Hoger budget voor 2.472 kinderopvangplaatsen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Heel wat kinderdagverblijven die eerder met een basissubsidie werkten, zijn ingegaan op het aanbod van Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits om over te schakelen naar de hoogste subsidiecategorie. In totaal zijn er voor meer dan 9.000 plaatsen aanvragen ingediend, terwijl in het Vlaams begrotingsakkoord budget voorzien was voor 3.000 plaatsen. Minister Crevits engageert zich om de meervraag te bespreken tijdens de begrotingsbesprekingen in september zodat de overige aanvragen ook dit jaar een subsidie toegekend kunnen krijgen. Intussen heeft Opgroeien beslist welke organisatoren in Vlaanderen nu al de hoogste subsidie kunnen krijgen. In totaal gaat het om 2.472 plaatsen bij 118 organisatoren. De toekenningen voor de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel volgen later.

“We hebben de voorbije maanden verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang meer zuurstof te geven. Eén van die maatregelen was dat er voor ruim 3000 plaatsen een verhoging naar de hoogste subsidie kon worden aangevraagd. Het feit dat de sector massaal heeft ingetekend op deze oproep toont meteen ook de noodzaak ervan. Om die reden heb ik ook extra budget gevraagd om de aanvragen voor meer dan 9000 plaatsen te kunnen invullen. Er is afgesproken om eerst het eerder voorziene budget toe te kennen. Tijdens de begrotingsbesprekingen in september zal ik de vraag opnieuw op tafel leggen, in het belang van de sector, de vele medewerkers én de jonge kinderen.” - Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits  

In september vorig jaar nam de Vlaamse Regering een aantal maatregelen om de kinderopvangsector te versterken en meer zuurstof te bieden via de subsidies van Opgroeien. Een van die maatregelen geeft de kans aan organisatoren die werken met een basissubsidie (T1) om over te schakelen naar de subsidie inkomenstarief (T2), de hoogste subsidiecategorie van Opgroeien. Het gaat over een subsidie van ongeveer 15.800 euro per plaats.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor die hoogste subsidie is dat de kinderopvang plaatsen aanbiedt aan prijzen die inkomensgerelateerd zijn. Zo krijgen meer ouders de kans om volgens hun inkomen te betalen. 

Daarnaast hangen er aan de hoogste subsidiecategorie ook hogere lonen voor kinderbegeleiders vast. Voor een kinderbegeleider kan dat soms ruim 1.000 euro bruto meer loon betekenen. Het sluit aan bij de eerder genomen maatregelen om bestaande  financiële ongelijkheden in de sector weg te werken. 

Meer aanvragen dan voorzien

In totaal was er voor het omschakelen naar trap 2 een budget voorzien voor ruim 3.000 plaatsen. Via een oproep konden organisatoren een aanvraag indienen. Deze werd afgesloten op 31 maart 2023 en in totaal zijn er voor 8.738 plaatsen aanvragen ingediend. De oproep voor de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel loopt momenteel nog.

Minister Crevits zal de vraag voor de overige aanvragen op de tafel leggen van de begrotingsbesprekingen. Ze hoopt snel duidelijkheid te geven aan de overige organisatoren.

Intussen heeft Opgroeien beslist welke organisatoren in Vlaanderen nu al de hoogste subsidie kunnen krijgen. Zij worden vandaag op de hoogte gebracht. In totaal gaat het om 2.472 plaatsen bij 118 organisatoren. Opvangplaatsen waar minder dan 75% van de opvangplaatsen nog niet aan inkomenstarief werken, kregen voorrang, alsook plaatsen waar er nog een vrije prijs werd gehanteerd. De beslissingen voor de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel volgen later deze zomer.

Eerder genomen maatregelen:

- ‘Trap 2B’ werd afgeschaft, ruim 20.000 plaatsen kregen begin dit jaar de hoogste subsidiecategorie toegekend

- Sinds januari krijgen organisatoren die met een basissubsidie werken 50% meer. Het gaat over meer dan 20.000 plaatsen.

- 3.705 plaatsen, die eerder zonder subsidie werkten, kregen de verhoogde basissubsidie toegekend

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.