Vlotte en grondige digitale screening van buitenlands toptalent

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf 1 maart zullen verlengingsaanvragen voor buitenlandse hoogopgeleiden op onze arbeidsmarkt digitaal gebeuren. In het voorjaar van 2021 komt er een digitaal loket om ook de eerste aanvragen sneller te kunnen behandelen. “Om concurrentieel te blijven, is het noodzakelijk dat we een snelle en grondige screening hebben van aanvragen van mensen buiten de EU om hier te komen werken. Het papieren tijdperk ligt al even achter ons, tijd om ook voor deze aanvragen digitaal te gaan.” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Sinds 1 januari 2019 is de procedure van de gecombineerde vergunning, ook wel ‘single permit’ genoemd, van kracht. Dat betekent dat wanneer een werknemer van buiten de EU in Vlaanderen aan de slag wil voor meer dan 90 dagen, zo’n vergunning nodig heeft. Het verlenen van een vergunning verloopt in 2 stappen. Eerst is er de eventuele toelating tot arbeid waar Vlaanderen voor bevoegd is, daarna volgt toelating tot het grondgebied, een federale bevoegdheid. In die tweede stap is het de Dienst Vreemdelingenzaken die oordeelt of de aanvrager toegelaten wordt tot het grondgebied.

De Vlaamse controle of iemand hier mag werken wordt opgedeeld in 3 categorieën:

  • Hoogopgeleiden worden automatisch toegelaten om te werken (99% wordt goedgekeurd)
  • Knelpuntberoepen worden automatisch toegelaten om te werken (70% wordt goedgekeurd)
  • Laaggeschoolden worden enkel toegelaten indien er in Vlaanderen geen werknemer te vinden is voor de job. (40% wordt goedgekeurd)

De totale behandelingstijd van een aanvraag bedroeg bij mijn aantreden als minister van Werk 30 dagen voor de Vlaamse toetsing en 6 tot 8 weken voor de controle door DVZ. Het is een absolute prioriteit om concurrentieel te blijven en buitenlands toptalent te kunnen aantrekken. Dit kan niet met logge en trage procedures.

Digitaal is het nieuwe normaal

In overleg met de federale minister Maggie De Block en met partners als VOKA is er een werkgroep opgestart om deze problemen te analyseren en oplossingen voor te stellen. Een van die oplossingen is het digitaliseren van de aanvraagprocedure. Vandaag gebeuren de aanvragen op papier. Vanaf 1 maart zullen alle verlengingsaanvragen digitaal gebeuren. Ook voor de eerste aanvragen wordt nu gewerkt aan een digitaal loket. Dit gebeurt in overleg met de federale overheid en de andere gewesten. Zo kunnen alle betrokken partijen via één platform de aanvragen behandelen. Dit systeem zou er begin volgend jaar moeten zijn.

Versnelde procedure

Voor wie zijn of haar gecombineerde vergunning wil verlengen, voorzien we sinds kort in een fast-track. 4,5 maanden voor het verlopen van de vergunning krijgen de werkgever en werknemer een herinnering om de vergunning te vernieuwen. Wie legaal in Vlaanderen is, mag hier blijven werken. Ook voor werknemers uit landen die geen visum nodig hebben om hier te werken zoals bv Japan zou die snelle procedure mogelijk moeten worden. Ook voor buitenlandse studenten die hier studeren en een job vinden, moet er en snelle procedure komen. Daarover lopen nu gesprekken met minister De Block. Het principe van de fast-track bestaat nu al voor gespecialiseerde techniekers, werknemers voor een sector van groot economisch belang, veiligheid en bijvoorbeeld ook sporters. Dan wordt de aanvraag in 2-3 dagen behandeld.

Voor wetenschappelijke onderzoekers aan onze hogescholen en universiteiten, waarvoor momenteel nog geen gecombineerde vergunning moet worden aangevraagd, werken we momenteel met referentie-instellingen. Aanvragen van die instellingen worden vlugger behandeld.  Dit is een systeem dat goed werkt. Wanneer ook onderzoekers een gecombineerde vergunning moeten aanvragen, is het een goed idee om die manier van werken om te zetten in ons beleid.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Onze arbeidsmarkt staat in brand, er zijn talloze vacatures die heel moeilijk ingevuld raken. Om concurrentieel te blijven is het ook belangrijk dat mensen die van buiten de Europese Unie komen en hoogopgeleid zijn, hier met een snelle en grondige procedure aan de slag kunnen. De papieren aanvraagprocedures zijn niet meer van deze tijd. Vanaf 1 maart komt er alvast voor de verlengingsaanvragen een digitale procedure, in het voorjaar van 2021 komt er een digitaal loket voor alle aanvragen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.