5 partnerschappen voor meer kinderopvang via bedrijven

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceerden daartoe in november vorig jaar een projectoproep. Ondertussen werden 5 projecten geselecteerd. De projecten zijn partnerschappen van enerzijds organisaties die bedrijven kunnen bereiken en anderzijds organisatoren van vergunde kinderopvanginitiatieven. Met dit proefproject willen ministers Crevits en Brouns meer opvangplaatsen realiseren, ouders meer flexibiliteit bieden, en hen meer kansen bieden om aan de slag te gaan (of te blijven). De projecten beogen in een eerste fase een 200-tal kinderopvangplaatsen via deze weg te creëren en lopen tot en met medio 2025.

“Het niet vinden van kinderopvang horen we nog te vaak als reden om niet aan de slag te gaan. Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven willen we meer mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het aanbieden van kinderopvang via deze weg ook een extra troef voor werkgevers om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.” – Vlaams minister van Werk Jo Brouns

 

“We zien dat er nog groeimogelijkheden zijn in het uitbreiden van kinderopvang via bedrijven. Daarom lanceren we een nieuw model waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker is om te investeren. Op die manier investeren we verder in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang.”, - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Kinderopvang in een bedrijfscontext bestaat vandaag al: de wetgeving voorziet nu al de mogelijkheid om zelf bedrijfsopvang te organiseren. Maar de toepassing blijft veelal beperkt tot grote ondernemingen die over voldoende ruimte, expertise en middelen beschikken om zelf een grote investering te doen in een eigen crèche. Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns lanceerden daarom in november 2023 een oproep om bedrijven die mee willen investeren in kinderopvang voor hun medewerkers te ondersteunen via een innovatief model.

Met dit nieuwe model investeren bedrijven per plaats die zij willen reserveren in een netwerk van vergunde kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters. Werknemers kunnen zo een plaats in de buurt kiezen, en de investeringen van bedrijven worden gebruikt om extra capaciteit te creëren. Dit innovatieve model verlaagt de drempel voor bedrijven om te investeren in kinderopvang voor hun medewerkers, creëert kwalitatieve plaatsen én biedt ouders meer keuze en flexibiliteit.

 

Vijf innovatieve partnerschappen

Vijf partnerschappen, bestaande uit organisaties die ondernemingen bereiken én organisatoren van vergunde kinderopvang, werden geselecteerd om proeftuinen “werk-kinderopvang” op te zetten. Deze proeftuinen hebben samen de ambitie om ongeveer een 200-tal kinderopvangplaatsen via bedrijven te creëren. De projecten gaan deze maand van start en eindigen op 31 juli 2025.

De geselecteerde partnerschappen zijn:

  • Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en I-mens vzw
  • VKW Limburg vzw en Ferm Kinderopvang vzw regio Limburg
  • Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Ferm Kinderopvang vzw regio Tienen
  • Centrale der Werkgevers Zeebrugge, Association Port of Zeebrugge en de Blauwe Lelie
  • UnieKo, HDI-Wij helen, NSZ, DayCare-Solutions en Voka Kamer van Koophandel Limburg

Ministers Crevits en Brouns zijn tevreden dat de projecten nu finaal van start kunnen gaan en zijn benieuwd naar de verdere uitrol. “Het is belangrijk om te benadrukken dat we met de 5 proefprojecten in deze fase vooral willen ontdekken hoe kinderopvang succesvol via bedrijven kan aangeboden worden. De partnerschappen hebben dan ook de taak om gezamenlijk lessen te trekken over hun verschillende methodieken, zodat we dit in de toekomst verder kunnen uitrollen.”, aldus beide ministers.

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.