Minister Crevits kent 440.000 euro investeringssteun toe voor dagverzorgingscentrum De Maretak in Lendelede

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 440.000 euro toe voor de renovatie van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in de Izegemsestraat in Lendelede. Een renovatie die belangrijk is om de begeleiding en de zorg te verbeteren.

“Dagverzorgingscentra vervullen een belangrijke sociale rol voor veel mensen. Mensen die nog thuis wonen, maar wel nood hebben aan een zorgaanbod of een dagbesteding. Ze bieden ook wat ademruimte voor de mantelzorgers. Het huidige pand van De Maretak toont gebreken en daarom is er beslist een renovatie door te voeren. Vlaanderen draagt daar een steentje toe bij.’ Hilde Crevits

 

Het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in Lendelede maakt deel uit van een zorgcomplex met woonzorgcentrum Aksent en Residentie De Schakel. Bezoekers krijgen er thuiszorgondersteunend aanbod waarbij dagelijkse opvang, begeleiding, sociale contacten en een zinvolle dagbesteding centraal staan. Daarnaast worden er verpleegkundige en hygiënische zorgen aangeboden.

 

Het huidige Centrum voldoet niet langer aan de huidige noden en is aan een ingrijpende en duurzame renovatie toe. De nieuwe infrastructuur wil de ondersteuning nog verbeteren. Het gaat om ouderen, gebruikers met een fysieke zorgnood en mensen met dementie. Er is ook in thuiszorg voorzien via 2 ruime bijkomende assistentiewoningen, aanvullend op de huidige residentie De Schakel.

 

Na de renovatie zullen er 15 mensen in De Maretak terecht kunnen met nieuwe leefruimtes, sanitair, bezoekers- en personeelsruimtes. De kostprijs voor de werkzaamheden wordt geraamd op 720.000 euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden kent Vlaams minister een investeringssteun toe van 440.000 euro.

 

De huidige timing voorziet een verhuizing van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in het voorjaar van 2025.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.