Een zorgstroomcoach als antwoord op patiëntenstop

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De huisartsensector staat onder druk. Huisartsen kampen met een grote werkdruk en moeten noodgewonden werken met verschillende vormen van patiëntenstops. Om tegelijk de werkdruk voor huisartsen te verlagen en de toegankelijkheid voor patiënten te verbeteren, investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ruim 243.000 euro in een zorgstroomcoach. Die coach gaat in bepaalde eerstelijnszones aan de slag om concrete oplossingen uit te werken, de betrokken partners te wijzen op de bestaande steunmechanismen en goede praktijken en hen te engageren om de eerstelijns gezondheidszorg ook op een andere, maar kwalitatief even goede manier te organiseren.

“De toegankelijkheid van een goede, betrouwbare en laagdrempelige huisarts is een absolute beleidsprioriteit. Onze huisartsen en huisartsenpraktijken vormen niet voor niets één van de fundamenten van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen en zijn voor heel veel mensen het eerste aanspreekpunt. Helaas worden nu te veel mensen geconfronteerd met verschillende vormen van patiëntenstops. Daarom investeren we extra middelen om in bepaalde eerstelijnszones een zorgstroomcoach te laten opstarten. Die coach gaat dan ter plekke samen met de lokale huisartsenkringen en zorgraden heel concreet aan de slag om oplossingen uit te werken en zo zowel de toegankelijkheid te verbeteren én de werkdruk voor de huisartsen te verminderen. Een win-win voor alle betrokken partijen dus.”  -  Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

Als burger bij een huisarts terecht kunnen, is tegenwoordig in verschillende regio’s in Vlaanderen geen evidentie meer. Huisartsen blijken overbevraagd en onderbemand. Het louter doen toenemen van het aantal huisartsen is echter niet de oplossing. Er is namelijk een groot verschil tussen de verschillende eerstelijnszones op gebied van zorgcapaciteit en zorgtoegankelijkheid, en dus moeten er oplossingen op maat van de lokale context worden uitgewerkt.

 

Minister Crevits voorziet daarom extra middelen voor de aanstelling van een zorgstroomcoach. Deze persoon, die bij Domus Medica tewerkgesteld zal worden, zal een concreet plan van aanpak uitwerken om de organisatie van huisartsenzorg binnen 6 tot 10 geselecteerde pilootregio’s te optimaliseren en ervoor te zorgen dat deze veranderingen op een duurzame manier geïmplementeerd worden op het terrein.

 

De zorgstroomcoach zal hiervoor samenwerken met de andere belangrijke partners binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals de zorgraden en de lokale huisartsenkringen. Hij zal bovendien bijgestaan worden door een expert lokale besturen vanuit de VVSG, een verandermanager van het Departement Zorg en iemand vanuit VIVEL, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn.

 

Jeroen van den Brandt, voorzitter Domus Medica: “De hedendaagse en toekomstige uitdaging ligt in de toegankelijkheid van huisartsgeneeskunde. Als beroepsorganisatie voor huisartsen, huisartspraktijken en huisartsenkringen zet Domus Medica zich in voor een realiseerbare, toegankelijke en hoogwaardige huisartsenzorg, met als ultiem doel het waarborgen van een positieve zorgervaring voor patiënten. Hierdoor zijn wij heel tevreden dat wij mee onze schouders kunnen zetten onder deze uitdaging dankzij de zorgstroomcoach.”

 

In een eerste fase zal de zorgstroomcoach selectiecriteria uitwerken voor de pilootregio’s die zullen gekozen worden om deel te nemen. Daarna gaat de zorgstroomcoach met de gekozen pilootregio’s aan de slag om concrete oplossingen uit te werken om de toegankelijkheid van zorg voor de patiënten te verbeteren en de werkdruk voor de huisartsen te verminderen in die specifieke regio. Hierbij kan de zorgstroomcoach inzichten en goede praktijken delen vanuit andere initiatieven die de Vlaamse overheid al neemt om het huisartsentekort terug te dringen.

 

Lopende initiatieven

Vlaanderen zet al een tijd in op het verhogen van zorgcapaciteit en zorgtoegankelijkheid bij huisartsen aan de hand van verschillende andere initiatieven.

 

  • Zo is er de praktijkondersteuning van huisartsen, die o.a. bestaat uit een financiële tegemoetkoming in de loonkost bij het aanwerven van een praktijkondersteuner of een praktijkverpleegkundige die de huisartsen kan ondersteunen en bepaalde taken kan overnemen. Op die manier wil de Vlaamse overheid huisartsen stimuleren om de krachten te bundelen en volop in te zetten op multidisciplinaire samenwerking binnen een (groeps)praktijk.
  • Er zijn ook verschillende proefprojecten brede eerstelijnspraktijken opgestart, waarbij er subsidies gegeven worden voor de aankoop, bouw of renovatie van een gebouw waarin brede, multidisciplinaire groepspraktijken zich kunnen huisvesten die verschillende disciplines uit de domeinen gezondheidszorg en welzijn samenbrengen op 1 locatie, in samenspraak met het lokaal bestuur van die regio.
  • Vanaf het najaar 2024 zullen huisartsen en huisartsen in opleiding op een structurele manier bevraagd worden over de manier waarop ze werken en de werkdruk die ze ervaren, zodat de zorgcapaciteit en de zorgnood in elke regio gemonitord en opgevolgd kan worden.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.