Minister Crevits kent 440.000 euro investeringssteun toe voor dagverzorgingscentrum De Maretak in Lendelede

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 440.000 euro toe voor de renovatie van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in de Izegemsestraat in Lendelede. Een renovatie die belangrijk is om de begeleiding en de zorg te verbeteren.

“Dagverzorgingscentra vervullen een belangrijke sociale rol voor veel mensen. Mensen die nog thuis wonen, maar wel nood hebben aan een zorgaanbod of een dagbesteding. Ze bieden ook wat ademruimte voor de mantelzorgers. Het huidige pand van De Maretak toont gebreken en daarom is er beslist een renovatie door te voeren. Vlaanderen draagt daar een steentje toe bij.’ Hilde Crevits

 

Het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in Lendelede maakt deel uit van een zorgcomplex met woonzorgcentrum Aksent en Residentie De Schakel. Bezoekers krijgen er thuiszorgondersteunend aanbod waarbij dagelijkse opvang, begeleiding, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding centraal staan. Daarnaast worden er verpleegkundige en hygiënische zorgen aangeboden.

 

Het huidige Centrum voldoet niet langer aan de huidige noden en is aan een ingrijpende en duurzame renovatie toe. De nieuwe infrastructuur wil de ondersteuning nog verbeteren. Het gaat om ouderen, gebruikers met een fysieke zorgnood en mensen met dementie. Er is ook in thuiszorg voorzien via 2 ruime bijkomende assistentiewoningen, aanvullend op de huidige residentie De Schakel.

 

Na de renovatie zullen er 15 mensen in De Maretak terecht kunnen met nieuwe leefruimtes, sanitair, bezoekers- en personeelsruimtes. De kostprijs voor de werkzaamheden wordt geraamd op 720.000 euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden kent Vlaams minister een investeringssteun toe van 440.000 euro.

 

De huidige timing voorziet een verhuizing van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in het voorjaar van 2025.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.