zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits het erkenningsbesluit goedgekeurd. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade.

De landbouwsector werd in de zomer van 2019 geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. Het KMI had eerder al de hitte op 24 en 25 juli 2019 als uitzonderlijk beschouwd. Van 15 juni tot 30 september was er dan weer sprake van uitzonderlijke droogte.

De Vlaamse Regering kan een landbouwramp erkennen op twee voorwaarden: het weerfenomeen heeft een uitzonderlijk karakter en de schade is meer dan 1,24 miljoen euro met een gemiddelde van 5.580 euro per dossier. Aan die beide voorwaarden is voldaan. Er zal 20,7 miljoen euro uitgekeerd worden voor teelten waar sprake was van veralgemeende schade op sectorniveau. Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes, wortelen, uien, bonen en knolselder.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De droogte en de uitzonderlijke hitte die Vlaanderen in zijn greep hielden tijdens de zomer van 2019 en meer specifiek op 24 en 25 juli 2019 hadden heel wat gevolgen voor onze landbouwers. Verschillende teelten werden beschadigd door zonnebrand en de droogte. Vooral de schade aan appelen en peren was groot. Het is dan ook belangrijk dat we deze periode als landbouwramp kunnen erkennen voor de teelten waar echt sprake was van veralgemeende schade.  Zo kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen.”

Vanaf dit jaar kunnen landbouwers die daarvoor kiezen een brede weersverzekering afsluiten. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie. Enkel landbouwers die minstens 25% van hun bedrijfsareaal verzekeren en uitzonderlijke schade oplopen zullen in de toekomst bij het algemeen rampenfonds nog kunnen aankloppen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.