Website met waarderingen voor zorgvoorzieningen in de maak

Deel dit artikel

Wie gebruik maakt van een ouderenzorgvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, kinderopvang of jeugdhulp zal zijn of haar ervaringen met de voorzieningen kunnen delen via een website. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist. In 2024 zal de website in een pilootfase starten. Een eerste stap is nu de aanstelling van een onafhankelijke beheerder van de website.  

“Met de nieuwe website willen we gebruikers van residentiële zorgvoorzieningen de kans geven hun ervaringen met en waardering voor die zorg- en dienstverleners kenbaar te maken. Het platform zal toelaten om een zorg te delen, maar ook een compliment te geven. Dat levert niet alleen nuttige informatie op voor andere gebruikers, het zal ook een belangrijk instrument zijn voor de zorgvoorziening om met de gebruikers in dialoog te gaan. Op die manier kunnen gebruikers zelf al het goede werk van onze zorgvoorzieningen, terecht, in de kijker zetten én werken we tegelijk ook aan meer dialoog voor een betere zorg. Een win-win voor alle partijen. – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

Via de website zullen gebruikers uitgenodigd worden om hun mening te geven over verschillende aspecten van de zorgverlening. De website start in 2024 in een pilootfase. Gedurende twee jaar zal de website verder uitbreiden en vorm krijgen en wordt de gebruiksvriendelijkheid getest.. In de pilootfase zullen een beperkt aantal voorzieningen kunnen instappen om mee ervaringen op te doen en het systeem op punt te stellen.  

Vanuit de Vlaamse overheid (het Departement Zorg, het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wordt de website op dit moment voorbereid. Het verdere beheer en de verdere ontwikkeling van de website zal toevertrouwd worden aan een extern consortium dat zowel de zorgaanbieders als de zorggebruikers uit de verschillende sectoren evenwichtig vertegenwoordigt.  

Binnenkort wordt de oproep voor de aanstelling van deze externe beheerder gelanceerd. De Vlaamse Regering keurde daartoe het besluit goed.

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.