Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuw ziekenhuis in Hasselt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kan rekenen op investeringssteun voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het gaat om een jaarlijks strategisch forfait van 14,6 miljoen euro gedurende een lange termijn.

“In Hasselt liggen de plannen klaar voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Salvator Plus Site. De bestaande diensten, die nu nog op verschillende locaties liggen, zullen daar samenkomen. Het wordt een modern ziekenhuis met de nieuwste medische technieken en met veel groen rond het gebouw. Dat zal zowel de zorg voor de patiënten als de werkomstandigheden van het personeel ten goede komen. Voor de nieuwbouw krijgt het ziekenhuis op lange termijn een jaarlijks forfait van 14,6 miljoen euro. Dat is een bedrag als tegemoetkoming van de kosten die gepaard gaan met de investeringen.” Hilde Crevits   

Het nieuwe Jessa Ziekenhuis wordt een nieuw zorgpark op een terrein van 20 hectare groot. Alle diensten worden daar samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis zal 747 bedden tellen, dat zijn er 234 minder dan in het huidige ziekenhuis. Het is de bedoeling om eenmaal het nieuwe ziekenhuis er is met veel meer daghospitalisaties te werken. Het nieuwe ziekenhuis zal onder meer 37 operatiezalen tellen en er komt een toren van 18 verdiepingen voor korte verblijven. Een autovrij park met verschillende sferen omsluit het gebouw en is voor iedereen toegankelijk. Op de site is ook plaats voor een nieuwe onderwijscampus waar diverse zorgopleidingen zullen worden aangeboden.

 De bouwkost wordt geraamd op 500 miljoen euro. De bedoeling is om de werken te kunnen starten in 2026 zodat het nieuwe ziekenhuis eind 2031 gebruiksklaar zal zijn.

Voor dit project staat Vlaanderen voor een langere termijn in voor een jaarlijks strategisch forfait van 14,6 miljoen euro. Dat bedrag kan in de toekomst nog verhoogd worden, onder meer op basis van de inflatie en nog een aantal parameters. Het eerste forfait wordt via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA ten vroegste toegekend in het jaar van de ingebruikname. Om de betaalbaarheid van de nieuwbouw voor het ziekenhuis te verzekeren is een oplossing voor de pensioenproblematiek van het ziekenhuis als voorwaarde opgelegd.

Ingrid Lieten, voorzitter van de Raad van Bestuur: “We zijn blij en minister Crevits dankbaar om ons dossier goed te keuren.  Nu moeten we samen met onze beide aandeelhouders nog werken aan een oplossing voor het pensioendossier en de onderhandeling met de artsen i.v.m. hun financiële bijdrage afronden.”  

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.