10 extra intensieve, veilige begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in Oost- en West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

In Oost- en West-Vlaanderen komen er minimaal 10 extra trajecten voor kinderen en jongen die nood hebben aan een veilige leefomgeving. De Vlaamse Regering heeft de uitbreiding goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

“Een klein aantal jongeren in Vlaanderen worstelt met een dusdanig complexe problematiek dat zij nood hebben aan een veilige omgeving om hen te beschermen, sommigen tegen zichzelf, omdat ze dusdanige gedragsproblemen hebben dat zich misschien iets zouden aandoen, anderen tegen een onbetrouwbare omgeving, bijvoorbeeld in het tienerpooiermilieu. Geen enkele situatie is identiek. Hoe de begeleiding er dan best uitziet en waar ze best plaatsvindt, bepalen professionele begeleiders. Met deze intensieve, veilige trajecten proberen we deze kinderen en jongeren weer op weg te helpen. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen komen er 10 extra trajecten bij.” Hilde Crevits

Veilige trajecten en veilig verblijf zijn nieuwe hulpverleningsvormen in Vlaanderen. Het gaat om een initiatief om jongeren in een verontrustende situatie een veilige omgeving aan te bieden. Sinds 1 maart lopen er al 139 trajecten, 127 plaatsen veilig verblijf en 12 extra intensieve trajecten. Het aanbod varieert naargelang van de situatie van de jongere. Het kan gaan om een traject met residentieel verblijf, maar het kan bijvoorbeeld ook dat er gekozen wordt om de jongere overdag te begeleiden en ’s avonds naar huis te laten gaan of dat een jongere in een studio gaat wonen.

In Oost- en West-Vlaanderen komen er tijdelijk minimaal 10 trajecten bij, voor elke provincie 5. Voor deze intensieve hulpverleningstrajecten is er in een budget voorzien van 80.000 euro voor een traject van gemiddeld 6 maanden. Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw en Broeders van Liefde vzw zullen instaan voor de organisatie van de begeleiding van de jongeren.

Jongeren met bijzonder complexe zorgvragen kunnen nu trouwens ook rekenen op een nieuwe manier van begeleiding. Voor hen zal een zorgplan op maat worden gemaakt. Verschillende experten worden daarbij ingeschakeld. Het uitgangspunt is niet langer dat één voorziening alle oplossingen in huis heeft voor de zorg en de ondersteuning van jongeren en hun ouders. Er komt meer samenwerking om jongeren die nood hebben aan veiligheid en die niet thuis kunnen blijven, beter op te vangen en te begeleiden.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.