Minister Crevits kent 890.000 euro toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Lille

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun tot van 890.000 euro voor de nieuwbouw van een lokaal dienstcentrum op het Kerkplein in Lille. Het lokaal dienstencentrum zal deel uitmaken van nieuwe zorgcampus en neemt een belangrijke sociale rol op, vooral voor senioren.

“Lokale dienstencentra vervullen een belangrijke rol in onze samenleving om ouderen de kans te geven langer thuis te wonen, met ook aandacht voor de mantelzorgers. In Lille is het de bedoeling in die waardevolle buurtzorg te voorzien. Het lokaal dienstencentrum wordt geïntegreerd in de zorgcampus zodat verschillende vormen van zorgaanbod dicht bij elkaar komen te liggen. Vanuit Vlaanderen vinden we het belangrijk om voor dergelijke infrastructuur investeringssteun te bieden.” Hilde Crevits

In Lille slaan het OCMW en de Vzw Lindelo de handen in elkaar voor de realisatie van een nieuw zorgcampus met een vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum, assistentiewoningen, dagopvang voor thuiswonenden senioren en ook een nieuw lokaal dienstencentrum. Dat dienstencentrum wordt de uitvalsbasis voor buurtzorg en een ontmoetingsplaats voor de thuiswonende senioren van Lille. Het richt zich in de eerste plaats op ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar kwetsbare groepen zoals kansarmen of alleenstaanden. Senioren zullen er terecht kunnen voor een middagmaal, om er samen te zijn. Net als andere inwoners kunnen ze er ook vragen voorleggen over zorg, erfenis en zelfbeschikkingsrecht.

 

Het lokaal dienstencentrum en het centrum voor dagopvang komen samen in een nieuw modern en duurzaam gebouw dat deel uitmaakt van de zorgcampus. In het dienstencentrum komt een ontmoetingszaal, een keuken, sanitair, gespreks- personeels- en logistieke ruimtes en ook een buitentuin.

 

De totale kostenraming voor het nieuwe lokaal dienstencentrum bedraagt 2,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van 890.000 euro.

 

De bouw van de nieuwe zorgafdeling, de dagopvang en het lokaal dienstencentrum zou in het voorjaar van 2026 moeten kunnen starten. Als alle werken vlot verlopen, moet het mogelijk zijn om begin 2028 de nieuwe zorgcampus in gebruik te nemen. 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.