Minister Crevits kent 603.000 euro investeringssteun toe voor het Dorpshuis in Bocholt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 603.000 euro toe voor het Lokaal Dienstencentrum het Dorpshuis in de Brugstraat in Bocholt. Het Dorpshuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met vragen terecht kunnen en waar ze de weg vinden naar het hulp- en het dienstverleningsaanbod. Het pand werd al aangekocht, maar moet nog ingericht worden.

“Het Dorpshuis in Bocholt is bedoeld als een plek waar de inwoners, zeker zij die kwetsbaar zijn, met vragen of bezorgdheden terecht kunnen. Een inclusieve ontmoetingsplaats ook. Vanuit Vlaanderen dragen we daartoe een steentje bij met een investeringssteun om een goede en aangepaste infrastructuur aan de mensen aan te bieden.” Hilde Crevits

 

Inwoners van Bocholt zullen in het Dorpshuis met allerlei vragen kunnen aankloppen. Er komen initiatieven zoals het snel loket en koffie en formulieren.  Naast de centrumleider zullen in het huis de jeugd-, gezin- en ouderenconsulent werken. Zij luisteren naar de noden van de mensen en werken een gericht aanbod uit. Dat helpt om mensen de kans te geven langer thuis te wonen. De bistro-buurtboetiek waar ook tweedehandsspullen en lokale korte keten producten zullen worden verkocht, zal worden opengehouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Allemaal initiatieven om de situatie van kwetsbare mensen in de gemeente te verbeteren.

 

In 2019 besliste de gemeente om het pand in de Brugstraat in casco aan te kopen op de site De Heerlyckheid. De site is centraal gelegen en bestaat uit appartementsblokken, het woonzorgcentrum en serviceflats. Het pand zal nu ingericht worden met een polyvalente ruimte, een activiteitenruimte, gespreks- en personeelsruimtes, sanitair en opslagruimtes. De kostprijs wordt op bijna 1,1 miljoen euro geraamd. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 603.000 euro investeringssteun toe.

 

De gunning van het interieur is voorzien op het College voor Burgemeester en Schepen van donderdag 18.01.2024. Hierna wordt samen met de aannemer bekeken wanneer de werken kunnen aanvatten. Bocholt streeft ernaar om zo snel mogelijk te starten met de werken

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.