Website met waarderingen voor zorgvoorzieningen in de maak

Deel dit artikel

Wie gebruik maakt van een ouderenzorgvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, kinderopvang of jeugdhulp zal zijn of haar ervaringen met de voorzieningen kunnen delen via een website. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist. In 2024 zal de website in een pilootfase starten. Een eerste stap is nu de aanstelling van een onafhankelijke beheerder van de website.  

“Met de nieuwe website willen we gebruikers van residentiële zorgvoorzieningen de kans geven hun ervaringen met en waardering voor die zorg- en dienstverleners kenbaar te maken. Het platform zal toelaten om een zorg te delen, maar ook een compliment te geven. Dat levert niet alleen nuttige informatie op voor andere gebruikers, het zal ook een belangrijk instrument zijn voor de zorgvoorziening om met de gebruikers in dialoog te gaan. Op die manier kunnen gebruikers zelf al het goede werk van onze zorgvoorzieningen, terecht, in de kijker zetten én werken we tegelijk ook aan meer dialoog voor een betere zorg. Een win-win voor alle partijen. – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

Via de website zullen gebruikers uitgenodigd worden om hun mening te geven over verschillende aspecten van de zorgverlening. De website start in 2024 in een pilootfase. Gedurende twee jaar zal de website verder uitbreiden en vorm krijgen en wordt de gebruiksvriendelijkheid getest.. In de pilootfase zullen een beperkt aantal voorzieningen kunnen instappen om mee ervaringen op te doen en het systeem op punt te stellen.  

Vanuit de Vlaamse overheid (het Departement Zorg, het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wordt de website op dit moment voorbereid. Het verdere beheer en de verdere ontwikkeling van de website zal toevertrouwd worden aan een extern consortium dat zowel de zorgaanbieders als de zorggebruikers uit de verschillende sectoren evenwichtig vertegenwoordigt.  

Binnenkort wordt de oproep voor de aanstelling van deze externe beheerder gelanceerd. De Vlaamse Regering keurde daartoe het besluit goed.

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.