Grootschalig bloedonderzoek bij de omwonenden van 3M gestart

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Op 22 mei 2023 lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed afnemen in het “Z+ Center” in Zwijndrecht om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen. Minister Crevits was aanwezig bij de eerste bloedstaalafnames in Zwijndrecht. Momenteel hebben ongeveer 9.000 mensen zich aangemeld voor dit onderzoek, maar dat aantal kan nog stijgen de komende weken.  

“Hoe meer mensen deelnemen aan het onderzoek, hoe beter we de verspreiding, oorzaken en gevolgen van PFAS in het bloed kunnen onderzoeken. Ik hoop daarom dat nog meer mensen zich aanmelden om deel te nemen. Samen met de lokale besturen en actiegroepen zullen we blijvend informatie verspreiden over de bloedonderzoeken, bv. via affichage in het straatbeeld en op sociale media. Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden voor moeilijker bereikbare doelgroepen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Eerdere bloedonderzoeken bij meer afgebakende doelgroepen toonden al aan dat veel mensen die in de omgeving van 3M wonen te hoge PFOS-gehaltes in hun bloed hebben. Door het bloedonderzoek krijgt iedereen nu de kans om zijn of haar blootstelling aan PFAS te kennen.  Deelnemers kunnen ongeveer 14 werkdagen na de bloedafname hun resultaat verwachten. De preventiewerker PFAS en de huisartsen in de regio kunnen vragen van deelnemers over gezondheid en blootstelling beantwoorden. Het wetenschappelijke onderzoek naar de groepsresultaten zal uiterlijk in de zomer van 2025 worden gepubliceerd. 

De deelnemers aan het onderzoek worden per brief uitgenodigd en kunnen telefonisch of online een afspraak maken. Wie het dichtst bij de 3M-fabriek woont, krijgt eerst een brief. De uitnodigingsbrieven voor mensen die verderaf wonen van de 3M-fabriek volgen daarna stapsgewijs. Dit kan enkele maanden duren, gezien er per week een 150-afnames kunnen gebeuren. 

De eerste bloedafnames zullen plaatsvinden in het “Z+ Center” in Zwijndrecht. Gedurende de loop van het onderzoek zullen er bijkomende (tijdelijke) locaties worden geopend buiten Zwijndrecht. Deze locaties zullen later bekend worden gemaakt.  

 

De grootschaligheid van het onderzoek biedt de mogelijkheid om verbanden te zoeken tussen PFAS in het bloed en eventuele gezondheidseffecten. Het onderzoek moet ook meer inzicht geven in de geografische spreiding, blootstellingsfactoren, etc.   

 

Aanmelden kan nog steeds tot 1 juli via de website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/aanmelden-voor-het-pfas-bloedonderzoek 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.