Hoger budget voor meer dan 900 kinderopvangplaatsen in Antwerpen, Brussel en Gent

Publicatiedatum

Deel dit artikel

939 plaatsen in de steden Antwerpen, Brussel en Gent krijgen de hogere subsidiecategorie  toegekend (trap 2), nadat ze een aanvraag hebben ingediend bij het agentschap Opgroeien. Het gaat over een subsidie van ongeveer 15.800 euro per plaats, waaraan ook betere lonen voor kinderbegeleiders gekoppeld zijn. 

De organisatoren die in aanmerking komen voor de subsidie inkomenstarief zijn vandaag bekend gemaakt door het agentschap. De komende dagen krijgen ze individuele feedback over de beslissing. Het gaat om 580 plaatsen in Antwerpen, 203 in Brussel en 156 in Gent. Respectievelijk naar 28, 12 en 6 organisatoren over de steden heen. Het sluit aan bij de eerder genomen maatregelen om meer financiële gelijkheid binnen de sector te creëren.  

Eerder maakte minister Crevits al bekend dat in rest van Vlaanderen al 2.472 plaatsen bij 118 organisatoren de toekenning kregen. In totaal zijn er voor 8.738 plaatsen aanvragen ingediend. In september trekt de minister naar de regering met de vraag om ook voor de overige plaatsen in de nodige middelen te voorzien, ter aanvulling op het pakket van 115 miljoen dat bij de vorige begrotingsopmaak werd vrijgemaakt voor de kinderopvang.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.