Voor het eerst meer dan 90 miljoen dienstencheques verkocht

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vorig jaar zijn er in totaal bijna 93 miljoen dienstencheques aangekocht door meer dan 776.000 Vlamingen. Dat zijn er ruim 6 miljoen meer dan in 2018. Voor het eerst wordt de kaap van 90 miljoen cheques overschreden. In december 2019 was er een opvallende stijging van de aankoop van cheques naar aanleiding van de wijziging in de fiscale aftrek.

Sinds vier jaar staat het Vlaams Gewest in voor het beheer van het systeem van dienstencheques. De cheques zijn er om huishoudelijke taken uit te laten voeren. In 2019 is er opnieuw massaal gebruik van de cheques gemaakt. Alles samen kochten meer dan 776.000 Vlamingen 92.874.835 cheques aangekocht. Dat is een record. Tien jaar geleden, in 2010, lag dat aantal op 59.575.845 cheques.

In december 2019 was er een duidelijke stijging van het aantal aangekochte dienstencheques. Die stijging heeft te maken met de wijziging van de fiscale aftrek die sinds het begin van het jaar in voege is. Tegelijk steeg het aandeel van de elektronische cheques die maand tot ruim 73%.

Overzicht van het aantal aangekochte dienstencheques in 2019, met opdeling naar provincie van aankoop, op basis van het domicilie-adres van de gebruiker.

 

Provincie

2019

Aandeel

 

Antwerpen

25.790.180

27,77%

 

Oost-Vlaanderen

19.231.318

20,71%

 

West-Vlaanderen

17.188.362

18,51%

 

Vlaams-Brabant

18.870.108

20,32%

 

Limburg

11.786.910

12,69%

 

Verhuisd buiten Vlaanderen

7.957

0,01%

 
 

 

Overzicht van het aantal actieve gebruikers in 2019, met opdeling provincie van domicilie.

 

Provincie van Domicilie

2019

Aandeel

Provincie Antwerpen

213.291

27,47%

Provincie Oost-Vlaanderen

168.650

21,72%

Provincie West-Vlaanderen

154.548

19,90%

Provincie Vlaams-Brabant

144.298

18,58%

Provincie Limburg

95.430

12,29%

Verhuisd buiten Vlaanderen

244

0,03%

Totaal

776.461

100%

 

 

Overzicht van het aantal gebruikte dienstencheques in 2019, met opdeling naar soort huishoudelijke hulp. De papieren cheques waarbij meerdere velden of geen enkel veld werd ingevuld worden apart meegegeven.

 

Soort huishoudelijke hulp

2019

Aandeel

 

Poetshulp

85.981.064

96,03%

 

Strijkhulp

3.120.552

3,49%

 

Boodschappendienst

64.341

0,07%

 
 

Mindermobielenvervoer

189.321

0,21%

 
 

Combinatie of leeg

178.644

0,20%

 
 

 

Momenteel zijn er 786 dienstencheque-ondernemingen met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest. Dat zijn er 45 minder dan in 2018.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het gebruik van dienstencheques blijft in een stijgende lijn. Voor honderdduizenden gezinnen is de wekelijkse afspraak met de poetshulp intussen onmisbaar in het kader van de combinatie werk en gezin en een groep oudere mensen kunnen langer thuis blijven wonen. Tegelijk zorgen ze voor de tewerkstelling van ruim 100.000 mensen die het vaak moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Sinds begin dit jaar is er een nieuwe beveiligde zone voor de gebruikers die cheques kopen, is er de integratie in Mijn Burgerprofiel en nu is er ook de mogelijkheid om kosteloos cheques om te ruilen of terug te laten betalen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.