Zuid-West-Vlaanderen krijgt een verweefcoach

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 180.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Zuid-West-Vlaanderen. De coach zal de steden en de gemeenten, die zijn aangesloten bij de intercommunale Leiedal, bijstaan om te komen tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en bewoners. Dat heeft minister Crevits bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo in Kortrijk.  

Eind juni werd via het Agentschap Innoveren & Ondernemen VLAIO een projectoproep gelanceerd met als doel steden en gemeenten te ondersteunen in hun beleid om economische bedrijvigheid te verweven met andere functies zoals bijvoorbeeld wonen. Minister Crevits stelt een budget van 765.000 euro beschikbaar voor de aanstelling van 5 verweefcoaches in Vlaanderen.  

In West-Vlaanderen krijgt de intercommunale Leiedal zo’n verweefcoach toegewezen. Concreet zal de coach de steden en gemeenten aangesloten bij Leiedal gedurende drie jaar ondersteuning bieden.

Concreet kan de coach ingezet worden om de goede verstandhouding tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid te bewaken, om bedrijven te begeleiden in hun groeitraject en om mee hun locatiebeslissingen te sturen in functie van de buurt en het beleid. De coach kan de lokale besturen en bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het verwevingsbeleid.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie met elkaar verzoenen in stads- en dorpskernen. Een dergelijke mix van functies zorgt voor economisch bedrijvige en levendige kernen waar het fijn wonen, werken en winkelen is. Zuid-West-Vlaanderen krijgt ook een verweefcoach toegewezen via de intercommunale Leiedal. Die coach zal steden en gemeenten en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.