Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuw ziekenhuis AZ Turnhout

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe voor de bouw en de verbouwing van het ziekenhuis AZ Turnhout. Het gaat om een jaarlijks strategisch forfait van 10,9 miljoen euro over een lange termijn. In Turnhout smelten de twee campussen van AZ Turnhout samen om te komen tot een nieuw eengemaakt ziekenhuis op de site van campus Sint Jozef.

In Turnhout liggen de plannen klaar voor de bouw van een nieuw ziekenhuis waar alle activiteiten op één campus komen. Een belangrijke realisatie in de Kempen. De bestaande diensten, die nu nog op verschillende locaties liggen, zullen daar worden samen gebracht. Dat zal zowel de zorg voor de patiënten als de werkomstandigheden van het personeel ten goede komen. Voor de nieuwbouw krijgt het ziekenhuis op lange termijn een jaarlijks forfait van 10,9 miljoen euro. Dat is een bedrag als tegemoetkoming van de kosten die gepaard gaan met de investeringen.” Hilde Crevits  

 

Een duurzaam ziekenhuis in het groen

Het eerste ontwerp en maquette voor het nieuwe ziekenhuis dateren van 2017. De concepten zijn in het nieuwe dossier ongewijzigd gebleven. Door de snelle evoluties in het zorglandschap zijn er wel heel wat aanpassingen aan de grondplannen gebeurd de afgelopen maanden. Processen zijn onder de loep genomen en uitgetekend om onze patiënt, onze bezoeker en onze medewerker in de toekomst de beste zorg- en werkomgeving te bieden.

 

Het nieuwe ziekenhuisgebouw wordt een slanke hoogbouw van 18 verdiepingen. Het huidige inkomgebouw op campus Sint-Jozef wordt op termijn omgebouwd tot een administratief gebouw en de technische diensten, keuken, apotheek en logistiek worden ondergebracht in een apart logistiek gebouw dat via ondergrondse tunnels verbonden zal zijn met het hoofdgebouw.

 

De keuze voor de locatie op de Steenweg op Merksplas werd al in 2013 genomen na een grondige studie van alle alternatieven. Vooral de waardevolle groene omgeving, de flexibiliteit van de site en de mogelijkheid om de bestaande ziekenhuizen in gebruik te houden tijdens de bouwwerken hebben de doorslag gegeven om voor campus Sint-Jozef te kiezen. Het architectenbureau Osar tekende een concept uit waarin mensgerichte zorg in een helende groene omgeving en toekomstgerichtheid centraal staan.

 

“Wij zijn bijzonder verheugd met de goedkeuring van ons technisch-financieel plan dat eind juni werd ingediend. Dit betekent namelijk een grote stap voorwaarts in een nog betere geïntegreerde zorg dicht bij huis voor onze Kempense patiënt. “Zo zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen. “Al vanaf het begin van de fusie van de twee Turnhoutse ziekenhuizen in 2009, droomde iedereen ervan om ooit echt samen te werken op één nieuwe, innovatieve en toekomstgerichte campus. Deze droom wordt nu werkelijkheid. We zullen nog 2 jaar nodig hebben voor verdere verfijning van de plannen, vergunningsaanvragen en aanbestedingen. In 2026 zullen de bouwwerken starten om hopelijk in 2031 het nieuwe ‘Gasthuis in het groen’ te openen.”

 

Griet Braekmans, facilitair directeur van AZ Turnhout licht toe: “Een hoogbouw als kernziekenhuis betekent dat we zeer compact bouwen. Dus: minder loopafstanden voor onze medewerkers, heldere processen, duidelijke scheiding tussen publieke zones en zones ‘achter de schermen’. Die compactheid heeft ook een gunstige impact op ons energieverbruik.  Op de hele site zetten we in op de integratie van de bestaande groene omgeving en duurzaamheid. Gast-in-ons-Huis blijft het centraal thema in alle conceptkeuzes en de uitwerking van ons ‘Gasthuis in het groen’.”

 

Eerstesteenlegging in 2026 

“De goedkeuring van ons masterplan brengt ons een grote stap dichter bij de realisatie van ons Gasthuis in het groen.” legt Griet Braekmans uit. “De voorbije jaren werd al heel wat studiewerk verricht, maar we rekenen toch op 2024 en 2025 om de plannen tot in detail uit te werken en alle nodige vergunningen in ons bezit te hebben. In 2024 richten we onder meer interne werkgroepen op met al onze diensten om hun waardevolle kennis en ervaring te kunnen vertalen in de plannen. De bouwwerken zelf hopen we te starten in 2026 om zo in 2031 operationeel te zijn op de nieuwe site.”  

 

Wat met de huidige gebouwen?

Na de realisatie van het nieuwe ziekenhuisgebouw zullen de meeste gebouwen op beide campussen verdwijnen. De gebouwen op campus Sint-Elisabeth zullen dan 70 jaar oud zijn, die op campus Sint-Jozef 50 jaar oud. De gronden van campus Sint-Elisabeth zijn eigendom van Zorggroep Orion en zij zullen dan ook toekomstgericht een masterplan uitwerken voor de site en de gebouwen. In afwachting blijft AZ Turnhout zowel op campus Sint-Jozef als op campus Sint-Elisabeth investeren en renoveren waar nodig, om kwaliteitsvolle zorg te blijven aanbieden en als centrumziekenhuis in de Kempen te blijven fungeren. Uiteraard wordt elke investeringsvraag kritisch bekeken en beoordeeld. We zullen telkens duurzame en kostenbewuste keuzes maken, zonder in te boeten op kwaliteit van zorg.

 

De bouwkost zelf – dit wil zeggen het administratief gebouw, ziekenhuis, logistiek gebouw, parkeergebouw, inrichting site) wordt geraamd op 420 miljoen. De totale projectkost wordt geraamd op 551 miljoen euro. Vanuit VIPA  zorgt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voor een jaarlijkse investeringssteun van 10,9 miljoen euro over een lange termijn.  Het eerste forfait wordt via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA ten vroegste toegekend in het jaar van de ingebruikname maar zal nog geïndexeerd worden met de index op dat moment.

 

AZ Turnhout is met 2 campussen en 647 bedden het grootste ziekenhuis in de regio. In ons ziekenhuis werken ruim 2200 enthousiaste medewerkers die onze patiënten en bezoekers dag in dag uit als “gast-in-ons-huis” ontvangen. AZ Turnhout wil zich als regionaal ziekenhuis verder blijven specialiseren. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners in onze regio.

 

Voor meer info en beelden verwijzen we naar www.azturnhout.be/gasthuisinhetgroen .

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.