Vlaams minister Hilde Crevits laat spoedprocedure voor personen met snel evoluerende ziektes zoals MS of Parkinson herzien

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits herziet de spoedprocedure voor mensen met snel degeneratieve aandoeningen, zodat meer mensen direct een persoonsvolgend budget kunnen toegekend krijgen wanneer de nood hoog is. De minister laat daarvoor de lijst aanpassen met ziektes die in aanmerking komen. Vanaf januari zullen ook mensen met een vergevorderd stadium van evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve aandoeningen of een bindweefselaandoening zoals MS of Parkinson versneld een budget toegekend kunnen krijgen.

“Naar aanleiding van een aantal getuigenissen en signalen uit de sector, gaf ik het VAPH de opdracht om de spoedprocedure tegen het licht te houden. Bij zo’n procedure moeten mensen niet wachten op een budget, maar krijgen ze deze direct toegekend als hun ziekte snel verergerd.  Door deze aanpassing zullen meer mensen met een snel degeneratieve aandoening en korte levensverwachting sneller hun persoonsvolgend budget krijgen, zonder dat zij op een wachtlijst terecht komen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat zij nog zoveel mogelijk een kwaliteitsvol leven kunnen leiden en daarbij de nodige ondersteuning krijgen.”  – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Vandaag bestaat er een spoedprocedure om mensen met een snel degeneratieve aandoening versneld een persoonsvolgend budget te kunnen toekennen. Omwille van de snelle progressie van een ziekte kent het VAPH dan onmiddellijk een budget toe. Bepaalde veranderingen in het ziektebeeld en een vaste lijst met specifieke diagnoses bepalen of mensen in aanmerking komen voor zo’n spoedprocedure.

Vandaag komen volgende specifieke ziektebeelden in aanmerking:

Voor personen van 21 jaar en ouder

 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • PLS (primaire lateraalsclerose)
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
 • CBD (corticobasale degeneratie)
 • MSA (multisysteematrofie)
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
 • laaggradig astrocytoom (graad II)

Voor personen van 18 tot en met 20 jaar

 • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Minister Crevits laat de spoedprocedure uitbreiden voor personen met een beperkte levensverwachting door een vergevorderd stadium van evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve aandoeningen of een bindweefselaandoening bij wie de aandoening al voor de leeftijd van 65 vastgesteld is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met MS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Duchenne,... die snel achteruitgaan.

Mensen die aan deze criteria voldoen zullen vanaf 1 januari 2024 onmiddellijk het hogere budget van de spoedprocedure ter beschikking gesteld krijgen. Er wordt ook vermeden dat deze mensen de gewone herzieningsprocedure moeten doorlopen (die meer tijd in beslag neemt).

Jaarlijks worden zo’n 90 aanvragen ingediend voor een spoedprocedure. Eerder besliste eerder minister Crevits ook al om de richtlijnen bij de beoordelingscriteria voor de noodprocedure en prioriteitengroep 1 aan te passen en te versoepelen.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.