Vlaamse Regering maakt budgetten vrij voor personen met een handicap na beslissing

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State heeft maandag beslist dat deze regeling gedeeltelijk niet correct is. Voor 3.000 personen die nu reeds over een budget beschikken, heeft de Vlaamse Regering op vraag van minister Crevits beslist om de nodige budgetten vrij te maken om beslissing van de Raad van State uit te voeren. Het gaat om ongeveer 12 miljoen euro.

“De Vlaamse Regering is akkoord gegaan met mijn voorstel om aan de ongeveer 700 mensen die na de aanpassing een hoger budget hebben gekregen de middelen niet terug te vragen. Zij zullen ook het hogere budget behouden in de toekomst. De personen die minder hadden gekregen, zullen in de toekomst een aangepast budget ontvangen. Ik bekijk samen met het VAPH  hoe we dit zo snel mogelijk in orde kunnen brengen.”  -  Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

“Vlaanderen voert een voorzichtig begrotingsbeleid. We hebben verschillende buffers ingebouwd om met dergelijke onvoorziene omstandigheden om te gaan, zoals rechterlijke uitspraken. Dat zorgt ervoor dat onze begroting hierop is voorbereid.”Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele

 

In totaal zijn er momenteel ruim 28.000 mensen die een persoonsvolgend budget krijgen. Deze uitspraak van de Raad van State heeft een directe impact op ongeveer 3.000 personen die voor 17 maart 2020 op de wachtlijst stonden en intussen een budget hebben gekregen. Ruim 2.200 hiervan hadden eerder te horen gekregen dat ze een bepaald bedrag toegewezen kregen, door de nieuwe berekening kregen zij uiteindelijk minder bij de terbeschikkingstelling van hun budget. Ongeveer 700 mensen kregen door de nieuwe berekening meer.

 

De Vlaamse Regering gaat akkoord om de nodige budgetten vrij te maken. De personen die minder gekregen hebben, zullen gecontacteerd worden door het VAPH. Zij zullen hun aangepast budget de komende weken ontvangen. Er is ook beslist dat de personen, die meer gekregen hebben door de nieuwe berekening, geen budget moeten afgeven.

 

De Raad van State heeft ook een beslissing genomen met betrekking tot de retroactiviteit van de budgetten. De regering zal hiervoor ook de nodige budgetten vrijmaken, er wordt momenteel juridisch bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. Daarover zal in de komende weken ook duidelijkheid komen voor de betrokken personen.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.