Akkoord over eindejaarspremie: minister Crevits kent 454,75 euro toe aan zo’n 70.000 werknemers in zorg

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft samen met de sociale partners een akkoord gevonden om opnieuw een eenmalige eindejaarspremie toe te kennen aan de werknemers van de bij de private geregionaliseerde zorgsectoren. Het gaat om een eenmalige toeslag van 454, 75 euro bruto voor wie voltijds werkt.

Met deze compensatie beantwoorden we aan de vraag van de medewerkers in de private, geregionaliseerde zorgsectoren, zoals bijvoorbeeld de private woonzorgcentra. Ook zij verdienen voor hun waardevolle werk een verhoging van de eindejaarspremie.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits

De premie is voorzien voor zo’n 42.000 voltijdsequivalenten (VTE). Naar schatting zullen zo’n 70.000 werknemers in o.a. de private woonzorgcentra, de multidisciplinaire begeleidingsequipes, revalidatiecentra- en ziekenhuizen, de Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en initiatieven voor beschut wonen in aanmerking komen.

Met het akkoord beantwoordt minister Crevits aan de vraag om de eindejaarspremie voor de werknemers van de Vlaams geregionaliseerde sectoren in 2023 gelijk te trekken met de federale ziekenhuizen. In de publieke geregionaliseerde sectoren (o.a. woonzorgcentra) en de andere Vlaamse zorg- en welzijnssectoren is ook al een hogere eindejaarspremie van toepassing.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.