10 extra intensieve, veilige begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in Oost- en West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

In Oost- en West-Vlaanderen komen er minimaal 10 extra trajecten voor kinderen en jongen die nood hebben aan een veilige leefomgeving. De Vlaamse Regering heeft de uitbreiding goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

“Een klein aantal jongeren in Vlaanderen worstelt met een dusdanig complexe problematiek dat zij nood hebben aan een veilige omgeving om hen te beschermen, sommigen tegen zichzelf, omdat ze dusdanige gedragsproblemen hebben dat zich misschien iets zouden aandoen, anderen tegen een onbetrouwbare omgeving, bijvoorbeeld in het tienerpooiermilieu. Geen enkele situatie is identiek. Hoe de begeleiding er dan best uitziet en waar ze best plaatsvindt, bepalen professionele begeleiders. Met deze intensieve, veilige trajecten proberen we deze kinderen en jongeren weer op weg te helpen. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen komen er 10 extra trajecten bij.” Hilde Crevits

Veilige trajecten en veilig verblijf zijn nieuwe hulpverleningsvormen in Vlaanderen. Het gaat om een initiatief om jongeren in een verontrustende situatie een veilige omgeving aan te bieden. Sinds 1 maart lopen er al 139 trajecten, 127 plaatsen veilig verblijf en 12 extra intensieve trajecten. Het aanbod varieert naargelang van de situatie van de jongere. Het kan gaan om een traject met residentieel verblijf, maar het kan bijvoorbeeld ook dat er gekozen wordt om de jongere overdag te begeleiden en ’s avonds naar huis te laten gaan of dat een jongere in een studio gaat wonen.

In Oost- en West-Vlaanderen komen er tijdelijk minimaal 10 trajecten bij, voor elke provincie 5. Voor deze intensieve hulpverleningstrajecten is er in een budget voorzien van 80.000 euro voor een traject van gemiddeld 6 maanden. Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw en Broeders van Liefde vzw zullen instaan voor de organisatie van de begeleiding van de jongeren.

Jongeren met bijzonder complexe zorgvragen kunnen nu trouwens ook rekenen op een nieuwe manier van begeleiding. Voor hen zal een zorgplan op maat worden gemaakt. Verschillende experten worden daarbij ingeschakeld. Het uitgangspunt is niet langer dat één voorziening alle oplossingen in huis heeft voor de zorg en de ondersteuning van jongeren en hun ouders. Er komt meer samenwerking om jongeren die nood hebben aan veiligheid en die niet thuis kunnen blijven, beter op te vangen en te begeleiden.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.