1,1 miljoen euro voor nieuwbouw aan De Lovie vzw in Poperinge

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 1,1 miljoen euro investeringssteun toe aan De Lovie vzw in Poperinge. De steun is bedoeld voor een nieuwbouw met kamers en studio’s voor 6 jongeren in het kader van veilig verblijf. Het gaat om een kleinschalig en nieuw initiatief waarbij jongeren met een ‘zware rugzak’ begeleiding krijgen.

“Voor jongeren in verontrustende situaties is er sinds dit jaar het nieuwe hulpprogramma veilig verblijf. Daarvoor werken verschillende partners samen. Het gaat om de begeleiding van jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben en voor wie een vorm van geslotenheid tijdelijk noodzakelijk is. Een belangrijke uitdaging is om die jongeren om te leren gaan met vrijheden. De Lovie vzw kan voor 6 jongeren zo’n veilig verblijf organiseren en wil dat doen in nieuwe accommodatie.” Hilde Crevits

 

De Lovie vzw in Poperinge staat bekend voor de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of verhoogde kwetsbaarheid.  Dit project gaat het over de begeleiding van jongeren met een geblokkeerde ontwikkelingsstrategie, jongeren met een ‘zware rugzak’. Voor 6 jongeren wordt er een nieuwe accommodatie voorzien in het kader van veilig verblijf. Vanuit het Vlaams Agentschap Opgroeien is die werking goedgekeurd.

 

Na de afbraak van een gebouw, komt er een nieuwbouw met 4 kamers en 2 studio’s. De nieuwbouw moet vooral een thuis worden waar elke jongere op zijn of haar tempo via het veilig verblijf begeleiding krijgt om de weg naar de samenleving terug te vinden.

 

Op de gelijkvloerse verdieping kunnen 4 jongeren verblijven. Zij beschikken over een eigen kamer met sanitair. Op de verdieping is er ruimte voor 2 eenpersoonsstudio’s. Er gaat veel aandacht naar eigen ruimtes voor het beoefenen van hobby’s, voeren van gesprekken of waar de jongeren zich even in alle rust kunnen terugtrekken. Overal kan de nodige veiligheid, zorg en nabijheid geboden worden. Daarnaast is er een beschermde buitenruimte.

 

De kostprijs van dit project wordt geraamd op 2,6 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 1,1 miljoen investeringssteun toe. De start van de werken is voorzien voor midden 2024, de ingebruikname voor zomer 2025.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.