Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuw ziekenhuis in Hasselt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kan rekenen op investeringssteun voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het gaat om een jaarlijks strategisch forfait van 14,6 miljoen euro gedurende een lange termijn.

“In Hasselt liggen de plannen klaar voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Salvator Plus Site. De bestaande diensten, die nu nog op verschillende locaties liggen, zullen daar samenkomen. Het wordt een modern ziekenhuis met de nieuwste medische technieken en met veel groen rond het gebouw. Dat zal zowel de zorg voor de patiënten als de werkomstandigheden van het personeel ten goede komen. Voor de nieuwbouw krijgt het ziekenhuis op lange termijn een jaarlijks forfait van 14,6 miljoen euro. Dat is een bedrag als tegemoetkoming van de kosten die gepaard gaan met de investeringen.” Hilde Crevits   

Het nieuwe Jessa Ziekenhuis wordt een nieuw zorgpark op een terrein van 20 hectare groot. Alle diensten worden daar samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis zal 747 bedden tellen, dat zijn er 234 minder dan in het huidige ziekenhuis. Het is de bedoeling om eenmaal het nieuwe ziekenhuis er is met veel meer daghospitalisaties te werken. Het nieuwe ziekenhuis zal onder meer 37 operatiezalen tellen en er komt een toren van 18 verdiepingen voor korte verblijven. Een autovrij park met verschillende sferen omsluit het gebouw en is voor iedereen toegankelijk. Op de site is ook plaats voor een nieuwe onderwijscampus waar diverse zorgopleidingen zullen worden aangeboden.

 De bouwkost wordt geraamd op 500 miljoen euro. De bedoeling is om de werken te kunnen starten in 2026 zodat het nieuwe ziekenhuis eind 2031 gebruiksklaar zal zijn.

Voor dit project staat Vlaanderen voor een langere termijn in voor een jaarlijks strategisch forfait van 14,6 miljoen euro. Dat bedrag kan in de toekomst nog verhoogd worden, onder meer op basis van de inflatie en nog een aantal parameters. Het eerste forfait wordt via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA ten vroegste toegekend in het jaar van de ingebruikname. Om de betaalbaarheid van de nieuwbouw voor het ziekenhuis te verzekeren is een oplossing voor de pensioenproblematiek van het ziekenhuis als voorwaarde opgelegd.

Ingrid Lieten, voorzitter van de Raad van Bestuur: “We zijn blij en minister Crevits dankbaar om ons dossier goed te keuren.  Nu moeten we samen met onze beide aandeelhouders nog werken aan een oplossing voor het pensioendossier en de onderhandeling met de artsen i.v.m. hun financiële bijdrage afronden.”  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.