Minister Crevits kent 2,8 miljoen euro investeringssteun toe voor nieuwbouw Psychiatrisch Verzorgingstehuis Multiversum in Boechout

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 2,8 miljoen euro toe voor een nieuw onderkomen voor 20 personen met een complexe en langdurige psychische kwetsbaarheid voor het Psychiatrisch Verzorgingstehuis van de Zorggroep Multiversum in Boechout.

“De Zorggroep Multiversum biedt binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis zorg voor psychisch kwetsbare mensen op 3 verschillende locaties in de provincie Antwerpen. De plek in Malle waar 20 mensen vroeger verbleven, voldeed niet langer aan de huidige normen. Daarom komt er een nieuwbouw met aandacht voor een meer individuele vorm van wonen. Vanuit Vlaanderen kennen wij steun toe om belangrijke projecten zoals deze te helpen realiseren.” Hilde Crevits

 

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis in Boechout wil een nieuw project realiseren langs de Asberglaan.  Het project bestaat uit de bouw van 2 duurzame huizen met tussenin ruimte voor gemeenschappelijke functies. In het gebouw zullen de 20 bewoners in 3 leefgroepen worden opgedeeld. Er zijn 2 leefgroepen voor groepswonen (voor resp. 5 en 6 bewoners) en daarnaast is er aan de Provinciesteenweg een volume voor 3 keer 3 studio’s met een eigen kitchenette en woonkamer, doch ook nog een zithoek per bouwlaag voor het sociale contact. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke- en gespreksruimtes en een gemeenschappelijke tuin met terras. Het project vervangt het gebouw van De Wijngaard te Malle dat niet meer voldeed. Dat gebouw is ondertussen verlaten en de bewoners worden elders binnen de voorziening tijdelijk opgevangen.

Met deze nieuwbouw kiest het Psychiatrisch Ziekenhuis voor een project vlak bij de bestaande ziekenhuiscampus en een aanbod aan begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in een woonomgeving.

De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 5,1 miljoen euro. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun toe van 2,8 miljoen euro.

Zorggroep Multiversum zal nu een aanbesteding uitschrijven en tegen eind 2024 een aannemer selecteren waardoor de bouwwerken in de loop van 2025 kunnen gerealiseerd worden.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.