zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits het erkenningsbesluit goedgekeurd. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade.

De landbouwsector werd in de zomer van 2019 geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. Het KMI had eerder al de hitte op 24 en 25 juli 2019 als uitzonderlijk beschouwd. Van 15 juni tot 30 september was er dan weer sprake van uitzonderlijke droogte.

De Vlaamse Regering kan een landbouwramp erkennen op twee voorwaarden: het weerfenomeen heeft een uitzonderlijk karakter en de schade is meer dan 1,24 miljoen euro met een gemiddelde van 5.580 euro per dossier. Aan die beide voorwaarden is voldaan. Er zal 20,7 miljoen euro uitgekeerd worden voor teelten waar sprake was van veralgemeende schade op sectorniveau. Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes, wortelen, uien, bonen en knolselder.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De droogte en de uitzonderlijke hitte die Vlaanderen in zijn greep hielden tijdens de zomer van 2019 en meer specifiek op 24 en 25 juli 2019 hadden heel wat gevolgen voor onze landbouwers. Verschillende teelten werden beschadigd door zonnebrand en de droogte. Vooral de schade aan appelen en peren was groot. Het is dan ook belangrijk dat we deze periode als landbouwramp kunnen erkennen voor de teelten waar echt sprake was van veralgemeende schade.  Zo kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen.”

Vanaf dit jaar kunnen landbouwers die daarvoor kiezen een brede weersverzekering afsluiten. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie. Enkel landbouwers die minstens 25% van hun bedrijfsareaal verzekeren en uitzonderlijke schade oplopen zullen in de toekomst bij het algemeen rampenfonds nog kunnen aankloppen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.