Akkoord over eindejaarspremie: minister Crevits kent 454,75 euro toe aan zo’n 70.000 werknemers in zorg

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft samen met de sociale partners een akkoord gevonden om opnieuw een eenmalige eindejaarspremie toe te kennen aan de werknemers van de bij de private geregionaliseerde zorgsectoren. Het gaat om een eenmalige toeslag van 454, 75 euro bruto voor wie voltijds werkt.

Met deze compensatie beantwoorden we aan de vraag van de medewerkers in de private, geregionaliseerde zorgsectoren, zoals bijvoorbeeld de private woonzorgcentra. Ook zij verdienen voor hun waardevolle werk een verhoging van de eindejaarspremie.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits

De premie is voorzien voor zo’n 42.000 voltijdsequivalenten (VTE). Naar schatting zullen zo’n 70.000 werknemers in o.a. de private woonzorgcentra, de multidisciplinaire begeleidingsequipes, revalidatiecentra- en ziekenhuizen, de Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en initiatieven voor beschut wonen in aanmerking komen.

Met het akkoord beantwoordt minister Crevits aan de vraag om de eindejaarspremie voor de werknemers van de Vlaams geregionaliseerde sectoren in 2023 gelijk te trekken met de federale ziekenhuizen. In de publieke geregionaliseerde sectoren (o.a. woonzorgcentra) en de andere Vlaamse zorg- en welzijnssectoren is ook al een hogere eindejaarspremie van toepassing.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.