Minister Crevits kent 890.000 euro toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Lille

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun tot van 890.000 euro voor de nieuwbouw van een lokaal dienstcentrum op het Kerkplein in Lille. Het lokaal dienstencentrum zal deel uitmaken van nieuwe zorgcampus en neemt een belangrijke sociale rol op, vooral voor senioren.

“Lokale dienstencentra vervullen een belangrijke rol in onze samenleving om ouderen de kans te geven langer thuis te wonen, met ook aandacht voor de mantelzorgers. In Lille is het de bedoeling in die waardevolle buurtzorg te voorzien. Het lokaal dienstencentrum wordt geïntegreerd in de zorgcampus zodat verschillende vormen van zorgaanbod dicht bij elkaar komen te liggen. Vanuit Vlaanderen vinden we het belangrijk om voor dergelijke infrastructuur investeringssteun te bieden.” Hilde Crevits

In Lille slaan het OCMW en de Vzw Lindelo de handen in elkaar voor de realisatie van een nieuw zorgcampus met een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum, assistentiewoningen, dagopvang voor thuiswonenden senioren en ook een nieuw lokaal dienstencentrum. Dat dienstencentrum wordt de uitvalsbasis voor buurtzorg en een ontmoetingsplaats voor de thuiswonende senioren van Lille. Het richt zich in de eerste plaats op ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar kwetsbare groepen zoals kansarmen of alleenstaanden. Senioren zullen er terecht kunnen voor een middagmaal, om er samen te zijn. Net als andere inwoners kunnen ze er ook vragen voorleggen over zorg, erfenis en zelfbeschikkingsrecht.

 

Het lokaal dienstencentrum en het centrum voor dagopvang komen samen in een nieuw modern en duurzaam gebouw dat deel uitmaakt van de zorgcampus. In het dienstencentrum komt een ontmoetingszaal, een keuken, sanitair, gespreks- personeels- en logistieke ruimtes en ook een buitentuin.

 

De totale kostenraming voor het nieuwe lokaal dienstencentrum bedraagt 2,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van 890.000 euro.

 

De bouw van de nieuwe zorgafdeling, de dagopvang en het lokaal dienstencentrum zou in het voorjaar van 2026 moeten kunnen starten. Als alle werken vlot verlopen, moet het mogelijk zijn om begin 2028 de nieuwe zorgcampus in gebruik te nemen. 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.