Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits maakt tijdelijke stillegging visvangst mogelijk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen.  Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.

Ook onze vissers hebben het in coronatijden moeilijk. In normale tijden is 40 % van de vis die in onze veilingen aan de kust wordt aangevoerd bedoeld voor de markten en de horeca. Door een aantal coronamaatregelen hebben ze het moeilijker om hun producten aan de man te brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40% gedaald.

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1500 en 6000 euro per week.

De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximum 40% van de vloot mag tegelijk stil liggen.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissers hebben het hard te verduren. De verkoop ligt drastisch lager en de prijzen zijn gemiddeld met 40 % gedaald. Om die reden komen we financieel tegemoet voor die vissers die tijdelijk niet uitvaren en dus minder aanvoeren om de prijzen weer te laten aantrekken. De vissers zullen nu onderling afspraken maken wie wanneer niet uitvaart en tegelijk de aanvoer van verse vis bij de visveilingen de garanderen."

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.