Vlaamse Regering maakt budgetten vrij voor personen met een handicap na beslissing

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State heeft maandag beslist dat deze regeling gedeeltelijk niet correct is. Voor 3.000 personen die nu reeds over een budget beschikken, heeft de Vlaamse Regering op vraag van minister Crevits beslist om de nodige budgetten vrij te maken om beslissing van de Raad van State uit te voeren. Het gaat om ongeveer 12 miljoen euro.

“De Vlaamse Regering is akkoord gegaan met mijn voorstel om aan de ongeveer 700 mensen die na de aanpassing een hoger budget hebben gekregen de middelen niet terug te vragen. Zij zullen ook het hogere budget behouden in de toekomst. De personen die minder hadden gekregen, zullen in de toekomst een aangepast budget ontvangen. Ik bekijk samen met het VAPH  hoe we dit zo snel mogelijk in orde kunnen brengen.”  -  Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

“Vlaanderen voert een voorzichtig begrotingsbeleid. We hebben verschillende buffers ingebouwd om met dergelijke onvoorziene omstandigheden om te gaan, zoals rechterlijke uitspraken. Dat zorgt ervoor dat onze begroting hierop is voorbereid.”Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele

 

In totaal zijn er momenteel ruim 28.000 mensen die een persoonsvolgend budget krijgen. Deze uitspraak van de Raad van State heeft een directe impact op ongeveer 3.000 personen die voor 17 maart 2020 op de wachtlijst stonden en intussen een budget hebben gekregen. Ruim 2.200 hiervan hadden eerder te horen gekregen dat ze een bepaald bedrag toegewezen kregen, door de nieuwe berekening kregen zij uiteindelijk minder bij de terbeschikkingstelling van hun budget. Ongeveer 700 mensen kregen door de nieuwe berekening meer.

 

De Vlaamse Regering gaat akkoord om de nodige budgetten vrij te maken. De personen die minder gekregen hebben, zullen gecontacteerd worden door het VAPH. Zij zullen hun aangepast budget de komende weken ontvangen. Er is ook beslist dat de personen, die meer gekregen hebben door de nieuwe berekening, geen budget moeten afgeven.

 

De Raad van State heeft ook een beslissing genomen met betrekking tot de retroactiviteit van de budgetten. De regering zal hiervoor ook de nodige budgetten vrijmaken, er wordt momenteel juridisch bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. Daarover zal in de komende weken ook duidelijkheid komen voor de betrokken personen.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.