Bloedonderzoek test voor het eerst PFAS in bloed bij kinderen jonger dan 12 jaar

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Kinderen jonger dan 12 jaar die in een straal van 5 km rond de 3M-site wonen, kunnen vanaf vandaag ook hun bloed laten analyseren op de aanwezigheid van PFAS. Om deze jonge kinderen te kunnen onderzoeken, werd een nieuwe, minder invasieve bloedafnametechniek ontwikkeld: bloedafname via een vingerprik. De eerste kinderen jonger dan 12 en hun ouder(s) hadden vandaag afspraak in het bloedafnamecentrum in Zwijndrecht.

“Met deze nieuwe methode kunnen we vrij pijnloos en eenvoudig bloed afnemen bij kinderen en betrouwbare resultaten krijgen. Al meer dan 12.808 mensen schreven zich in voor het bloedonderzoek, maar er zijn momenteel nog maar 577 kinderen aangemeld. Ik hoop dat de laagdrempelige eenvoudige vingerprik de drempel voor ouders verlaagt en dat het aantal deelnemers onder kinderen hierdoor zal stijgen. Want hoe meer omwonenden deelnemen, hoe beter de verspreiding, de blootstellingsbronnen en de gezondheidseffecten van PFAS in het bloed onderzocht kunnen worden. We willen ook weten of en welke impact er is op de jonge kinderen in de regio, daar hebben we vandaag nog geen data over.” -  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

Goedkeuring vingerprik na validatiestudie

De vingerprik is een minder ingrijpende en eenvoudigere manier dan bloed afnemen met een naald in de holte van de elleboog. Deze vingerprik-methode om PFAS in het bloed op te sporen werd door Eurofins ontwikkeld en werd nu ook klinisch gevalideerd. De afgelopen maanden werd deze afnamemethode in de regio Zwijndrecht uitgetest bij volwassenen die hun bloed lieten onderzoeken tijdens het PFAS bloedonderzoek.

 

Er namen 603 volwassenen deel aan de studie, 293 mannen en 310 vrouwen. Bij hen werd zowel via de elleboogprik als via de vingerprik bloed afgenomen. Dankzij het groot aantal deelnemers aan deze studie kon een omrekenfactor berekend worden om bloed via beide methodes met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen de resultaten van jonge kinderen via de vingerprikmethode ook zinvol geïnterpreteerd worden. Op basis van deze studie werd de vingerprikmethode goedgekeurd. Deze minder ingrijpende en eenvoudigere methode van staalafname is beter geschikt om op een vlotte en eenvoudige wijze bloed af te nemen bij jonge kinderen. Nu kan bij hen ook van start gegaan worden met de bloedafnames.

 

Aangemelde gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar van de gemeenten Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke zullen binnenkort een uitnodigingsbrief voor hun bloedafname ontvangen. Nadien komen ook de gezinnen met kinderen uit andere gemeenten aan de beurt, in volgorde van hun afstand tot de 3M fabriek.

 

Moeder-kind studie zoekt nog deelnemers

Dankzij de goedkeuring van de vingerprik, kan nu ook een moeder-kind studie starten.  Binnen deze studie worden de PFAS-waarden van kinderen jonger dan 12 jaar en hun biologische moeder met elkaar vergeleken om te onderzoeken of er verbanden zijn en welke factoren hier een rol spelen.

 

De deelnemende kinderen krijgen een vingerprik, moeders een klassieke elleboogprik én een vingerprik. Kinderen jonger dan twee jaar krijgen een hielprik. Voor deze studie worden nog altijd zoveel mogelijk moeder-kindkoppels gezocht.

 

Over het grootschalig bloedonderzoek

Eerdere bloedonderzoeken bij meer afgebakende doelgroepen toonden al aan dat veel mensen die in de omgeving van 3M wonen te hoge PFAS-gehaltes in hun bloed hebben. Om dat verder te onderzoeken, kunnen alle inwoners binnen een straal van 5 km rond de 3M-site gratis deelnemen aan een bloedonderzoek om de PFAS-concentraties in hun bloed te laten bepalen.

 

Omwonenden kunnen zich nog aanmelden tot en met 29 februari 2024.  12.808 mensen hebben zich al aangemeld waaronder 577 kinderen jonger dan 12 en 5.300 mensen hebben ondertussen een uitnodiging gekregen. Er zijn intussen 3.500 bloedafnames effectief gebeurd en 3.000 mensen hebben hun resultaten ook al ontvangen.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.