen krijgen.

“Naar aanleiding van een aantal getuigenissen en signalen uit de sector, gaf ik het VAPH de opdracht om de spoedprocedure tegen het licht te houden. Bij zo’n procedure moeten mensen niet wachten op een budget, maar krijgen ze deze direct toegekend als hun ziekte snel verergerd.  Door deze aanpassing zullen meer mensen met een snel degeneratieve aandoening en korte levensverwachting sneller hun persoonsvolgend budget krijgen, zonder dat zij op een wachtlijst terecht komen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zij nog zoveel mogelijk een kwaliteitsvol leven kunnen leiden en daarbij de nodige ondersteuning krijgen.”  – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Vandaag bestaat er een spoedprocedure om mensen met een snel degeneratieve aandoening versneld een persoonsvolgend budget te kunnen toekennen. Omwille van de snelle progressie van een ziekte kent het VAPH dan onmiddellijk een budget toe. Bepaalde veranderingen in het ziektebeeld en een vaste lijst met specifieke diagnoses bepalen of mensen in aanmerking komen voor zo’n spoedprocedure.

Vandaag komen volgende specifieke ziektebeelden in aanmerking:

Voor personen van 21 jaar en ouder

 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • PLS (primaire lateraalsclerose)
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
 • CBD (corticobasale degeneratie)
 • MSA (multisysteematrofie)
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
 • laaggradig astrocytoom (graad II)

Voor personen van 18 tot en met 20 jaar

 • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Minister Crevits laat de spoedprocedure uitbreiden voor personen met een beperkte levensverwachting door een vergevorderd stadium van evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve aandoeningen of een bindweefselaandoening bij wie de aandoening al voor de leeftijd van 65 vastgesteld is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Duchenne,... die snel achteruitgaan.

Mensen die aan deze criteria voldoen zullen vanaf 1 januari 2024 onmiddellijk het hogere budget van de spoedprocedure ter beschikking gesteld krijgen. Er wordt ook vermeden dat deze mensen de gewone herzieningsprocedure moeten doorlopen (die meer tijd in beslag neemt).

Jaarlijks worden zo’n 90 aanvragen ingediend voor een spoedprocedure. Eerder besliste eerder minister Crevits ook al om de richtlijnen bij de beoordelingscriteria voor de noodprocedure en prioriteitengroep 1 aan te passen en te versoepelen.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.