Minister Crevits kent 951.000 euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum in Lede

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 951.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lede. Lede heeft momenteel geen lokaal dienstencentrum en wil met deze realisatie haar zorgaanbod verruimen, vooral voor personen met een beginnende zorgbehoefte en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare thuiswonende ouderen.

“Lokale dienstencentra vervullen een belangrijke rol in onze samenleving, zeker om ouderen de kans te geven langer thuis te wonen en ook aandacht te hebben voor de mantelzorgers. In Lede is het de bedoeling om in die waardevolle buurtzorg te voorzien. Het lokaal dienstencentrum wordt gebouwd vlak bij het woonzorgcentrum zodat verschillende vormen van zorgaanbod dicht bij elkaar komen te liggen. Vanuit Vlaanderen vinden we het belangrijk om voor dergelijke infrastructuur investeringssteun te bieden.” Hilde Crevits

 

In Lede ligt het accent van het zorgaanbod voor ouderen momenteel vooral op residentiële voorzieningen.  Er is de ambitie om het ouderenbeleid meer af te stemmen op de evoluerende maatschappij. Ouderen willen langer thuis wonen, maar hebben vaak nood aan een ontmoetingsplaats en een plaats waar ze hulp krijgen bij vragen. Vandaar de beslissing om een lokaal dienstencentrum te bouwen. Daar kunnen mensen met een beginnende zorgbehoefte terecht en zeker kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers. Buurtgerichte zorg krijgt een belangrijke plaats om de sociale cohesie te versterken. Daarnaast voorziet de gemeente in een zorgloket en betaalbare huisvesting voor ouderen.

 

Het lokaal dienstencentrum en sociale seniorenflats komen in de buurt van het bestaande woonzorgcentrum Markizaat. Die keuze biedt tal van voordelen. Bestaande infrastructuur zoals het evenementenplein en groenzones kunnen gedeeld en dus beter benut worden en er is de link met andere al gerenoveerde gebouwen. Er wordt geen bijkomende ruimte aangesneden, want de gebouwen worden opgericht op dezelfde plaats als de oude afgebroken schoolgebouwen in de Willem de Bettelaan in Lede.

 

Het lokaal dienstencentrum komt op het gelijkvloers van een nieuw gebouw van maximaal 4 lagen. Er komen ontmoetings- en polyvalente ruimtes, gespreks- personeels- en logistieke ruimtes, sanitair en een terras. Het wordt een modern en duurzaam gebouw.

 

De kostprijs voor de bouw van het lokaal dienstencentrum wordt geraamd op bijna 1,6 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Crevits een investeringssteun toe van 951.000 euro.

 

Onder voorbehoud zou de aanbesteding gebeuren voor het bouwverlof 2024. De gemeente hoopt de werken aan te kunnen vatten in oktober 2024 om deze in het najaar 2026 af te ronden.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.