Minister Crevits kent 951.000 euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum in Lede

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 951.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lede. Lede heeft momenteel geen lokaal dienstencentrum en wil met deze realisatie haar zorgaanbod verruimen, vooral voor personen met een beginnende zorgbehoefte en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare thuiswonende ouderen.

“Lokale dienstencentra vervullen een belangrijke rol in onze samenleving, zeker om ouderen de kans te geven langer thuis te wonen en ook aandacht te hebben voor de mantelzorgers. In Lede is het de bedoeling om in die waardevolle buurtzorg te voorzien. Het lokaal dienstencentrum wordt gebouwd vlak bij het woonzorgcentrum zodat verschillende vormen van zorgaanbod dicht bij elkaar komen te liggen. Vanuit Vlaanderen vinden we het belangrijk om voor dergelijke infrastructuur investeringssteun te bieden.” Hilde Crevits

 

In Lede ligt het accent van het zorgaanbod voor ouderen momenteel vooral op residentiële voorzieningen.  Er is de ambitie om het ouderenbeleid meer af te stemmen op de evoluerende maatschappij. Ouderen willen langer thuis wonen, maar hebben vaak nood aan een ontmoetingsplaats en een plaats waar ze hulp krijgen bij vragen. Vandaar de beslissing om een lokaal dienstencentrum te bouwen. Daar kunnen mensen met een beginnende zorgbehoefte terecht en zeker kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Buurtgerichte zorg krijgt een belangrijke plaats om de sociale cohesie te versterken. Daarnaast voorziet de gemeente in een zorgloket en betaalbare huisvesting voor ouderen.

 

Het lokaal dienstencentrum en sociale seniorenflats komen in de buurt van het bestaande woonzorgcentrum Markizaat. Die keuze biedt tal van voordelen. Bestaande infrastructuur zoals het evenementenplein en groenzones kunnen gedeeld en dus beter benut worden en er is de link met andere al gerenoveerde gebouwen. Er wordt geen bijkomende ruimte aangesneden, want de gebouwen worden opgericht op dezelfde plaats als de oude afgebroken schoolgebouwen in de Willem de Bettelaan in Lede.

 

Het lokaal dienstencentrum komt op het gelijkvloers van een nieuw gebouw van maximaal 4 lagen. Er komen ontmoetings- en polyvalente ruimtes, gespreks- personeels- en logistieke ruimtes, sanitair en een terras. Het wordt een modern en duurzaam gebouw.

 

De kostprijs voor de bouw van het lokaal dienstencentrum wordt geraamd op bijna 1,6 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van 951.000 euro.

 

Onder voorbehoud zou de aanbesteding gebeuren voor het bouwverlof 2024. De gemeente hoopt de werken aan te kunnen vatten in oktober 2024 om deze in het najaar 2026 af te ronden.

Nieuws

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.