Minister Crevits kent 603.000 euro investeringssteun toe voor het Dorpshuis in Bocholt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 603.000 euro toe voor het Lokaal Dienstencentrum het Dorpshuis in de Brugstraat in Bocholt. Het Dorpshuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met vragen terecht kunnen en waar ze de weg vinden naar het hulp- en het dienstverleningsaanbod. Het pand werd al aangekocht, maar moet nog ingericht worden.

“Het Dorpshuis in Bocholt is bedoeld als een plek waar de inwoners, zeker zij die kwetsbaar zijn, met vragen of bezorgdheden terecht kunnen. Een inclusieve ontmoetingsplaats ook. Vanuit Vlaanderen dragen we daartoe een steentje bij met een investeringssteun om een goede en aangepaste infrastructuur aan de mensen aan te bieden.” Hilde Crevits

 

Inwoners van Bocholt zullen in het Dorpshuis met allerlei vragen kunnen aankloppen. Er komen initiatieven zoals het snel loket en koffie en formulieren.  Naast de centrumleider zullen in het huis de jeugd-, gezin- en ouderenconsulent werken. Zij luisteren naar de noden van de mensen en werken een gericht aanbod uit. Dat helpt om mensen de kans te geven langer thuis te wonen. De bistro-buurtboetiek waar ook tweedehandsspullen en lokale korte keten producten zullen worden verkocht, zal worden opengehouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Allemaal initiatieven om de situatie van kwetsbare mensen in de gemeente te verbeteren.

 

In 2019 besliste de gemeente om het pand in de Brugstraat in casco aan te kopen op de site De Heerlyckheid. De site is centraal gelegen en bestaat uit appartementsblokken, het woonzorgcentrum en serviceflats. Het pand zal nu ingericht worden met een polyvalente ruimte, een activiteitenruimte, gespreks- en personeelsruimtes, sanitair en opslagruimtes. De kostprijs wordt op bijna 1,1 miljoen euro geraamd. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 603.000 euro investeringssteun toe.

 

De gunning van het interieur is voorzien op het College voor Burgemeester en Schepen van donderdag 18.01.2024. Hierna wordt samen met de aannemer bekeken wanneer de werken kunnen aanvatten. Bocholt streeft ernaar om zo snel mogelijk te starten met de werken

 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.