Grootschalig bloedonderzoek bij de omwonenden van 3M gestart

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Op 22 mei 2023 lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed afnemen in het “Z+ Center” in Zwijndrecht om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen. Minister Crevits was aanwezig bij de eerste bloedstaalafnames in Zwijndrecht. Momenteel hebben ongeveer 9.000 mensen zich aangemeld voor dit onderzoek, maar dat aantal kan nog stijgen de komende weken.  

“Hoe meer mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe beter we de verspreiding, oorzaken en gevolgen van PFAS in het bloed kunnen onderzoeken. Ik hoop daarom dat nog meer mensen zich aanmelden om deel te nemen. Samen met de lokale besturen en actiegroepen zullen we blijvend informatie verspreiden over de bloedonderzoeken, bv. via affichage in het straatbeeld en op sociale media. Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden voor moeilijker bereikbare doelgroepen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Eerdere bloedonderzoeken bij meer afgebakende doelgroepen toonden al aan dat veel mensen die in de omgeving van 3M wonen te hoge PFOS-gehaltes in hun bloed hebben. Door het bloedonderzoek krijgt iedereen nu de kans om zijn of haar blootstelling aan PFAS te kennen.  Deelnemers kunnen ongeveer 14 werkdagen na de bloedafname hun resultaat verwachten. De preventiewerker PFAS en de huisartsen in de regio kunnen vragen van deelnemers over gezondheid en blootstelling beantwoorden. Het wetenschappelijke onderzoek naar de groepsresultaten zal uiterlijk in de zomer van 2025 worden gepubliceerd. 

De deelnemers aan het onderzoek worden per brief uitgenodigd en kunnen telefonisch of online een afspraak maken. Wie het dichtst bij de 3M-fabriek woont, krijgt eerst een brief. De uitnodigingsbrieven voor mensen die verderaf wonen van de 3M-fabriek volgen daarna stapsgewijs. Dit kan enkele maanden duren, gezien er per week een 150-afnames kunnen gebeuren. 

De eerste bloedafnames zullen plaatsvinden in het “Z+ Center” in Zwijndrecht. Gedurende de loop van het onderzoek zullen er bijkomende (tijdelijke) locaties worden geopend buiten Zwijndrecht. Deze locaties zullen later bekend worden gemaakt.  

 

De grootschaligheid van het onderzoek biedt de mogelijkheid om verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten. Het onderzoek moet ook meer inzicht geven in de geografische spreiding, blootstellingsfactoren, etc.   

 

Aanmelden kan nog steeds tot 1 juli via de website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/aanmelden-voor-het-pfas-bloedonderzoek 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.