Meer dan 9 op de 10 bewoners van woonzorgcentra gevaccineerd tegen corona

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Er zijn in Vlaanderen op vandaag bijna 1,4 miljoen coronavaccins geplaatst én geregistreerd. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. 61% van de 65-plussers hebben zich intussen laten vaccineren. In de woonzorgcentra gaat het maar liefst om 91,2% van de bewoners.

“In Vlaanderen kunnen we tevreden zijn met de mensen die zich hebben laten vaccineren. De cijfers liggen een stuk hoger dan in de andere landsdelen. We stellen ook vast dat de Vlaming de weg naar de huisarts of de apotheker voor een vaccin goed vinden. In de woonzorgcentra zijn de meeste bewoners gevaccineerd. Ik doe een bijkomende oproep aan mensen om zich nog te laten vaccineren, dat is nog altijd mogelijk.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Crevits  

 

In totaal zijn er voor Vlaanderen ruim 2,8 miljoen coronavaccins beschikbaar voor de herfstvaccinatiecampagne 2023. De vaccinatie is aanbevolen voor iedereen van 65 jaar of ouder, mensen met een verzakte weerstand of met bepaalde gezondheidsaandoeningen, zwangere vrouwen en het personeel in de zorgsector. Dit zijn de zogenaamde prioritaire groepen.

De huisartsen hebben 62% van de vaccinaties voor hun rekening genomen, de apothekers 25%, de andere zijn geplaatst in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen.

In de woonzorgcentra lieten 75.979 bewoners zich vaccineren, het gaat over 91,2%.

Er zijn ook voor het eerst provinciale cijfers beschikbaar:

PROVINCIE

ANTWERPEN

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

Totaal

0-64

148.643

55.730

124.018

92.402

90.790

511.583

 

10%

8%

10%

10%

10%

10%

65+

241.481

113.875

197.003

147.236

178.195

877.790

 

63%

58%

62%

62%

60%

61%

Totaal

390.124

169.605

321.021

239.638

268.985

1.389.373

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.