Wachttijden voor de aanvraag van een zorgtoeslag volledig weggewerkt

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Er zijn geen wachttijden meer voor gezinnen die een zorgtoeslag aanvragen via het Groeipakket. De achterstand van 20.000 dossiers is volledig weggewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Een belangrijke evolutie die Opgroeien toelaat om ook in te zetten op een groter bereik. Zo weten veel mensen vandaag bijvoorbeeld niet dat de zorgtoeslag ook ondersteuning biedt aan kinderen met tijdelijke aandoeningen, zoals eetstoornissen. Daar wil minister Crevits samen met het agentschap Opgroeien verandering in brengen. In totaal hebben maandelijks zo’n 46.000 kinderen recht op een zorgtoeslag via het Groeipakket. 

“Onze maatregelen om de wachttijden voor het krijgen van een zorgtoeslag te beperken, werpen hun vruchten af. Vandaag is de achterstand volledig weggewerkt. Dat biedt ons ook de ruimte om verder te gaan kijken: welke mensen bereiken we vandaag niet of minder? En dan zien we dat we wel de kinderen met een handicap bereiken, maar stellen we ook vast dat vele mensen niet weten dat ook kinderen met tijdelijke aandoeningen recht kunnen hebben op een zorgtoeslag. Via het Groeipakket willen we ook die gezinnen die worstelen met tijdelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, extra ondersteunen.” - Hilde Crevits 

 

Kinderen met een aandoening, beperking of handicap hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Daarmee kunnen gezinnen de kosten die zo’n specifieke situatie vraagt beter afdekken. Het aantal kinderen met recht op een zorgtoeslag stijgt. Vandaag gaat het over zo’n 46.000 kinderen, in 2019 ging het nog om ongeveer 38.000 kinderen. 

 

Doorlooptijd evaluatieproces sterk ingekort 

Maandelijks komen er meer dan 2.500 nieuwe aanvragen binnen. In september 2023 ging het om zo'n 3.111 unieke aanvragen zorgtoeslag. Door het groot aantal aanvragen moesten ouders tot voor kort soms lang wachten op de beoordeling van hun aanvraag. Vorige zomer waren er meer dan openstaande 20.000 dossiers.  Die zijn intussen allemaal weggewerkt. 

 

Door de maatregelen die minister Crevits samen met Opgroeien nam, worden de dossiers sneller behandeld en staat de zorgtoeslag bijgevolg sneller op de rekening van mensen. Vandaag is de achterstand volledig weggewerkt. De aanvragen worden nu binnen de twee maanden afgewerkt, nadat ouders het dossier indienden.

 

De inhaalbeweging komt o.a. door de invoer van een vereenvoudigde procedure om dossiers te behandelen, meer digitalisering, de inzet van interne artsen en de uitbreiding van het aantal evaluerende artsen.  

 

Ook voor kinderen met een tijdelijke aandoening 

De efficiëntere werking laat ruimte voor  verbeteringen. Zo wordt momenteel ook bekeken hoe de zorgtoeslag meer mensen kan bereiken en dan vooral die gezinnen die mogelijk recht hebben op zorgtoeslag maar toch geen aanvraag indienen. Veel mensen weten vandaag niet dat de zorgtoeslag ook gezinnen ondersteunt waarbij kinderen worstelen met een tijdelijke aandoening, zoals een eetstoornis.

Opgroeien houdt daarom de vinger aan de pols bij ouderverenigingen. Op dinsdag 21 november organiseert Opgroeien ook een webinar voor zorgprofessionals. Ambitie is om hen te goed te informeren en te ondersteunen. De webinar blijft nadien publiek beschikbaar.

“Dat dit webinar heel snel volzet was tot de maximumcapaciteit van 500 deelnemers is goed nieuws. Zo bereiken we dat gezinnen  met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen rekenen op de extra ondersteuning die de zorgtoeslag mogelijk maakt. Opgroeien wil in 2024 verder bouwen aan die structurele samenwerking met professionals die nabij gezinnen staan. Tegelijk blijven we inzetten op het wegwerken van drempels bij de aanvraag. Zorgtoeslag moet zorgen wegnemen en de feedback van professionals, ouders en ouderverenigingen is daarbij ons uitgangspunt.” -Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal Opgroeien

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.